Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Počúvajte Boha a budete žiť navždy

3. ČASŤ

Aký bol život v raji?

Aký bol život v raji?

Jehova dal Adamovi a Eve veľa dobrých vecí. 1. Mojžišova 1:28

Jehova vytvoril prvú ženu, Evu, a dal ju Adamovi za manželku. (1. Mojžišova 2:21, 22)

Jehova im dal dokonalú myseľ a dokonalé telo bez akejkoľvek chyby.

Ich domovom bola rajská záhrada Eden. Bolo to nádherné miesto s riekou, ovocnými stromami a zvieratami.

Jehova s nimi hovoril a učil ich. Keby ho počúvali, žili by v raji na zemi večne.

Boh im povedal, že z jedného stromu nesmú jesť. 1. Mojžišova 2:16, 17

Jehova ukázal Adamovi a Eve v záhrade jeden ovocný strom a povedal im, že ak z neho zjedia, zomrú.

Jeden z anjelov sa vzbúril proti Bohu. Tento zlý anjel je Satan Diabol.

Satan nechcel, aby Adam a Eva poslúchali Jehovu. Preto použil hada, aby povedal Eve, že keď zje ovocie z toho stromu, nezomrie, ale bude ako Boh. Samozrejme, bolo to klamstvo. (1. Mojžišova 3:1–5)

ĎALŠIE INFORMÁCIE

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Aký zámer má Boh so zemou?

Biblia vysvetľuje, prečo Boh stvoril zem, kedy sa skončí všetko utrpenie a aká budúcnosť čaká zem i tých, ktorí budú na nej žiť.