7. ČASŤ

Kto bol Ježiš?

Kto bol Ježiš?

Jehova poslal Ježiša na zem. 1. Jána 4:9

Ak sa chceme páčiť Jehovovi, musíme počúvať ešte jednu významnú osobu — jeho Syna. Jehova ho vytvoril v nebi ako mocnú duchovnú bytosť dávno pred stvorením Adama.

Neskôr Jehova spôsobil, aby sa jeho Syn narodil v Betleheme panne menom Mária. Toto dieťa dostalo meno Ježiš. (Ján 6:38)

Keď bol Ježiš na zemi ako človek, prejavoval presne také vlastnosti, aké má Boh. Bol láskavý, priateľský a miloval ľudí. Odvážne učil druhých pravdu o Jehovovi.

Ježiš robil dobro, ale bol nenávidený. 1. Petra 2:21–24

Ježiš tiež uzdravoval chorých a priviedol k životu niektorých, ktorí zomreli.

Náboženskí vodcovia Ježiša nenávideli, lebo o nich otvorene hovoril, že neučia pravdu o Bohu a že robia zlo.

Náboženskí vodcovia presvedčili Rimanov, aby Ježiša zbili a potom zabili.