6. ČASŤ

Čo sa učíme zo správy o potope?

Čo sa učíme zo správy o potope?

Boh zničil zlých ľudí, ale Noacha a jeho rodinu zachránil. 1. Mojžišova 7:11, 12, 23

Pršalo 40 dní a 40 nocí a voda pokryla celú zem. Všetci zlí ľudia zomreli.

Neposlušní anjeli zanechali svoje hmotné telá na zemi a stali sa z nich démoni.

Ľudia, ktorí boli v korábe, prežili. Hoci časom Noach a jeho rodina zomreli, Boh ich opäť privedie k životu a dostanú možnosť žiť navždy.

Boh opäť zničí zlých ľudí a zachráni dobrých. Matúš 24:37–39

Satan a démoni stále zvádzajú ľudí na zlé.

Aj dnes, tak ako za Noachových čias, mnohí ľudia nechcú poslúchať Jehovove láskavé rady. Čoskoro Jehova zničí všetkých zlých. (2. Petra 2:5, 6)

Niektorí ľudia sú ako Noach. Počúvajú Boha a robia to, čo hovorí; sú známi ako Jehovovi svedkovia.