13. ČASŤ

Čo musíme robiť, aby sme sa páčili Bohu?

Čo musíme robiť, aby sme sa páčili Bohu?

Nerobte to, čo je zlé. 1. Korinťanom 6:9, 10

Ak milujeme Jehovu, nebudeme robiť veci, ktoré nenávidí.

Jehova nechce, aby sme kradli, opíjali sa alebo brali drogy.

Boh nenávidí vraždu, potrat, homosexualitu, chamtivosť. Nechce tiež, aby sme boli bitkári.

Nesmieme uctievať modly a zaoberať sa špiritizmom.

V budúcom pozemskom raji nebudú môcť žiť ľudia, ktorí robia zlé veci.

Robte to, čo je dobré. Matúš 7:12

Ak sa chceme páčiť Bohu, musíme sa snažiť byť ako On.

Prejavujte druhým lásku. Buďte láskaví a štedrí.

Buďte poctiví.

Buďte milosrdní a odpúšťajte.

Hovorte druhým o Jehovovi. (Izaiáš 43:10)