Prejsť na článok

Prejsť na obsah

5. ČASŤ

Kto pred potopou počúval Boha a kto nie?

Kto pred potopou počúval Boha a kto nie?

Väčšina ľudí v Noachových dňoch robila zlo. 1. Mojžišova 6:5

Adam s Evou mali deti, a tak ľudí na zemi pribúdalo. Časom sa niektorí anjeli pridali k Satanovi a aj oni sa vzbúrili proti Bohu.

Prišli na zem a brali si na seba ľudské telá, aby si mohli vziať ženy za manželky. Týmto ženám sa potom narodili nadľudskí synovia, ktorí boli silní a krutí.

Svet sa naplnil ľuďmi, ktorí robili zlé veci. Biblia hovorí: ‚Zlo človeka na zemi bolo obzvlášť veľké a každý sklon myšlienok jeho srdca bol po celý čas len zlý.‘

Noach počúval Boha a staval veľkú loď, koráb. 1. Mojžišova 6:13, 14, 18, 19, 22

Noach bol dobrý človek. Jehova mu povedal, že sa chystá zničiť zlých ľudí potopou.

Boh mu tiež povedal, aby postavil veľkú loď — koráb — a aby do nej priviedol svoju rodinu a všetky druhy zvierat.

Noach varoval ľudí, že príde potopa, ale ľudia nepočúvali. Niektorí sa mu posmievali, iní ho nenávideli.

Keď bol koráb dokončený, Noach priviedol dnu zvieratá.