Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Počúvajte Boha a budete žiť navždy

5. ČASŤ

Kto pred potopou počúval Boha a kto nie?

Kto pred potopou počúval Boha a kto nie?

Väčšina ľudí v Noachových dňoch robila zlo. 1. Mojžišova 6:5

Adam s Evou mali deti, a tak ľudí na zemi pribúdalo. Časom sa niektorí anjeli pridali k Satanovi a aj oni sa vzbúrili proti Bohu.

Prišli na zem a brali si na seba ľudské telá, aby si mohli vziať ženy za manželky. Týmto ženám sa potom narodili nadľudskí synovia, ktorí boli silní a krutí.

Svet sa naplnil ľuďmi, ktorí robili zlé veci. Biblia hovorí: ‚Zlo človeka na zemi bolo obzvlášť veľké a každý sklon myšlienok jeho srdca bol po celý čas len zlý.‘

Noach počúval Boha a staval veľkú loď, koráb. 1. Mojžišova 6:13, 14, 18, 19, 22

Noach bol dobrý človek. Jehova mu povedal, že sa chystá zničiť zlých ľudí potopou.

Boh mu tiež povedal, aby postavil veľkú loď — koráb — a aby do nej priviedol svoju rodinu a všetky druhy zvierat.

Noach varoval ľudí, že príde potopa, ale ľudia nepočúvali. Niektorí sa mu posmievali, iní ho nenávideli.

Keď bol koráb dokončený, Noach priviedol dnu zvieratá.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Prečo Boh pripúšťa zlo a utrpenie?

Ako sa zlo začalo a prečo Boh dovolil, aby pokračovalo? Skončí sa raz utrpenie?