1. ČASŤ

Ako môžeme počúvať Boha?

Ako môžeme počúvať Boha?

Boh k nám hovorí cez Bibliu. 2. Timotejovi 3:16

Pravý Boh vybral niekoľkých mužov, aby zapísali jeho myšlienky do jednej knihy. Tou knihou je Sväté Písmo, Biblia. Sú v nej dôležité informácie a Boh chce, aby ste ich poznali.

Boh vie, čo je pre nás najlepšie. Od neho pochádza všetka múdrosť. Ak ho budete počúvať, stanete sa skutočne múdrymi. (Príslovia 1:5)

Boh chce, aby každý človek na zemi čítal Bibliu. Dnes je dostupná v mnohých jazykoch.

Ak chcete počúvať Boha, musíte čítať Bibliu a rozumieť jej.

Ľudia na celom svete počúvajú. Matúš 28:19

Jehovovi svedkovia vám môžu pomôcť rozumieť Biblii.

Na celom svete učia ľudí pravdu o Bohu.

Za toto vyučovanie nemusíte nič platiť. O Bohu sa môžete učiť aj na zhromaždeniach Jehovových svedkov v miestnej sále Kráľovstva.