12. ČASŤ

Ako môže byť vaša rodina šťastná?

Ako môže byť vaša rodina šťastná?

Pre šťastie rodiny je dôležitá láska. Efezanom 5:33

Boh vyžaduje, aby manželstvo spájalo iba jedného muža a jednu ženu.

Manžel, ktorý svoju manželku miluje, s ňou zaobchádza nežne a s pochopením.

Manželka má s manželom spolupracovať.

Deti majú poslúchať svojich rodičov.

Buďte láskaví a verní, nie krutí a neverní. Kolosanom 3:5, 8–10

Božie Slovo hovorí, že manžel má svoju manželku milovať ako svoje vlastné telo a že manželka si má svojho manžela veľmi vážiť.

Sex mimo manželstva je nesprávny. Aj mnohoženstvo je nesprávne.

Božie Slovo učí rodiny, čo majú robiť, aby boli šťastné.