4. ČASŤ

Aké to malo následky, keď počúvali Satana?

Aké to malo následky, keď počúvali Satana?

Adam a Eva neposlúchali Boha, a preto zomreli. 1. Mojžišova 3:6, 23

Eva počúvala hada a zjedla z ovocia. Potom z neho dala Adamovi a aj on z neho jedol.

To, čo urobili, bolo zlé — bol to hriech. Boh ich poslal preč z ich rajského domova.

Oni aj ich deti mali ťažký život. Časom zostarli a zomreli. Nešli do neba ani nikam inam; prestali existovať.

Mŕtvi sú bez života tak ako prach. 1. Mojžišova 3:19

Keďže všetci sme potomkami Adama a Evy, všetci zomierame. Mŕtvi nemôžu vidieť ani počuť, ani nič robiť. (Kazateľ 9:5, 10)

Jehova nechcel, aby ľudia zomierali. Zakrátko privedie späť k životu tých, ktorí spia v smrti. Keď ho budú počúvať, budú žiť navždy.