Všímaj si odpovede na tieto otázky

Všímaj si odpovede na tieto otázky
  1. Prečo si môžeme byť istí, že Jehova vypočuje našu prosbu o odvahu? (Žalm 138:3)

  2. Vďaka čomu môžeme byť odvážni ako verní Boží služobníci v minulosti? (Sk. 4:31)

  3. Ako môžeme pozbierať odvahu, aby sme zvestovali? (1. Tes. 2:2)

  4. Vďaka čomu môžeme prejavovať odvahu, keď sme pod tlakom? (1. Petra 2:21–23)

  5. Ako budeme odmenení za to, že prejavujeme odvahu? (Hebr. 10:35)