Všímaj si odpovede na tieto otázky

Všímaj si odpovede na tieto otázky
  1. Odkiaľ by sme mali brať silu a moc? (Joz. 1:9; Žalm 68:35)

  2. Ako si môžeme ďalej posilňovať vieru? (Hebr. 11:6)

  3. Prečo si môžeme byť istí úspechom činnosti, ktorou nás Jehova poveril? (Hag. 2:4–9)

  4. Ako nás Jehova posilňuje, keď prežívame náročné skúšky? (Žalm 18:6, 30; Kol. 4:10, 11)

  5. Čo pomôže mladým ľuďom a manželom, aby sa zastávali Jehovovej zvrchovanosti? (Mat. 22:37, 39)

  6. Ako môžeme „stáť pevne vo viere“ a „zmocnieť“? (1. Kor. 16:13; Rim. 15:5; Hebr. 5:11–6:1; 12:16, 17)