Program krajského zjazdu so zástupcom pobočky, 2018 – 2019

Pozri si body programu tohto krajského zjazdu, niektoré prejavy bude mať zástupca pobočky.

Buď silný!

V programe sa vysvetlí, ako môžeme nadobúdať silu potrebnú na to, aby sme si udržali pevnú vieru.

Všímaj si odpovede na tieto otázky

Odpovede na tieto otázky zaznejú na zjazde.