7. LEKCIA

Čo je náplňou našich zhromaždení?

Čo je náplňou našich zhromaždení?

Nový Zéland

Japonsko

Uganda

Litva

Raní kresťania sa na svojich zhromaždeniach venovali hlavne spevu piesní, modlitbám a čítaniu Písiem a ich skúmaniu. Na ich zhromaždeniach sa nekonali žiadne rituály. (1. Korinťanom 14:26) To isté platí aj o našich zhromaždeniach dnes.

Vyučovanie je založené na Biblii a je praktické pre život. Cez víkend sa každý zbor stretáva, aby si vypočul polhodinovú biblickú prednášku na určitú tému. Cieľom prednášky je ukázať, ako sa Písma týkajú nášho života a čias, v ktorých žijeme. Všetci sme povzbudzovaní, aby sme rozoberané biblické verše sledovali vo svojej Biblii. Po prednáške nasleduje štúdium „Strážnej veže“, ktoré trvá asi hodinu. Do rozboru článku zo študijného vydania Strážnej veže sa môžu zapojiť všetci prítomní. Tento spoločný rozbor nám pomáha vidieť, ako uplatniť biblické rady v našom živote. Rovnaký článok sa študuje v každom z viac než 110 000 zborov na celej zemi.

Dostávame pomoc, aby sme sa zlepšovali v schopnosti vyučovať. Okrem víkendu sa na zhromaždení stretávame aj v jeden večer počas pracovného týždňa. Program tohto zhromaždenia sa skladá z troch častí a má názov Náš kresťanský život a služba. Študujeme na ňom materiál z publikácie Náš kresťanský život a služba — pracovný zošit, ktorá vychádza mesačne. Prvá časť tohto zhromaždenia, Poklady z Božieho Slova, nám pomáha lepšie spoznať určitú biblickú pasáž, ktorú si členovia zboru prečítali vopred. Nasleduje časť Zlepšujme sa v službe, ktorá zahŕňa predvedenia, ako sa môžeme o Biblii porozprávať s druhými. Po každom predvedení radca povie svoje postrehy, aby nám pomohol zlepšiť sa v čítaní, ako aj v komunikačných a rečníckych schopnostiach. (1. Timotejovi 4:13) V poslednej časti, Život kresťana, sa učíme, ako môžeme prakticky uplatniť biblické zásady v každodennom živote. Patrí k nej aj rozhovor vedený formou otázok a odpovedí, ktorý nám pomáha prehlbovať si porozumenie Biblie.

Keď budete navštevovať naše zhromaždenia, nepochybne si oceníte kvalitu biblického vzdelávania, ktoré tam prebieha. (Izaiáš 54:13)

  • Čo je náplňou zhromaždení Jehovových svedkov?

  • Na ktoré zhromaždenie by ste chceli najbližšie prísť?