28. LEKCIA

Čo možno nájsť na našej webovej stránke?

Čo možno nájsť na našej webovej stránke?

Francúzsko

Poľsko

Rusko

Ježiš Kristus svojim nasledovníkom povedal: „Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše znamenité skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ ​(Matúš 5:16) S týmto cieľom na mysli sa snažíme dobre využívať modernú techniku vrátane internetu. Na našej oficiálnej webovej stránke jw.org nájdete informácie o učení a činnosti Jehovových svedkov. Čo všetko obsahuje?

Biblické odpovede na často kladené otázky. Na tejto stránke môžete nájsť odpovede na niektoré z najdôležitejších otázok, aké ľudia kladú. Napríklad letáky Skončí sa raz všetko utrpenie?Môžu mŕtvi znova žiť? sú dostupné online vo vyše 600 jazykoch. Možno tu nájsť aj Preklad nového sveta vo vyše 130 jazykoch. Ak poznáte niekoho, kto hovorí cudzím jazykom a prejaví záujem o biblickú pravdu, môžete preňho vytlačiť niečo v jeho rodnom jazyku! Okrem toho sú niektoré naše publikácie dostupné v mnohých posunkových jazykoch vo forme videonahrávok. Môžete si tiež stiahnuť biblické drámy na spríjemnenie voľných chvíľ.

Fakty o Jehovových svedkoch. Na našej webovej stránke si môžete pozrieť aj najnovšie správy súvisiace s naším celosvetovým dielom, s udalosťami, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú Jehovových svedkov, ako aj správy o humanitárnej pomoci, ktorú poskytujeme v naliehavých situáciách. Niektoré z týchto správ sú doplnené videozáznamom. Nájdete tu aj oznamy týkajúce sa najbližších regionálnych zjazdov a tiež kontaktné informácie na pobočky.

Týmto spôsobom nechávame žiariť svetlo pravdy do tých najodľahlejších častí zeme. Z týchto informácií majú úžitok ľudia na každom kontinente vrátane Antarktídy. Modlíme sa, aby „sa Jehovovo slovo rýchlo šírilo“ po celej zemi, na slávu nášho Boha, Jehovu! (2. Tesaloničanom 3:1)

  • Ako stránka jw.org pomáha ľuďom spoznať biblickú pravdu?

  • Čo by ste si na našej webovej stránke radi pozreli?