26. LEKCIA

Ako je to s upratovaním a údržbou našej sály Kráľovstva?

Ako je to s upratovaním a údržbou našej sály Kráľovstva?

Estónsko

Zimbabwe

Mongolsko

Portoriko

Každá sála Kráľovstva Jehovových svedkov má vo svojom označení Božie sväté meno. Preto možnosť prispieť k tomu, aby bola čistá, pôsobila reprezentatívne a bola v dobrom stave, považujeme za výsadu a za dôležitú súčasť nášho uctievania. Pomôcť môže každý.

Po zhromaždení môžete ponúknuť svoju pomoc pri upratovaní. Po každom zhromaždení bratia a sestry sálu Kráľovstva ochotne poupratujú, aby zostala čistá. Raz týždenne sa všetko poupratuje dôkladnejšie. Prácu koordinuje niektorý starší alebo služobný pomocník, pričom sa zvyčajne drží rozpisu prác. Bratia a sestry ochotne pozametajú, poumývajú podlahu, povysávajú, utrú prach, vyrovnajú rady stoličiek, vyčistia a vydezinfikujú sociálne zariadenia, umyjú okná a zrkadlá, vynesú smeti, prípadne dajú do poriadku okolie sály. Najmenej raz za rok sa naplánuje deň, keď sa urobí veľké upratovanie. Do niektorých prác môžeme zapojiť aj deti, čím ich učíme vážiť si naše miesto uctievania. (Kazateľ 5:1)

Môžete pomôcť s potrebnými opravami. Každý rok sa vykonáva dôkladná kontrola interiéru i exteriéru sály Kráľovstva. Na základe toho sa vykoná potrebná údržba, aby bola sála v dobrom technickom stave a predišlo sa zbytočným, nečakaným výdavkom. (2. Paralipomenon 24:13; 34:10) Čistá sála Kráľovstva, ktorá je v dobrom stave, je dôstojným miestom na uctievanie nášho Boha. Keď pomáhame pri upratovaní a údržbe sály Kráľovstva, dávame tým najavo, nakoľko milujeme Jehovu a vážime si miesto jeho uctievania. (Žalm 122:1) Navyše pekná, čistá sála Kráľovstva môže dobre pôsobiť na ľudí, ktorí bývajú v jej okolí. (2. Korinťanom 6:3)

  • Prečo by sme nemali zanedbávať naše miesto uctievania?

  • Čo sa robí pre to, aby bola sála Kráľovstva vždy čistá a v dobrom stave?