25. LEKCIA

Prečo staviame sály Kráľovstva a ako?

Prečo staviame sály Kráľovstva a ako?

Bolívia

Nigéria, stará a nová sála Kráľovstva

Tahiti

Ako naznačuje názov sála Kráľovstva, hlavnou témou biblického vyučovania, ktoré tu prebieha, je Božie Kráľovstvo. Na to sa počas svojej služby zameriaval aj sám Ježiš. (Lukáš 8:1)

Sú to miestne centrá pravého uctievania. Sála Kráľovstva slúži v danej lokalite ako základňa pre dielo zvestovania dobrého posolstva o Kráľovstve. (Matúš 24:14) Jednotlivé sály Kráľovstva sa môžu od seba líšiť veľkosťou a vzhľadom, ale vždy sú to jednoduché, skromné stavby. Jednu sálu často využíva viac zborov. Vzhľadom na rastúci počet zvestovateľov a zborov sme v posledných rokoch na celom svete postavili desaťtisíce nových sál Kráľovstva — priemerne päť denne. Vďaka čomu je to možné? (Matúš 19:26)

Stavajú sa z prostriedkov darovaných do celosvetového fondu. Darované prostriedky sa posielajú pobočke, aby mohli byť poskytnuté tým zborom, ktoré ich potrebujú na výstavbu alebo renováciu sály Kráľovstva.

Stavajú ich neplatení dobrovoľníci rôznych profesií. V mnohých krajinách boli vytvorené skupiny na výstavbu sál Kráľovstva. Tieto tímy stálych služobníkov a dočasných dobrovoľníkov sa v rámci jednej krajiny presúvajú z jedného zboru do druhého, a to aj do odľahlých oblastí, a pomáhajú miestnym zborom pri stavbe ich sály Kráľovstva. V iných krajinách sú vyškolení svedkovia poverení, aby dohliadali na výstavbu a renováciu sál Kráľovstva v určitej oblasti. Hoci pri výstavbe každej sály Kráľovstva pracujú ako dobrovoľníci mnohí zruční remeselníci, ktorí pochádzajú z danej oblasti, podstatnú časť práce vykonávajú členovia miestneho zboru. To všetko je možné vďaka Jehovovmu duchu a vďaka úsiliu Jehovovho ľudu, ktorý sa celou dušou dáva k dispozícii. (Žalm 127:1; Kolosanom 3:23)

  • Prečo sa naše miesta uctievania nazývajú sály Kráľovstva?

  • Vďaka čomu sa na celom svete môžu stavať sály Kráľovstva?