18. LEKCIA

Ako pomáhame našim bratom, ktorí sa ocitnú v núdzi?

Ako pomáhame našim bratom, ktorí sa ocitnú v núdzi?

Dominikánska republika

Japonsko

Haiti

Keď niekde dôjde ku katastrofe, Jehovovi svedkovia hneď zorganizujú pomoc pre svojich bratov v postihnutej oblasti. To ukazuje, že máme medzi sebou pravú lásku. (Ján 13:34, 35; 1. Jána 3:17, 18) Akými spôsobmi pomáhame?

Poskytujeme finančnú pomoc. Keď v Judei v prvom storočí nastal veľký hlad, kresťania z Antiochie tam poslali svojim duchovným bratom finančnú pomoc. (Skutky 11:27–30) Podobne aj dnes, keď sa dozvieme, že sa niekde naši bratia ocitli v ťažkostiach, môžeme prostredníctvom miestneho zboru poskytnúť finančné či iné dary na pomoc tým, ktorí to naliehavo potrebujú. (2. Korinťanom 8:13–15)

Poskytujeme praktickú pomoc. Starší v postihnutej oblasti sa snažia skontaktovať s každým členom zboru, aby zistili, či sa niekomu niečo nestalo a či sú všetci v bezpečí. Zvyčajne je vytvorený výbor núdzovej pomoci, ktorý koordinuje rozdeľovanie potravín, pitnej vody a oblečenia a dohliada na zabezpečenie prístrešia a lekárskej starostlivosti. Mnohí svedkovia, ktorí majú potrebné skúsenosti, na vlastné náklady pricestujú do postihnutých oblastí, aby sa ako dobrovoľníci zapojili do poskytovania núdzovej pomoci alebo pomohli pri opravách domov a sál Kráľovstva. Vďaka jednote, ktorá existuje v našej organizácii, ako aj vďaka skúsenostiam, ktoré sme získali pri vzájomnej spolupráci, sme schopní rýchlo sa v naliehavej situácii zmobilizovať. Hoci podávame pomocnú ruku predovšetkým „tým, čo sú nám príbuzní vo viere,“ vždy, keď je to možné, pomáhame aj ďalším, bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie. (Galaťanom 6:10)

Poskytujeme duchovnú pomoc a emocionálnu podporu. Ľudia v postihnutých oblastiach zvlášť potrebujú útechu. My v náročných situáciách čerpáme silu od Jehovu, ktorý je ‚Bohom každej útechy‘. (2. Korinťanom 1:3, 4) Ľuďom, ktorí nevidia východisko zo svojej situácie, radi hovoríme o nádeji založenej na biblických sľuboch a uisťujeme ich, že už čoskoro pod vládou Božieho Kráľovstva nebude žiadnych tragédií, ktoré spôsobujú bolesť a utrpenie. (Zjavenie 21:4)

  • Vďaka čomu Jehovovi svedkovia dokážu tak pohotovo reagovať, keď niekde dôjde ku katastrofe?

  • Akú duchovnú útechu poskytujeme ľuďom v postihnutej oblasti?