8. LEKCIA

Prečo chodíme na zhromaždenia pekne oblečení?

Prečo chodíme na zhromaždenia pekne oblečení?

Island

Mexiko

Guinea-Bissau

Filipíny

Všimli ste si na obrázkoch v tejto brožúre, ako pekne sú Jehovovi svedkovia oblečení na svojich zborových zhromaždeniach? Prečo venujeme takú veľkú pozornosť svojmu oblečeniu a úprave zovňajšku?

Dávame tým najavo úctu k nášmu Bohu. Je pravda, že Boh sa nezameriava na náš vonkajší vzhľad. (1. Samuelova 16:7) No keď sa zhromažďujeme, aby sme ho uctievali, zo srdca si prajeme prejavovať úctu tak jemu, ako aj našim spoluveriacim. Keby sme sa mali postaviť pred kráľa či prezidenta, zrejme by sme z úcty k jeho postaveniu venovali pozornosť tomu, ako sa oblečieme a upravíme. Podobne tým, ako sme upravení na zhromaždeniach, dávame najavo úctu ku „Kráľovi večnosti“, k Bohu Jehovovi, ako aj k miestu, kde ho uctievame. (1. Timotejovi 1:17)

Ukazujeme tým, akých hodnôt sa v živote držíme. V Biblii sú kresťania povzbudzovaní, aby sa obliekali „so skromnosťou a zdravou mysľou“. (1. Timotejovi 2:9, 10) Obliekať sa „so skromnosťou“ znamená vyhýbať sa tomu, že by sme na seba pútali pozornosť okázalým, vyzývavým alebo odhaľujúcim oblečením. Upravovať sa „so zdravou mysľou“ znamená vyberať si slušné oblečenie, ktoré nie je nedbalé ani výstredné. V rámci týchto zásad existuje široká škála možností, takže každý kresťan sa môže obliekať podľa osobného vkusu. Naše pekné a vkusné oblečenie môže aj bez toho, aby sme povedali čo len slovo, ‚zdobiť učenie nášho Záchrancu, Boha,‘ a ‚oslavovať ho‘. (Títovi 2:10; 1. Petra 2:12) Teda naše oblečenie a úprava zovňajšku má vplyv na to, ako sa druhí pozerajú na uctievanie Jehovu.

To, aké oblečenie máte, by vám však nemalo brániť v účasti na zhromaždeniach v sále Kráľovstva. Naše oblečenie nemusí byť drahé či luxusné, ale je dôležité, aby bolo vhodné, čisté a upravené.

  • Nakoľko dôležité je, ako sme oblečení, keď uctievame Boha?

  • Akými zásadami sa riadime pri výbere oblečenia a úprave zovňajšku?