Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

14. LEKCIA

Aké sú možnosti vzdelávania pre priekopníkov?

Aké sú možnosti vzdelávania pre priekopníkov?

Spojené štáty

Škola Gileád v Pattersone (New York, USA)

Panama

Teokratické vzdelávanie je už dlho charakteristickým znakom Jehovových svedkov. Tým, ktorí sa venujú zvestovaniu o Kráľovstve celým časom, sa poskytuje špeciálne školenie, aby mohli ‚úplne dovŕšiť svoju službu‘. (2. Timotejovi 4:5)

Škola priekopníckej služby. Po prvom roku priekopníckej služby sú pravidelní priekopníci pozývaní do šesťdňovej školy, ktorá sa obyčajne koná v neďalekej sále Kráľovstva. Jej cieľom je pomôcť priekopníkom priblížiť sa k Jehovovi, stať sa efektívnejšími vo všetkých oblastiach služby a verne vytrvávať v službe Jehovovi.

Škola pre zvestovateľov Kráľovstva. Táto dvojmesačná škola je určená pre skúsených priekopníkov, ktorí sú ochotní opustiť svoj domov a slúžiť, kdekoľvek je to potrebné. V podstate hovoria: „Tu som! Pošli ma,“ čím napodobňujú najväčšieho Zvestovateľa, aký kedy slúžil na zemi, Ježiša Krista. (Izaiáš 6:8; Ján 7:29) Keď sa presťahujú ďaleko od domova, môže to znamenať, že sa budú musieť prispôsobiť jednoduchšiemu spôsobu života. Môžu byť poslaní niekam, kde je úplne iná kultúra, podnebie a strava. Možno sa budú musieť naučiť aj nový jazyk. Táto škola pomáha slobodným bratom a sestrám a manželským párom vo veku od 23 do 65 rokov pestovať si duchovné vlastnosti, ktoré budú potrebovať vo svojej službe, a rozvíjať si schopnosti, vďaka ktorým ich bude môcť Jehova a jeho organizácia viac používať.

Biblická škola Gileád. V hebrejčine výraz „Gileád“ znamená „hromada svedectva“. Od roku 1943, keď bola škola založená, v nej bolo vyškolených viac než 8 000 bratov a sestier, ktorí boli vyslaní ako misionári, aby vydávali svedectvo „až po končiny zeme“. (Skutky 13:47) Ich úsilie prinieslo bohaté ovocie. Napríklad keď do Peru prišli prví absolventi školy, nebol tam žiaden zbor. Teraz ich je tam vyše 1 000. Keď naši misionári začali slúžiť v Japonsku, nebolo tam ani desať svedkov — a teraz ich je tam vyše 200 000. Súčasťou tohto päťmesačného kurzu je dôkladné štúdium Božieho Slova. Do školy sú pozývaní zvláštni priekopníci, misionári, bételiti a krajskí dozorcovia. Dostanú tam intenzívne školenie, aby pomohli stabilizovať a upevňovať celosvetové dielo.

  • Čo je cieľom školy priekopníckej služby?

  • Pre koho je určená škola pre zvestovateľov Kráľovstva?