23. LEKCIA

Ako sa pripravujú a prekladajú naše publikácie?

Ako sa pripravujú a prekladajú naše publikácie?

Redakčné oddelenie, Spojené štáty

Južná Kórea

Arménsko

Burundi

Srí Lanka

Naším cieľom je urobiť všetko, čo môžeme, aby bolo dobré posolstvo oznamované „každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu“. (Zjavenie 14:6) Preto vydávame literatúru vo vyše 750 jazykoch. Ako sa táto náročná úloha vykonáva? Vďaka medzinárodnému kolektívu pisateľov a tiež vďaka mnohým usilovným prekladateľom, pričom všetci sú Jehovovi svedkovia.

Najprv sa text pripraví v angličtine. V našom svetovom ústredí pracuje pod dohľadom vedúceho zboru redakčné oddelenie. Toto oddelenie koordinuje prácu jednotlivých pisateľov, ktorí slúžia v ústredí a v niektorých pobočkách. Keďže pisatelia pochádzajú z rôznych kútov sveta, naše publikácie majú multikultúrny charakter, vďaka čomu sú príťažlivé pre ľudí z mnohých národov.

Potom sa text rozpošle prekladateľom. Keď je text upravený a schválený, elektronicky sa rozpošle prekladateľským tímom po celej zemi, ktoré ho preložia, preklad skontrolujú oproti originálu a urobia na ňom jazykovú korektúru. Usilujú sa pri tom voliť „správne slová pravdy“, aby v jazyku, do ktorého prekladajú, v plnej miere vyjadrili význam anglického textu. (Kazateľ 12:10)

Prácu urýchľujú počítače. Počítač nemôže nahradiť ľudí v písaní a prekladaní, no môže prácu urýchliť. Pisatelia a prekladatelia si môžu svoju úlohu spĺňať rýchlejšie, keď využívajú slovníky a ďalšie jazykové pomôcky v elektronickej podobe, ako aj počítačové programy, ktoré uľahčujú výskum. Jehovovi svedkovia vyvinuli mnohojazyčný elektronický vydavateľský systém (MEPS), ktorý umožňuje pracovať s textom v stovkách jazykov, spojiť ho s obrázkami a upraviť do konečnej podoby pre tlač.

Prečo vynakladáme všetko to úsilie a prekladáme našu literatúru dokonca aj do jazykov, ktorými hovorí len niekoľko tisíc ľudí? Pretože je Jehovovou vôľou, „aby boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy“. (1. Timotejovi 2:3, 4)

  • Ako sa pripravujú naše publikácie?

  • Prečo našu literatúru prekladáme do toľkých jazykov?