1. LEKCIA

Akí ľudia sú Jehovovi svedkovia?

Akí ľudia sú Jehovovi svedkovia?

Dánsko

Taiwan

Venezuela

India

Koľkých Jehovových svedkov poznáte? Niektorí z nás sú možno vašimi susedmi, spolupracovníkmi či spolužiakmi. Možno poznáte aj ďalších, s ktorými ste sa rozprávali o Biblii. Akí ľudia v skutočnosti sme a prečo oslovujeme ľudí a hovoríme s nimi o svojej viere?

Sme obyčajní ľudia. Pochádzame z rôznych spoločenských pomerov a vyrastali sme v rôznom prostredí. Niektorí z nás boli predtým aktívnymi členmi iných náboženstiev, ďalší vôbec neverili v Boha. No skôr než sme sa stali svedkami, každý z nás venoval čas tomu, aby dôkladne preskúmal, čo učí Biblia. (Skutky 17:11) Stotožnili sme sa s tým, čo sme sa dozvedeli, a potom sme sa sami, slobodne rozhodli uctievať Boha Jehovu.

Máme úžitok zo štúdia Biblie. Tak ako každý, aj my zápasíme s problémami i s vlastnými slabosťami. Ale keďže sa snažíme v každodennom živote uplatňovať biblické zásady, výrazne sa tým zvyšuje kvalita nášho života. (Žalm 128:1, 2) To je jeden z dôvodov, prečo sa o dobré veci, ktoré sme sa dozvedeli z Biblie, delíme s ďalšími.

Žijeme podľa Božích zásad. Tieto zásady, ktorým sa učíme z Biblie, nám pomáhajú žiť uspokojujúcim spôsobom života. Vedú nás k tomu, aby sme mali k druhým úctu a prejavovali také vlastnosti, ako je poctivosť a láskavosť. Pomáhajú nám tiež, aby sme boli zdravo zmýšľajúcimi a užitočnými členmi spoločnosti, aby sme mali silné a zjednotené rodiny a udržiavali si dobrú morálku. Keďže sme presvedčení, že „Boh nie je predpojatý“, tvoríme medzinárodné duchovné bratstvo, ktoré nerozdeľujú rasové ani politické bariéry. Hoci sme obyčajní ľudia, tvoríme jedinečný ľud. (Skutky 4:13; 10:34, 35)

  • V čom sa Jehovovi svedkovia nelíšia od ostatných ľudí?

  • Akým zásadám sa učia Jehovovi svedkovia vďaka štúdiu Biblie?