Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

1. LEKCIA

Akí ľudia sú Jehovovi svedkovia?

Akí ľudia sú Jehovovi svedkovia?

Dánsko

Taiwan

Venezuela

India

Koľkých Jehovových svedkov poznáte? Niektorí z nás sú možno vašimi susedmi, spolupracovníkmi či spolužiakmi. Možno poznáte aj ďalších, s ktorými ste sa rozprávali o Biblii. Akí ľudia v skutočnosti sme a prečo oslovujeme ľudí a hovoríme s nimi o svojej viere?

Sme obyčajní ľudia. Pochádzame z rôznych spoločenských pomerov a vyrastali sme v rôznom prostredí. Niektorí z nás boli predtým aktívnymi členmi iných náboženstiev, ďalší vôbec neverili v Boha. No skôr než sme sa stali svedkami, každý z nás venoval čas tomu, aby dôkladne preskúmal, čo učí Biblia. (Skutky 17:11) Stotožnili sme sa s tým, čo sme sa dozvedeli, a potom sme sa sami, slobodne rozhodli uctievať Boha Jehovu.

Máme úžitok zo štúdia Biblie. Tak ako každý, aj my zápasíme s problémami i s vlastnými slabosťami. Ale keďže sa snažíme v každodennom živote uplatňovať biblické zásady, výrazne sa tým zvyšuje kvalita nášho života. (Žalm 128:1, 2) To je jeden z dôvodov, prečo sa o dobré veci, ktoré sme sa dozvedeli z Biblie, delíme s ďalšími.

Žijeme podľa Božích zásad. Tieto zásady, ktorým sa učíme z Biblie, nám pomáhajú žiť uspokojujúcim spôsobom života. Vedú nás k tomu, aby sme mali k druhým úctu a prejavovali také vlastnosti, ako je poctivosť a láskavosť. Pomáhajú nám tiež, aby sme boli zdravo zmýšľajúcimi a užitočnými členmi spoločnosti, aby sme mali silné a zjednotené rodiny a udržiavali si dobrú morálku. Keďže sme presvedčení, že „Boh nie je predpojatý“, tvoríme medzinárodné duchovné bratstvo, ktoré nerozdeľujú rasové ani politické bariéry. Hoci sme obyčajní ľudia, tvoríme jedinečný ľud. (Skutky 4:13; 10:34, 35)

  • V čom sa Jehovovi svedkovia nelíšia od ostatných ľudí?

  • Akým zásadám sa učia Jehovovi svedkovia vďaka štúdiu Biblie?