17. LEKCIA

Aký úžitok máme z návštev krajských dozorcov?

Aký úžitok máme z návštev krajských dozorcov?

Malawi

Stretnutie pred zvestovateľskou službou

Zvestovateľská služba

Stretnutie so staršími

Kresťanské grécke Písma sa často zmieňujú o Barnabášovi a apoštolovi Pavlovi, ktorí navštevovali zbory v prvom storočí ako cestujúci dozorcovia. Čo bolo cieľom ich návštev? Pavol povedal, že sa chce ‚vrátiť a navštíviť bratov, aby videl, ako sa majú‘. Pavlovi i Barnabášovi úprimne záležalo na ich duchovných bratoch. Boli ochotní precestovať stovky kilometrov, aby ich povzbudili a posilnili. (Skutky 15:36) To isté túžia robiť aj naši cestujúci dozorcovia dnes.

Ich návštevy sú pre nás povzbudením. Každý krajský dozorca navštevuje približne 20 zborov, pričom v každom zbore dvakrát do roka strávi jeden týždeň. Zo skúseností týchto bratov, a ak sú ženatí, aj zo skúseností ich manželiek môžeme mať veľký úžitok. Títo bratia a ich manželky sa snažia spoznať členov zboru, tak mladých, ako aj tých v pokročilom veku. Radi s nami spolupracujú vo zvestovateľskej službe a tešia sa, keď môžu s nami ísť na biblické štúdiá. Vykonávajú tiež so zborovými staršími pastierske návštevy a na zhromaždeniach a zjazdoch nás posilňujú povzbudzujúcimi prejavmi. (Skutky 15:35)

Zaujímajú sa o všetkých v zbore. Krajskí dozorcovia sa úprimne zaujímajú o duchovný stav zborov. Stretnú sa so staršími a služobnými pomocníkmi, aby zistili, aký pokrok sa podarilo dosiahnuť, a dajú im praktické rady, ako si môžu ešte lepšie spĺňať svoje zborové povinnosti. Snažia sa tiež pomáhať priekopníkom, aby sa im v službe darilo. Tešia sa, keď môžu spoznať nových v zbore a keď počujú o ich duchovnom pokroku. Každý krajský dozorca sa dáva plne k dispozícii, aby ‚spolupracoval pre naše záujmy‘. (2. Korinťanom 8:23) Všetci by sme mali napodobňovať ich vieru a oddanosť Bohu. (Hebrejom 13:7)

  • Prečo krajskí dozorcovia navštevujú zbory?

  • Ako môžete mať úžitok z ich návštev?