Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

17. LEKCIA

Aký úžitok máme z návštev krajských dozorcov?

Aký úžitok máme z návštev krajských dozorcov?

Malawi

Stretnutie pred zvestovateľskou službou

Zvestovateľská služba

Stretnutie so staršími

Kresťanské grécke Písma sa často zmieňujú o Barnabášovi a apoštolovi Pavlovi, ktorí navštevovali zbory v prvom storočí ako cestujúci dozorcovia. Čo bolo cieľom ich návštev? Pavol povedal, že sa chce ‚vrátiť a navštíviť bratov, aby videl, ako sa majú‘. Pavlovi i Barnabášovi úprimne záležalo na ich duchovných bratoch. Boli ochotní precestovať stovky kilometrov, aby ich povzbudili a posilnili. (Skutky 15:36) To isté túžia robiť aj naši cestujúci dozorcovia dnes.

Ich návštevy sú pre nás povzbudením. Každý krajský dozorca navštevuje približne 20 zborov, pričom v každom zbore dvakrát do roka strávi jeden týždeň. Zo skúseností týchto bratov, a ak sú ženatí, aj zo skúseností ich manželiek môžeme mať veľký úžitok. Títo bratia a ich manželky sa snažia spoznať členov zboru, tak mladých, ako aj tých v pokročilom veku. Radi s nami spolupracujú vo zvestovateľskej službe a tešia sa, keď môžu s nami ísť na biblické štúdiá. Vykonávajú tiež so zborovými staršími pastierske návštevy a na zhromaždeniach a zjazdoch nás posilňujú povzbudzujúcimi prejavmi. (Skutky 15:35)

Zaujímajú sa o všetkých v zbore. Krajskí dozorcovia sa úprimne zaujímajú o duchovný stav zborov. Stretnú sa so staršími a služobnými pomocníkmi, aby zistili, aký pokrok sa podarilo dosiahnuť, a dajú im praktické rady, ako si môžu ešte lepšie spĺňať svoje zborové povinnosti. Snažia sa tiež pomáhať priekopníkom, aby sa im v službe darilo. Tešia sa, keď môžu spoznať nových v zbore a keď počujú o ich duchovnom pokroku. Každý krajský dozorca sa dáva plne k dispozícii, aby ‚spolupracoval pre naše záujmy‘. (2. Korinťanom 8:23) Všetci by sme mali napodobňovať ich vieru a oddanosť Bohu. (Hebrejom 13:7)

  • Prečo krajskí dozorcovia navštevujú zbory?

  • Ako môžete mať úžitok z ich návštev?

ĎALŠIE INFORMÁCIE

KTO DNES KONÁ JEHOVOVU VÔĽU?

Prečo sa Jehovovi svedkovia stretávajú vo väčšom počte na zjazdoch?

Každý rok sa stretávame na troch mimoriadnych zhromaždeniach. Aký úžitok z nich môžete mať aj vy?

KTO DNES KONÁ JEHOVOVU VÔĽU?

Ako je organizovaná zvestovateľská činnosť Jehovových svedkov?

Riadime sa vzorom, ktorý dal Ježiš, keď bol na zemi. Aké spôsoby zvestovania používame?