27. LEKCIA

Na čo slúži knižnica sály Kráľovstva?

Na čo slúži knižnica sály Kráľovstva?

Izrael

Česká republika

Benin

Kajmanie ostrovy

Chceli by ste si nejaký námet hlbšie preskúmať, aby ste si rozšírili poznanie Biblie? Zaujal vás v Biblii nejaký text alebo nejaká konkrétna postava, miesto či niečo iné a radi by ste sa o tom dozvedeli viac? Alebo uvažujete, či by vám Božie Slovo nemohlo pomôcť pri riešení nejakého problému, s ktorým práve zápasíte? Ak je to tak, využite knižnicu sály Kráľovstva.

Nájdete v nej užitočné pomôcky na štúdium Biblie. Zrejme nemáte všetky biblické publikácie Jehovových svedkov, ktoré sú dostupné vo vašom jazyku. V knižnici sály Kráľovstva však nájdete väčšinu publikácií vydaných v posledných rokoch. Je možné, že sú v nej aj rôzne preklady Biblie, nejaký dobrý slovník a ďalšie užitočné študijné pomôcky. Knižnicu môžete využiť pred ktorýmkoľvek zhromaždením alebo po ňom. Ak je v knižnici počítač, zrejme má nainštalovaný program Watchtower Library. Je to počítačový program, ktorý obsahuje rozsiahlu zbierku našich publikácií v elektronickej podobe a umožňuje rýchle vyhľadávanie podľa konkrétneho námetu, slova alebo biblického textu.

Je užitočná na prípravu úloh na zhromaždenie Náš kresťanský život a služba. Knižnicu sály Kráľovstva môžete veľmi dobre využiť pri príprave svojich úloh. Knižnicu má na starosti dozorca zhromaždenia Náš kresťanský život a služba. Je zodpovedný za to, aby v nej boli najnovšie publikácie a aby boli prehľadne usporiadané. Tento starší, prípadne svedok, ktorý s vami študuje Bibliu, vám môže ukázať, ako nájsť potrebné informácie. Žiadne publikácie by sa však nemali zo sály Kráľovstva vynášať. A, samozrejme, so všetkými publikáciami chceme zaobchádzať šetrne a nič si do nich neznačíme.

V Biblii sa píše, že keď chceme nájsť „pravé poznanie Boha“, musíme byť ochotní pátrať po ňom „ako po skrytých pokladoch“. (Príslovia 2:1–5) Knižnica sály Kráľovstva vám môže byť pri takomto pátraní veľmi užitočná.

  • Aké pomôcky na štúdium sú dostupné v knižnici sály Kráľovstva?

  • Kto vám môže pomôcť naučiť sa dobre využívať túto knižnicu?