Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

5. LEKCIA

Čo zažijete na našich zhromaždeniach?

Čo zažijete na našich zhromaždeniach?

Argentína

Sierra Leone

Belgicko

Malajzia

Mnohí ľudia prestali navštevovať bohoslužby, pretože na nich nedostali uspokojujúce odpovede na svoje otázky ani nenašli útechu. A tak si možno kladiete otázku, prečo ísť na kresťanské zhromaždenie, ktoré organizujú Jehovovi svedkovia. Ako vás tieto zhromaždenia môžu obohatiť?

Budete sa môcť tešiť zo spoločnosti ľudí, ktorí majú medzi sebou lásku a zaujímajú sa jeden o druhého. Kresťania v prvom storočí sa stretávali s členmi svojho zboru na zhromaždeniach, aby uctievali Boha, študovali Písma a navzájom sa povzbudzovali. (Hebrejom 10:24, 25) Na ich zhromaždeniach vládla príjemná atmosféra plná lásky. Raní kresťania cítili, že sú medzi pravými priateľmi — medzi svojimi duchovnými bratmi a sestrami. (2. Tesaloničanom 1:3; 3. Jána 14) My sa dnes pridŕžame tohto vzoru a tešíme sa z podobnej radostnej atmosféry.

Dozviete sa, ako uplatňovať biblické zásady. Tak ako to bolo v biblických časoch, aj dnes sa na kresťanských zhromaždeniach stretávajú všetci spolu — muži, ženy i deti. Duchovne zrelí muži nás vyučujú na základe Biblie a pomáhajú nám chápať, ako uplatňovať biblické zásady v každodennom živote. (5. Mojžišova 31:12; Nehemiáš 8:8) Všetci môžeme vyjadrovať svoju kresťanskú nádej tým, že sa zapájame do niektorých programov, ako aj do spevu piesní. (Hebrejom 10:23)

Posilníte si vieru v Boha. Apoštol Pavol jednému z vtedajších zborov napísal: „Túžim [vás] vidieť... aby [sme] sa vzájomne povzbudili, každý vierou druhého, tak vašou, ako aj mojou.“ ​(Rimanom 1:11, 12) Keď sa pravidelne stretávame so spoluveriacimi na zhromaždeniach, posilňuje to našu vieru a odhodlanie žiť kresťanským spôsobom života.

Príďte na najbližšie zhromaždenie miestneho zboru a presvedčte sa o tom sami. Budete srdečne vítaní. Vstup na všetky zhromaždenia je voľný a nerobia sa žiadne zbierky.

  • Podľa akého vzoru sa konajú naše zborové zhromaždenia?

  • Aký úžitok môžete mať z účasti na kresťanských zhromaždeniach?

ĎALŠIE INFORMÁCIE

ZHROMAŽDENIA

Ako prebiehajú zhromaždenia v sále Kráľovstva?

Vďaka tomuto videu sa môžete pozrieť do sály Kráľovstva.

O NÁS

Zhromaždenia Jehovových svedkov

Zistite si, kde sa stretávame, a pozrite si, ako vyzerajú naše zhromaždenia.