12. LEKCIA

Ako je organizovaná naša zvestovateľská činnosť?

Ako je organizovaná naša zvestovateľská činnosť?

Španielsko

Bielorusko

Hongkong

Peru

Ježiš krátko pred svojou smrťou povedal: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ ​(Matúš 24:14) Ako malo byť toto celosvetové zvestovateľské dielo uskutočnené? Podľa vzoru, ktorý dal Ježiš, keď bol na zemi. (Lukáš 8:1)

Snažíme sa zastihnúť ľudí u nich doma. Ježiš svojich učeníkov učil zvestovať dobré posolstvo z domu do domu. (Matúš 10:11–13; Skutky 5:42; 20:20) Zvestovatelia v prvom storočí boli vyslaní zvestovať na konkrétne miesta. (Matúš 10:5, 6; 2. Korinťanom 10:13) Podobne aj dnes je naša zvestovateľská činnosť dobre organizovaná a každý zbor má pridelenú určitú oblasť, v ktorej zvestuje. Tak dokážeme spĺňať Ježišov príkaz, „aby sme zvestovali ľudu a dôkladne vydávali svedectvo“. (Skutky 10:42)

Snažíme sa hovoriť s ľuďmi všade, kde je to možné. Ježiš dal príklad aj v tom, že oslovoval ľudí na verejných priestranstvách, napríklad na brehu mora či pri verejnej studni. (Marek 4:1; Ján 4:5–15) Aj my oslovujeme ľudí a rozprávame sa s nimi o Biblii, kdekoľvek je to možné — na uliciach, v nákupných centrách, v parkoch či cez telefón. Keď sa naskytne vhodná príležitosť, vydávame svedectvo aj susedom, spolupracovníkom, spolužiakom či príbuzným. Vďaka všetkému tomuto úsiliu už milióny ľudí na celej zemi mali možnosť počuť „dobré posolstvo o záchrane“. (Žalm 96:2)

Je niekto, s kým by ste sa radi podelili o dobré posolstvo o Božom Kráľovstve a ukázali mu, ako sa týka jeho budúcnosti? Nenechajte si toto posolstvo nádeje len pre seba. Čo najskôr sa oň podeľte s ďalšími!

  • Aké „dobré posolstvo“ sa musí zvestovať?

  • Ako Jehovovi svedkovia napodobňujú Ježišov spôsob zvestovania?