11. LEKCIA

Prečo sa stretávame vo väčšom počte na zjazdoch?

Prečo sa stretávame vo väčšom počte na zjazdoch?

Mexiko

Nemecko

Botswana

Nikaragua

Taliansko

Prečo tí ľudia na fotografii vyzerajú tak šťastne? Pretože sú na jednom z našich zjazdov. Tak ako Boží služobníci v minulosti, ktorí dostali pokyn, aby sa trikrát v roku zhromaždili, aj my sa tešíme, keď sa môžeme stretnúť vo väčšom počte na našich zjazdoch. (5. Mojžišova 16:16) Každý rok máme tri takéto zhromaždenia: dva jednodňové krajské zjazdy a trojdňový regionálny zjazd. Aký úžitok máme z týchto väčších zhromaždení?

Upevňuje to naše kresťanské bratstvo. Práve tak ako sa v minulosti Izraeliti tešili, keď mohli chváliť Jehovu „medzi zhromaždenými davmi“, aj my dnes sa tešíme, keď môžeme na týchto mimoriadnych stretnutiach spoločne uctievať Jehovu. (Žalm 26:12; 111:1) Zjazdy sú príležitosťou stretnúť sa so svedkami z iných zborov a niekedy dokonca aj z iných krajín. Keďže každý si prinesie jedlo so sebou, poludňajšiu prestávku môžeme stráviť spolu na mieste konania zjazdu, čo dotvára priateľskú atmosféru týchto duchovných podujatí. (Skutky 2:42) Na zjazdoch môžeme vnímať lásku, ktorá spája „celé spoločenstvo bratov“. (1. Petra 2:17)

Pomáha nám to duchovne napredovať. Izraeliti mali úžitok z toho, že im boli objasňované Písma. Vďaka tomu im mohli lepšie porozumieť. (Nehemiáš 8:8, 12) Rovnako aj my si ceníme biblické vyučovanie, ktoré je predkladané na našich zjazdoch. Téma zjazdového programu je vždy založená na Biblii. Prostredníctvom zaujímavých prejavov, sympózií a predvedení sa učíme, ako konať Božiu vôľu. Je pre nás povzbudzujúce počuť osobné skúsenosti tých, ktorí úspešne zápasia s problémami, s ktorými sa ako kresťania stretávajú v týchto náročných časoch. Na regionálnych zjazdoch bývajú tiež drámy v dobových kostýmoch. Vďaka nim nám pred očami ožívajú biblické príbehy a vystupuje do popredia praktické poučenie, ktoré z nich môžeme načerpať. Okrem toho sa na každom zjazde koná krst tých, ktorí chcú dať verejne najavo svoju oddanosť Bohu.

  • Prečo sú zjazdy radostnými udalosťami?

  • Aký úžitok môžete mať z toho, že prídete na zjazd?