13. LEKCIA

Kto je „priekopník“?

Kto je „priekopník“?

Kanada

Služba z domu do domu

Vedenie biblického štúdia

Osobné štúdium

Výrazom „priekopník“ sa často označuje ten, kto ide v čele a otvára novú cestu. Aj Ježiš bol v tomto zmysle priekopníkom — prišiel na zem, aby svojou službou otvoril ľuďom cestu k záchrane. (Matúš 20:28) Jeho nasledovníci ho dnes napodobňujú tým, že „robeniu učeníkov“ venujú toľko času, koľko len môžu. (Matúš 28:19, 20) Niektorí sa tejto službe venujú v takej miere, že ich označujeme za priekopníkov.

Priekopník je zvestovateľ celým časom. Všetci Jehovovi svedkovia sú zvestovateľmi dobrého posolstva. No niektorí si svoj život zariadili tak, aby mohli slúžiť ako pravidelní priekopníci, čo znamená, že trávia vo zvestovateľskej službe 70 hodín mesačne. Mnohí si preto našli prácu na čiastočný úväzok. Niektorí sú schválení, aby slúžili ako zvláštni priekopníci v oblastiach, kde je potrebných viac zvestovateľov Kráľovstva. Tí venujú službe každý mesiac minimálne 130 hodín. Priekopníci sú spokojní, hoci žijú skromne, jednoduchým spôsobom života. Dôverujú, že Jehova sa postará o to, aby boli uspokojené ich základné životné potreby. (Matúš 6:31–33; 1. Timotejovi 6:6–8) Tí, ktorí nemôžu slúžiť ako priekopníci celým časom, teda 70 alebo 130 hodín mesačne, sa môžu prihlásiť za pomocných priekopníkov na také obdobie, počas ktorého môžu zvýšiť svoju účasť na zvestovateľskej službe na 30 alebo 50 hodín za mesiac.

Priekopník vynakladá zvýšené úsilie z lásky k Bohu a k ľuďom. Tak ako Ježiš, aj my vidíme, v akom zúfalom duchovnom stave sú mnohí ľudia. (Marek 6:34) Uvedomujeme si, že máme poznanie, ktoré im môže už teraz pomôcť a dať im spoľahlivú nádej. Láska k blížnym motivuje priekopníkov, aby v hojnej miere venovali čas a energiu poskytovaniu duchovnej pomoci iným. (Matúš 22:39; 1. Tesaloničanom 2:8) Zároveň to posilňuje ich vlastnú vieru, ešte viac ich to približuje k Bohu a napĺňa skutočným šťastím. (Skutky 20:35)

  • Koho označujeme za priekopníka?

  • Čo priekopníkov motivuje, aby slúžili celým časom?