Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

24. LEKCIA

Ako je naše celosvetové dielo financované?

Ako je naše celosvetové dielo financované?

Nepál

Togo

Veľká Británia

Naša organizácia každý rok vydá a distribuuje stámilióny Biblií a ďalších publikácií, a to bezplatne. Okrem toho staviame sály Kráľovstva a pobočky a staráme sa o ich údržbu. Staráme sa tiež o potreby tisícov bételitov a misionárov a poskytujeme pomoc po katastrofách. Preto si možno kladiete otázku, ako je to všetko financované.

Nevyberáme desiatky ani členské príspevky a nerobíme ani zbierky. Hoci náklady spojené s vykonávaním zvestovateľského diela sú vysoké, nikdy sa nedoprosujeme peňazí. Už pred viac než sto rokmi bolo v druhom čísle Strážnej veže uvedené, že veríme, že máme Jehovovu podporu, a preto naša organizácia „nikdy nebude prosiť ani žiadať ľudí o [finančnú] podporu“ — a nikdy sme to ani nerobili! (Matúš 10:8)

Naše dielo je podporované dobrovoľnými darmi. Mnohí si cenia naše biblické vzdelávacie dielo a finančne naň prispievajú. Aj svedkovia ochotne vynakladajú čas, energiu, peniaze i ďalšie prostriedky na to, aby sa po celej zemi konala Božia vôľa. (1. Paralipomenon 29:9) Každý, kto si praje, môže prispieť do schránky na dary v sále Kráľovstva alebo na našich zjazdoch či cez stránku jw.org. Väčšina darov pochádza od ľudí, ktorí nemajú veľa prostriedkov, no konajú ako chudobná vdova, o ktorej sa tak pochvalne vyjadril Ježiš, keď prispela do chrámovej pokladnice dvoma mincami malej hodnoty. (Lukáš 21:1–4) Z tohto príkladu vidno, že každý si môže pravidelne odložiť nejakú sumu, aby mohol prispieť „tak, ako sa rozhodol v svojom srdci“. (1. Korinťanom 16:2; 2. Korinťanom 9:7)

Sme presvedčení, že Jehova bude naďalej podnecovať srdcia tých, ktorí ho chcú ctiť „svojimi hodnotnými vecami“, teda podporovať dielo Kráľovstva svojimi prostriedkami, aby mohla byť uskutočnená jeho vôľa. (Príslovia 3:9)

  • V čom sa naša organizácia líši od iných náboženstiev?

  • Ako sa používajú dobrovoľné dary?