24. LEKCIA

Ako je naše celosvetové dielo financované?

Ako je naše celosvetové dielo financované?

Nepál

Togo

Veľká Británia

Naša organizácia každý rok vydá a distribuuje stámilióny Biblií a ďalších publikácií, a to bezplatne. Okrem toho staviame sály Kráľovstva a pobočky a staráme sa o ich údržbu. Staráme sa tiež o potreby tisícov bételitov a misionárov a poskytujeme pomoc po katastrofách. Preto si možno kladiete otázku, ako je to všetko financované.

Nevyberáme desiatky ani členské príspevky a nerobíme ani zbierky. Hoci náklady spojené s vykonávaním zvestovateľského diela sú vysoké, nikdy sa nedoprosujeme peňazí. Už pred viac než sto rokmi bolo v druhom čísle Strážnej veže uvedené, že veríme, že máme Jehovovu podporu, a preto naša organizácia „nikdy nebude prosiť ani žiadať ľudí o [finančnú] podporu“ — a nikdy sme to ani nerobili! (Matúš 10:8)

Naše dielo je podporované dobrovoľnými darmi. Mnohí si cenia naše biblické vzdelávacie dielo a finančne naň prispievajú. Aj svedkovia ochotne vynakladajú čas, energiu, peniaze i ďalšie prostriedky na to, aby sa po celej zemi konala Božia vôľa. (1. Paralipomenon 29:9) Každý, kto si praje, môže prispieť do schránky na dary v sále Kráľovstva alebo na našich zjazdoch či cez stránku jw.org. Väčšina darov pochádza od ľudí, ktorí nemajú veľa prostriedkov, no konajú ako chudobná vdova, o ktorej sa tak pochvalne vyjadril Ježiš, keď prispela do chrámovej pokladnice dvoma mincami malej hodnoty. (Lukáš 21:1–4) Z tohto príkladu vidno, že každý si môže pravidelne odložiť nejakú sumu, aby mohol prispieť „tak, ako sa rozhodol v svojom srdci“. (1. Korinťanom 16:2; 2. Korinťanom 9:7)

Sme presvedčení, že Jehova bude naďalej podnecovať srdcia tých, ktorí ho chcú ctiť „svojimi hodnotnými vecami“, teda podporovať dielo Kráľovstva svojimi prostriedkami, aby mohla byť uskutočnená jeho vôľa. (Príslovia 3:9)

  • V čom sa naša organizácia líši od iných náboženstiev?

  • Ako sa používajú dobrovoľné dary?