21. LEKCIA

Čo je Bétel?

Čo je Bétel?

Výtvarné oddelenie, Spojené štáty

Nemecko

Keňa

Kolumbia

Bétel je hebrejský výraz, ktorý znamená „Boží dom“. (1. Mojžišova 28:17, 19) Je to vhodné označenie budov, ktoré Jehovovi svedkovia stavajú po celom svete a z ktorých je riadená a podporovaná ich zvestovateľská činnosť. Vedúci zbor slúži vo svetovom ústredí v štáte New York v Spojených štátoch, odkiaľ dozerá na činnosť pobočiek v desiatkach krajín. Tí, ktorí slúžia v týchto komplexoch, žijú spolu v jednote ako rodina — spoločne pracujú, jedia i študujú Bibliu —, preto ich nazývame rodina Bétel. (Žalm 133:1)

Je to jedinečné miesto, kde všetci usilovne pracujú ako jedna rodina. V každom Bételi kresťanskí muži a ženy oddane konajú Božiu vôľu a celým časom podporujú záujmy Kráľovstva. (Matúš 6:33) Nikto z nich nedostáva mzdu, ale každý má zabezpečené ubytovanie a stravu a dostáva príspevok na úhradu osobných výdavkov. Každý má pridelenú konkrétnu prácu. Niektorí pracujú v kancelárii, v kuchyni či v jedálni, ďalší v tlačiarni, v kníhviazačskej dielni alebo v práčovni, prípadne upratujú, starajú sa o údržbu budov a strojov a podobne.

Vykonáva sa tam práca na podporu zvestovania Kráľovstva. Hlavným cieľom práce, ktorá sa vykonáva v každom Bételi, je sprístupniť biblickú pravdu čo najväčšiemu počtu ľudí. Vezmime si ako príklad túto brožúru. Bola napísaná pod dohľadom vedúceho zboru, elektronicky rozposlaná stovkám prekladateľských tímov po celom svete, vytlačená na vysokorýchlostných tlačových strojoch v niekoľkých bételových tlačiarňach a distribuovaná do vyše 110 000 zborov. Pri každom tomto kroku zohráva rodina Bétel kľúčovú úlohu pri podpore tej najnaliehavejšej činnosti — pri podpore zvestovania dobrého posolstva. (Marek 13:10)

  • Kto slúži v Bételi a ako je o týchto služobníkov postarané?

  • Aká naliehavá činnosť je podporovaná prácou, ktorá sa vykonáva v Bételoch?