Budete konať Jehovovu vôľu?

Budete konať Jehovovu vôľu?

Sme radi, že ste venovali čas tomu, aby ste si preštudovali túto brožúru, a tak nás lepšie spoznali a dozvedeli sa viac o našej činnosti, ako aj o tom, ako funguje naša organizácia. Dúfame, že vám to pomohlo rozpoznať, kto dnes koná Jehovovu vôľu. Povzbudzujeme vás, aby ste ďalej prijímali poznanie o Bohu, hovorili aj ďalším o tom, čo ste sa dozvedeli, napríklad členom svojej rodiny či priateľom, a aby ste sa s nami pravidelne stretávali na našich kresťanských zhromaždeniach. (Hebrejom 10:23–25)

Čím viac sa o Jehovovi budete dozvedať, tým viac budete vnímať, ako veľmi vás miluje. To vás bude motivovať robiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste mu jeho lásku opätovali. (1. Jána 4:8–10, 19) Ako môžete svoju lásku k Bohu dávať najavo v každodennom živote? A prečo je vo vašom najlepšom záujme žiť podľa Božích morálnych noriem? Čo vám pomôže rozvíjať si túžbu konať Božiu vôľu spolu s nami? Svedok, ktorý s vami študuje Bibliu, vám rád pomôže preskúmať odpovede na tieto otázky, aby ste sa vy i vaša rodina mohli ‚zachovávať v Božej láske s vyhliadkou na večný život‘. (Júda 21)