3. LEKCIA

Ako bola biblická pravda znovu odhalená?

Ako bola biblická pravda znovu odhalená?

Bádatelia Biblie v 70. rokoch 19. storočia

Prvé číslo Strážnej veže z roku 1879

Strážna veža dnes

V Biblii bolo predpovedané, že po Kristovej smrti sa medzi ranými kresťanmi objavia falošní učitelia, ktorí prekrútia biblickú pravdu. (Skutky 20:29, 30) Presne to sa časom aj stalo. Títo falošní učitelia začali miešať Ježišovo učenie s pohanskými náboženskými predstavami, a tak vznikla nepravá podoba kresťanstva. (2. Timotejovi 4:3, 4) Ako teda môžeme mať dnes istotu, že správne rozumieme tomu, čo učí Biblia?

Prišiel čas, aby Jehova odhalil pravdu. Jehova predpovedal, že v ‚čase konca sa pravé poznanie rozhojní‘. (Daniel 12:4) V roku 1870 malá skupina ľudí, ktorí hľadali pravdu, rozpoznala, že mnohé cirkevné náuky sú nebiblické. Preto začali skúmať, aké bolo pôvodné biblické učenie, a Jehova ich úsilie požehnal a pomohol im porozumieť Písmam.

Úprimní muži dôkladne skúmali Bibliu. Títo úprimní Bádatelia Biblie, ako boli vtedy známi Jehovovi svedkovia, študovali Bibliu metódou, akú používame dodnes. Skúmali Bibliu tematicky. Keď bolo pre nich ťažké porozumieť nejakej biblickej pasáži, hľadali iné biblické verše, ktoré by ju pomohli vysvetliť. Keď dospeli k záveru, ktorý bol v súlade s ostatnými časťami Písiem, zapísali si ho. Týmto spôsobom umožnili, aby sa Biblia vysvetľovala sama. Tak znovu odhalili pravdu o Božom mene a o Kráľovstve, o tom, aký zámer má Boh s ľudstvom a so zemou, i o stave mŕtvych a o nádeji na vzkriesenie. Vďaka tomu boli oslobodení od mnohých falošných náuk a nebiblických zvykov. (Ján 8:31, 32)

V roku 1879 si Bádatelia Biblie uvedomili, že prišiel čas, aby bola pravda oznamovaná po celej zemi. A tak v tom roku začali vydávať časopis, ktorý vydávame dodnes — časopis Strážna veža hlásajúca Jehovovo Kráľovstvo. Dnes oznamujeme biblickú pravdu ľuďom v 240 krajinách vo vyše 750 jazykoch. Pravé poznanie sa skutočne ‚rozhojňuje‘ ako nikdy predtým!

  • Čo sa po Kristovej smrti stalo s biblickou pravdou?

  • Vďaka čomu bola biblická pravda znovu odhalená?