Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

9. LEKCIA

Ako sa čo najlepšie pripraviť na zhromaždenia?

Ako sa čo najlepšie pripraviť na zhromaždenia?

Kambodža

Ukrajina

Ak študujete Bibliu s Jehovovými svedkami, pravdepodobne sa snažíte pred každým štúdiom pripraviť na to, čo budete ďalej preberať. To isté je dobré urobiť pred každým zborovým zhromaždením, aby ste z neho mali čo najväčší úžitok. Najlepšie je, ak má príprava na zhromaždenie svoje stále miesto v našom časovom rozvrhu.

Naplánujte si, kedy a kde budete študovať. Kedy sa dokážete najlepšie sústrediť? Skoro ráno, predtým než začnete s každodennými činnosťami, alebo neskôr večer, keď už uložíte deti do postele? Ak aj nemôžete študovať dlho, naplánujte si, koľko času si na štúdium vyhradíte, a urobte všetko, čo môžete, aby vám tento plán nič nenarušilo. Nájdite si tiché miesto a eliminujte akékoľvek rušivé vplyvy — vypnite rádio, televízor i mobilný telefón. Modlitba pred štúdiom vám pomôže odpútať myseľ od každodenných starostí, aby ste sa mohli sústrediť na myšlienky z Božieho Slova. (Filipanom 4:6, 7)

Zvýraznite si dôležité myšlienky a pripravte sa tak, aby ste sa mohli do programu zapojiť. Najprv si urobte prehľad o tom, čo sa bude študovať. Zamyslite sa nad nadpisom článku alebo kapitoly a nad tým, ako jednotlivé medzititulky súvisia s danou témou. Venujte pozornosť aj obrázkom a otázkam na opakovanie, ktoré vyzdvihujú hlavné myšlienky. Potom si prečítajte každý odsek a snažte sa nájsť odpoveď na otázku, ktorá je k nemu uvedená. Pozrite si biblické verše, ktoré nie sú v odseku citované, a zamyslite sa, ako podporujú myšlienky predložené v odseku. (Skutky 17:11) Keď už viete na otázku odpovedať, v odseku si podčiarknite alebo zvýraznite kľúčové slová či výrazy, ktoré vám odpoveď pripomenú. Potom sa na zhromaždení môžete prihlásiť, ak budete chcieť, a dať stručný komentár vlastnými slovami.

Keď budete študovať rôzne témy, ktoré sa každý týždeň rozoberajú na zhromaždeniach, budete do svojej „pokladnice“ biblického poznania pridávať nové a nové myšlienky. (Matúš 13:51, 52)

  • Aký zvyk je dobré si osvojiť, pokiaľ ide o prípravu na zhromaždenia?

  • Ako sa môžete pripraviť tak, aby ste na zhromaždení mohli dať komentár?