9. LEKCIA

Ako sa čo najlepšie pripraviť na zhromaždenia?

Ako sa čo najlepšie pripraviť na zhromaždenia?

Kambodža

Ukrajina

Ak študujete Bibliu s Jehovovými svedkami, pravdepodobne sa snažíte pred každým štúdiom pripraviť na to, čo budete ďalej preberať. To isté je dobré urobiť pred každým zborovým zhromaždením, aby ste z neho mali čo najväčší úžitok. Najlepšie je, ak má príprava na zhromaždenie svoje stále miesto v našom časovom rozvrhu.

Naplánujte si, kedy a kde budete študovať. Kedy sa dokážete najlepšie sústrediť? Skoro ráno, predtým než začnete s každodennými činnosťami, alebo neskôr večer, keď už uložíte deti do postele? Ak aj nemôžete študovať dlho, naplánujte si, koľko času si na štúdium vyhradíte, a urobte všetko, čo môžete, aby vám tento plán nič nenarušilo. Nájdite si tiché miesto a eliminujte akékoľvek rušivé vplyvy — vypnite rádio, televízor i mobilný telefón. Modlitba pred štúdiom vám pomôže odpútať myseľ od každodenných starostí, aby ste sa mohli sústrediť na myšlienky z Božieho Slova. (Filipanom 4:6, 7)

Zvýraznite si dôležité myšlienky a pripravte sa tak, aby ste sa mohli do programu zapojiť. Najprv si urobte prehľad o tom, čo sa bude študovať. Zamyslite sa nad nadpisom článku alebo kapitoly a nad tým, ako jednotlivé medzititulky súvisia s danou témou. Venujte pozornosť aj obrázkom a otázkam na opakovanie, ktoré vyzdvihujú hlavné myšlienky. Potom si prečítajte každý odsek a snažte sa nájsť odpoveď na otázku, ktorá je k nemu uvedená. Pozrite si biblické verše, ktoré nie sú v odseku citované, a zamyslite sa, ako podporujú myšlienky predložené v odseku. (Skutky 17:11) Keď už viete na otázku odpovedať, v odseku si podčiarknite alebo zvýraznite kľúčové slová či výrazy, ktoré vám odpoveď pripomenú. Potom sa na zhromaždení môžete prihlásiť, ak budete chcieť, a dať stručný komentár vlastnými slovami.

Keď budete študovať rôzne témy, ktoré sa každý týždeň rozoberajú na zhromaždeniach, budete do svojej „pokladnice“ biblického poznania pridávať nové a nové myšlienky. (Matúš 13:51, 52)

  • Aký zvyk je dobré si osvojiť, pokiaľ ide o prípravu na zhromaždenia?

  • Ako sa môžete pripraviť tak, aby ste na zhromaždení mohli dať komentár?