Aká je Božia vôľa?

Aká je Božia vôľa?

Boh si praje, aby sme navždy žili šťastne a v pokoji na rajskej zemi.

Možno si kladiete otázku, ako by niečo také bolo možné. Biblia hovorí, že sa to uskutoční pod vládou Božieho Kráľovstva a že Božou vôľou je, aby sa všetci ľudia dozvedeli o tomto Kráľovstve a o tom, aký zámer má s nami Boh. (Žalm 37:11, 29; Izaiáš 9:7)

Boh si praje, aby sa nám v živote darilo.

Práve tak ako dobrý otec chce pre svoje deti to najlepšie, aj náš nebeský Otec chce, aby sme boli navždy šťastní. (Izaiáš 48:17, 18) Sľubuje, že „ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky“. (1. Jána 2:17)

Boh si praje, aby sme chodili po jeho cestách.

Biblia hovorí, že náš Stvoriteľ nás chce „poučovať o svojich cestách“, aby sme mohli „chodiť po jeho chodníkoch“. (Izaiáš 2:2, 3) Zhromažďuje „ľud pre svoje meno“, aby prostredníctvom neho oznámil svoju vôľu po celej zemi. (Skutky 15:14)

Boh si praje, aby sme ho uctievali jednotne.

Čisté uctievanie ľudí nerozdeľuje, naopak, zjednocuje ich pravou láskou. (Ján 13:35) Kto dnes učí mužov a ženy na celom svete, ako jednotne slúžiť Bohu? Povzbudzujeme vás, aby ste to preskúmali pomocou tejto brožúry.