Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

S Jehovovými svedkami sa môžete stretnúť po celom svete. Pochádzajú z najrôznejších kultúr a etnických skupín. Čo túto rôznorodú skupinu ľudí spája?

Aká je Božia vôľa?

Boh si praje, aby sa o jeho vôli dozvedeli ľudia po celej zemi. Aká je Božia vôľa a kto dnes o nej učí?

Akí ľudia sú Jehovovi svedkovia?

Koľkých Jehovových svedkov poznáte? Čo o nás skutočne viete?

Prečo sa voláme Jehovovi svedkovia?

Prečítajte si o troch dôvodoch, prečo sme prijali meno Jehovovi svedkovia.

Ako bola biblická pravda znovu odhalená?

Ako môžeme mať istotu, že správne rozumieme tomu, čo učí Biblia?

Prečo sme vydali Preklad nového sveta?

Čím je tento preklad Božieho Slova jedinečný?

Čo zažijete na našich zhromaždeniach?

Stretávame sa, aby sme študovali Bibliu a navzájom sa povzbudzovali. Budete srdečne vítaní!

Aký úžitok máme z toho, že sa stretávame so spolukresťanmi?

Biblia kresťanov nabáda, aby sa stretávali. Prečítajte si, aký úžitok by vám takéto stretnutia mohli priniesť.

Čo je náplňou našich zhromaždení?

Rozmýšľali ste niekedy, čo je náplňou našich zhromaždení? Keď prídete, nepochybne si oceníte kvalitu biblického vzdelávania, ktoré tam prebieha.

Prečo chodíme na zhromaždenia pekne oblečení?

Záleží Bohu na tom, ako sa obliekame? Prečítajte si, akými biblickými zásadami sa riadime pri výbere oblečenia a úprave zovňajšku.

Ako sa čo najlepšie pripraviť na zhromaždenia?

Aby ste z našich zhromaždení mali čo najväčší úžitok, je dobré vopred sa pripraviť.

Čo je rodinné uctievanie?

Prečítajte si, ako vám tento zvyk môže pomôcť priblížiť sa k Bohu a posilniť rodinné putá.

Prečo sa stretávame vo väčšom počte na zjazdoch?

Každý rok sa stretávame na troch mimoriadnych zhromaždeniach. Aký úžitok z nich môžete mať aj vy?

Ako je organizovaná naša zvestovateľská činnosť?

Riadime sa vzorom, ktorý dal Ježiš, keď bol na zemi. Aké spôsoby zvestovania používame?

Kto je „priekopník“?

Niektorí Jehovovi svedkovia venujú zvestovateľskej činnosti 30, 50 alebo aj viac hodín mesačne. Čo ich k tomu motivuje?

Aké sú možnosti vzdelávania pre priekopníkov?

Prečítajte si o rôznych školách, ktoré môžu absolvovať tí, ktorí celým časom zvestujú o Kráľovstve.

Akú úlohu majú starší v zbore?

Starší sú duchovne zrelí muži, ktorí sa v zbore ujímajú vedenia. Čo všetko robia na úžitok zboru?

Aká je úloha služobných pomocníkov?

Služobní pomocníci prispievajú k hladkej činnosti zboru. Prečítajte si, čo všetko robia na náš úžitok.

Aký úžitok máme z návštev krajských dozorcov?

Prečo krajskí dozorcovia navštevujú zbory? Ako môžete mať úžitok z ich návštev?

Ako pomáhame našim bratom, ktorí sa ocitnú v núdzi?

Keď niekde dôjde ku katastrofe, Jehovovi svedkovia hneď zorganizujú praktickú aj duchovnú pomoc pre ľudí v postihnutej oblasti. Akými spôsobmi pomáhajú?

Kto je verný a rozvážny otrok?

Ježiš sľúbil, že ustanoví „otroka“, ktorý bude poskytovať časový duchovný pokrm. Ako sa tento sľub napĺňa?

Čo je úlohou vedúceho zboru a ako si ju dnes vedúci zbor plní?

V prvom storočí slúžila malá skupina pozostávajúca z apoštolov a starších ako vedúci zbor pre všetky zbory kresťanov. Ako je to dnes?

Čo je Bétel?

Bétel je jedinečné miesto, ktoré má veľmi dôležitý účel. Prečítajte si niečo o tých, ktorí tam slúžia.

Čo všetko sa robí v pobočkách?

Pozývame vás, aby ste navštívili niektorú z pobočiek. Niekto z pracovníkov pobočky vás rád prevedie jej priestormi.

Ako sa pripravujú a prekladajú naše publikácie?

Vydávame literatúru vo viac než 750 jazykoch. Prečo vynakladáme také veľké úsilie?

Ako je naše celosvetové dielo financované?

V čom sa naša organizácia líši v spôsobe financovania od iných náboženstiev?

Prečo staviame sály Kráľovstva a ako?

Prečo sa naše miesta uctievania nazývajú sály Kráľovstva? Prečítajte si, ako tieto skromné stavby slúžia našim zborom.

Ako je to s upratovaním a údržbou našej sály Kráľovstva?

Keď je sála Kráľovstva čistá a udržiavaná, prináša to chválu nášmu Bohu. Čo sa robí pre to, aby bola sála Kráľovstva vždy v dobrom stave?

Na čo slúži knižnica sály Kráľovstva?

Chceli by ste nejaký námet preskúmať hlbšie, aby ste si rozšírili poznanie Biblie? Knižnica sály Kráľovstva vám v tom môže byť veľmi užitočná.

Čo možno nájsť na našej webovej stránke?

Dozviete sa viac o nás a o našom učení a nájdete odpovede na svoje biblické otázky.

Budete konať Jehovovu vôľu?

Boh Jehova vás vrúcne miluje. Ako môžete dávať najavo, že chcete konať jeho vôľu v každodennom živote?