Prejsť na článok

Prejsť na obsah

10. LEKCIA

Ako sa dá zistiť, ktorý spôsob uctievania Boha je správny?

Ako sa dá zistiť, ktorý spôsob uctievania Boha je správny?

1. Existuje iba jedno pravé náboženstvo?

„Majte sa na pozore pred falošnými prorokmi.“ ​(MATÚŠ 7:15)

Ježiš neučil svojich nasledovníkov, že je veľa spôsobov, ako uctievať Boha. Učil, že je iba jedno pravé náboženstvo. Prirovnal ho k ceste, ktorá vedie k večnému životu, a povedal: „Málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ ​(Matúš 7:14) Boh prijíma iba také uctievanie, ktoré je založené na pravdách z jeho Slova, Biblie. Praví ctitelia Boha sú zjednotení v jednej viere. Prečítajte si Jána 4:23, 24; 14:6 a Efezanom 4:4, 5.

2. Čo Ježiš povedal o falošných kresťanoch?

„Verejne oznamujú, že poznajú Boha, ale svojimi skutkami ho zapierajú.“ ​(TÍTOVI 1:16)

Ježiš upozornil na to, že kresťanstvo skazia falošní proroci. Tí sa navonok javia ako praví ctitelia Boha a tvrdia, že ich cirkvi sú kresťanské. Ale je to naozaj tak? Ako to môžete rozpoznať? Iba pravé náboženstvo vedie ľudí k tomu, aby prejavovali vlastnosti charakteristické pre pravých kresťanov a konali tak, ako sa od kresťanov očakáva. Prečítajte si Matúša 7:13–23.

3. Ako možno rozpoznať tých, ktorí uctievajú Boha správnym spôsobom?

Zamyslite sa nad týmito piatimi poznávacími znakmi:

  • Tí, ktorí uctievajú Boha správnym spôsobom, uznávajú Bibliu ako Božie Slovo. Snažia sa žiť podľa jej zásad. To odlišuje pravé náboženstvo od náboženstiev založených na ľudských názoroch. (Matúš 15:7–9) Praví ctitelia Boha nie sú ľuďmi, ktorí jedno kážu a druhé robia. Prečítajte si Jána 17:17 a 2. Timotejovi 3:16, 17.

  • Praví Ježišovi nasledovníci majú v úcte Božie meno, Jehova. Ježiš dával najavo úctu k Božiemu menu tým, že ho oznamoval. Pomáhal ľuďom spoznať Boha a učil ich modliť sa o posvätenie jeho mena. (Matúš 6:9) Ktoré náboženstvo vo vašom okolí je známe tým, že oznamuje Božie meno? Prečítajte si Jána 17:26 a Rimanom 10:13, 14.

  • Praví kresťania zvestujú o Božom Kráľovstve. Boh poslal Ježiša, aby zvestoval dobrú správu o Kráľovstve. Božie Kráľovstvo je jedinou nádejou ľudstva. Ježiš o ňom hovoril stále, až do dňa svojej smrti. (Lukáš 4:43; 8:1; 23:42, 43) Povedal, že o tomto Kráľovstve budú zvestovať aj jeho nasledovníci. Ku ktorému náboženstvu zaradíte človeka, ktorý vás osloví a chce s vami hovoriť o Božom Kráľovstve? Prečítajte si Matúša 24:14.

  • Ježišovi nasledovníci nie sú súčasťou tohto zlého sveta. Môžete ich rozpoznať podľa toho, že sa nezapájajú do politických záležitostí ani do sociálnych konfliktov. (Ján 17:16; 18:36) Ani nenapodobňujú škodlivé zvyky a postoje, ktoré sú bežné v tomto svete. Prečítajte si Jakuba 4:4.

  • Praví kresťania prejavujú jeden druhému lásku, ktorá je v tomto svete výnimočná. Z Božieho Slova sa učia vážiť si ľudí všetkých národností. Na rozdiel od falošných náboženstiev, ktoré často zohrávajú významnú úlohu v podporovaní vojen, praví kresťania odmietajú mať na vojnových konfliktoch akúkoľvek účasť. (Micheáš 4:1–3) Naopak, nesebecky využívajú svoj čas a prostriedky na to, aby druhým pomáhali a povzbudzovali ich. Prečítajte si Jána 13:34, 35 a 1. Jána 4:20.

4. Ktoré náboženstvo je podľa vás pravé?

Ktoré náboženstvo zakladá celé svoje učenie na Božom Slove, má v úcte Božie meno a zvestuje, že Božie Kráľovstvo je jedinou nádejou ľudstva? Členovia ktorého náboženstva prejavujú lásku a odmietajú sa zapájať do vojen? Čo si myslíte? Prečítajte si 1. Jána 3:10–12.