PIATA ČASŤ

Vráť sa k „pastierovi a dozorcovi svojej duše“

Vráť sa k „pastierovi a dozorcovi svojej duše“

Zažívaš aj ty niečo z toho, o čom sa písalo v tejto brožúre? Ak je to tak, nie si sám. Niečo podobné prežívali mnohí verní Boží služobníci v biblických časoch a zažívajú to mnohí aj dnes. Tak ako Jehova pomohol im, je ochotný pomôcť aj tebe.

Jehova je pripravený pomôcť ti, keď sa k nemu rozhodneš vrátiť

MÔŽEŠ si byť istý, že Jehova je pripravený pomôcť ti, keď sa k nemu rozhodneš vrátiť. Pomôže ti zvládnuť starosti a obavy, uzdraviť sa z citových rán a nájsť pokoj mysle a srdca, ktorý vyplýva z čistého svedomia. Potom možno opäť zatúžiš slúžiť Jehovovi so spoluveriacimi. Nachádzaš sa v podobnej situácii ako kresťania v prvom storočí, ktorým apoštol Peter napísal: „Veď ste boli ako blúdiace ovce; ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a dozorcovi svojich duší.“ ​(1. Petra 2:25)

Vrátiť sa k Jehovovi je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Potešíš tým Jehovovo srdce. (Príslovia 27:11) Ako iste vieš, Jehova má city, teda naše konanie má naňho vplyv. Pravdaže, Jehova nás nenúti, aby sme ho milovali a slúžili mu. (5. Mojžišova 30:19, 20) Jeden biblický učenec to vyjadril takto: „Na dverách ľudského srdca nie je kľučka zvonku. Musia sa otvoriť zvnútra.“ Len my sami sa môžeme rozhodnúť, či otvoríme tieto obrazné dvere a budeme uctievať Jehovu zo srdca plného lásky. Keď sa tak rozhodneme, dáme mu cenný dar — našu neochvejnú oddanosť. Tým môžeme priniesť jeho srdcu veľkú radosť. Jehova si zaslúži, aby sme ho uctievali. A nič nám neprinesie väčšie šťastie, ako keď to budeme robiť. (Skutky 20:35; Zjavenie 4:11)

Okrem toho, keď sa vrátiš k pravému uctievaniu, Boh uspokojí tvoje duchovné potreby. (Matúš 5:3) V akých ohľadoch? Ľudia na celom svete si kladú otázku: „Prečo sme tu?“ Chcú poznať odpovede na otázky týkajúce sa zmyslu života. Ľudia majú túto potrebu preto, lebo Jehova nás s ňou vytvoril. A stvoril nás tak, že pociťujeme uspokojenie, keď mu slúžime. Nič nás nemôže viac napĺňať, ako keď z lásky uctievame Jehovu. (Žalm 63:1–5)

Jehova si praje, aby si sa k nemu vrátil. Ako si tým môžeš byť istý? Zamysli sa: Príprava tejto brožúry bola spojená s mnohými modlitbami. A niekto ti ju priniesol, aby si si ju mohol prečítať. Možno to bol kresťanský starší alebo iný spoluveriaci. Potom si bol podnietený prečítať si ju a reagovať na to, čo sa v nej píše. To všetko dokazuje, že Jehova na teba nezabudol. Naopak, jemne ťa opäť k sebe priťahuje. (Ján 6:44)

Vedomie, že Jehova nikdy nezabúda na svojich služobníkov, ani keď sa na nejaký čas od neho vzdialili, nám môže vliať útechu. Tak to bolo aj v prípade sestry Donny. Povedala: „Pomaly som sa vzďaľovala od pravdy, ale často mi prichádzali na myseľ slová zo Žalmu 139:23, 24, kde sa píše: ‚Preskúmaj ma, ó, Bože, a spoznaj moje srdce. Vyskúšaj ma a spoznaj moje znepokojujúce myšlienky a hľaď, či je vo mne nejaká boľavá cesta, a veď ma cestou neurčitého času.‘ Vedela som, že nepatrím do sveta — nikdy som doň skutočne nezapadla —, a vedela som, že moje miesto je v Jehovovej organizácii. Začala som si uvedomovať, že Jehova ma nikdy neopustil, to len ja som si k nemu musela znovu nájsť cestu. A som veľmi šťastná, že som ju našla!“

„Začala som si uvedomovať, že Jehova ma nikdy neopustil, to len ja som si k nemu musela znovu nájsť cestu“

Vrúcne sa modlíme, aby si aj ty opäť zažil radosť, ktorú dáva Jehova. (Nehemiáš 8:10) Ak sa vrátiš k Jehovovi, nikdy to neoľutuješ.