PRVÁ ČASŤ

„Stratenú budem hľadať“

„Stratenú budem hľadať“

Ovečka je zmätená. Pochutnávala si na sviežej tráve a ani nezbadala, že sa od ostatných oviec oddelila. Nevidí už ani stádo, ani pastiera. Na krajinu padá súmrak. Stratená v údolí, kde sa potuluje dravá zver, je ovečka úplne bezbranná. Vtom začuje známy hlas — je to jej pastier! Beží k nej, berie ju do náručia, vloží do záhybov svojich šiat a odnáša domov.

JEHOVA sa opakovane prirovnáva k takémuto pastierovi. Vo svojom Slove nás uisťuje: „Ja hľadám svoje ovce a starám sa o ne.“ ​(Ezechiel 34:11, 12)

„Ovce mojej pastviny“

Jehovove ovce sú ľudia, ktorí Jehovu milujú a uctievajú. Biblia hovorí: „Uctievajme a klaňajme sa; pokľaknime pred Jehovom, naším Tvorcom, veď je náš Boh a my sme ľud jeho pastvy a ovce jeho ruky.“ ​(Žalm 95:6, 7) Tak ako doslovné ovce, aj Jehovovi ctitelia ochotne nasledujú svojho Pastiera. Ale nie sú bezchybní. Občas sú ako „stratené ovce“, „blúdiace ovce“ či ovce, ktoré „boli rozptýlené“. (Matúš 15:24; 1. Petra 2:25; Ezechiel 34:12) No aj keď sa to niekedy stane, Jehova ich neopúšťa, nevzdáva sa nádeje, že sa vrátia.

Považuješ Jehovu stále za svojho Pastiera? Z čoho vidno, že Jehova je aj dnes naším Pastierom? Zamysli sa nad nasledujúcimi tromi vecami.

Duchovne nás sýti. „Budem ich pásť na dobrej pastvine,“ hovorí Jehova. „Budú líhať na dobrom mieste bývania a budú sa pásť na tučnej pastvine.“ ​(Ezechiel 34:14) Jehova sa stará, aby sme vždy mali osviežujúci, pestrý a aktuálny duchovný pokrm. Spomínaš si na článok, prednášku či video, ktoré bolo odpoveďou na tvoju modlitbu? Nie je to dôkaz, že Jehovovi na tebe záleží?

Chráni nás a pomáha nám. Jehova sľubuje: „Odohnanú privediem späť a polámanú obviažem a chorú posilním.“ ​(Ezechiel 34:16) Jehova posilňuje tých, ktorí zoslabli alebo na ktorých ťažko doliehajú starosti. Obväzuje svoje ovečky a pomáha im uzdraviť sa zo zranení, ktoré im spôsobil možno aj spoluveriaci. Privádza späť tých, ktorí odbočili zo správnej cesty a teraz možno majú z toho zlé pocity.

Cíti za nás určitú zodpovednosť. „Ja ich oslobodím zo všetkých miest, kam boli rozptýlené,“ hovorí Jehova. „Stratenú budem hľadať.“ ​(Ezechiel 34:12, 16) Jehova nepovažuje stratenú ovečku za stratený prípad. Keď niektorá v stáde chýba, vie o tom. Hľadá ju, a keď ju nájde, teší sa z toho. (Matúš 18:12–14) To nie je nič prekvapujúce. Veď keď sa prihovára svojim pravým ctiteľom, oslovuje ich „moje ovce“. (Ezechiel 34:31) A jednou z jeho ovečiek, o ktoré sa stará, si aj ty.

Jehova nepovažuje stratenú ovečku za stratený prípad. Teší sa, keď ju nájde.

„Prines nám nové dni ako v dávnej minulosti“

Prečo ťa Jehova hľadá a povzbudzuje, aby si sa k nemu vrátil? Lebo chce, aby si bol šťastný. Sľubuje, že svoj ľud veľmi požehná. (Izaiáš 44:3) A to nie sú len prázdne sľuby. Z vlastnej skúsenosti vieš, že je to tak.

Spomeň si, aké to bolo, keď si spoznával Jehovu. Ako to na teba pôsobilo, keď si prvýkrát počul nádherné pravdy o Božom mene a o tom, aký zámer má Jehova s ľuďmi? Spomínaš si, ako príjemne si sa cítil medzi bratmi a sestrami na zjazdoch? A nenapĺňal ťa hlboký pocit uspokojenia a šťastia, keď si sa mohol o dobrom posolstve porozprávať s niekým, kto skutočne so záujmom počúval?

To všetko môžeš znovu zažiť, keď sa vrátiš k Jehovovi. Boží služobníci v staroveku sa modlili: „Priveď nás späť, ó, Jehova, k sebe, a my pohotovo prídeme späť. Prines nám nové dni ako v dávnej minulosti.“ ​(Plač Jeremiáša 5:21) Jehova vypočul túto modlitbu a jeho ľud mu s obnovenou radosťou znovu začal slúžiť. (Nehemiáš 8:17) To isté Jehova rád urobí aj pre teba.

No vrátiť sa k Jehovovi nemusí byť ľahké. Nasledujúca časť bude venovaná tomu, aké ťažkosti môžu byť spojené s návratom a ako ich môžeš prekonať.