ŠTVRTÁ ČASŤ

Pocit viny — „očisti ma... od môjho hriechu“

Pocit viny — „očisti ma... od môjho hriechu“

„Moja nová práca zvýšila životný štandard našej rodiny, ale viedla aj k tomu, že som sa zaplietla do rôznych pochybných činností. Začala som oslavovať sviatky, zapájať sa do politických podujatí a dokonca chodiť do kostola. Bola som nečinnou Jehovovou svedkyňou 40 rokov. Čím viac času prešlo, tým viac som bola presvedčená, že Jehova mi už nemôže odpustiť. Mala som pocit, že nedokážem odpustiť ani sama sebe. Veď som predsa už poznala pravdu, keď som sa vydala nesprávnym smerom.“ ​(Martha)

POCITY VINY môžu byť zdrvujúcim bremenom. Kráľ Dávid napísal: „Moje previnenia mi presiahli nad hlavu; ako ťažký náklad sú mi príliš ťažké.“ ​(Žalm 38:4) Niektorých kresťanov premohol prílišný smútok a dospeli k záveru, že im Jehova nikdy nemôže odpustiť. (2. Korinťanom 2:7) Ale je to naozaj tak? Aj keby si sa dopustil vážnych hriechov, znamená to, že si sa od Jehovu príliš vzdialil a že ti už nikdy neodpustí? Určite nie!

„Napravme veci medzi nami“

Jehova sa neobracia chrbtom ku kajúcnym hriešnikom. Naopak, víta ich s otvorenou náručou! V podobenstve o márnotratnom synovi Ježiš prirovnal Jehovu k milujúcemu otcovi, ktorého syn odišiel z domu a začal žiť hýrivým životom. Časom sa však tento syn rozhodol vrátiť domov. „Kým bol ešte ďaleko, jeho otec ho zazrel, bol pohnutý ľútosťou, utekal, padol mu okolo krku a nežne ho pobozkal.“ ​(Lukáš 15:11–20) Rád by si sa zase priblížil k Jehovovi, no máš pocit, že si sa od neho príliš vzdialil? Tak ako otec z Ježišovho podobenstva „bol pohnutý ľútosťou“ k svojmu synovi, aj Jehova prechováva podobné city k tebe. Čaká, kedy sa k nemu vrátiš.

Ale čo ak si presvedčený, že tvoje hriechy sú príliš vážne alebo že je ich príliš veľa, aby ti Jehova odpustil? Zamysli sa nad Jehovovým nabádaním, ktoré je zapísané v Izaiášovi 1:18: „‚Tak poďte a napravme veci medzi nami,‘ hovorí Jehova. ‚I keby sa vaše hriechy ukázali ako šarlát, budú vybielené ako sneh.‘“ O niektorých hriechoch si možno myslíme, že ich nie je možné odpustiť, tak ako nie je možné odstrániť šarlátovú farbu z bielej látky. No Jehova nepovažuje za neodpustiteľné ani takéto hriechy!

Jehova nechce, aby ťa stále trápilo svedomie zaťažené vinou. Ako môžeš získať čisté svedomie a Božie odpustenie, a tak pocítiť úľavu? Zamysli sa nad dvomi krokmi, ktoré urobil kráľ Dávid. Po prvé, urobil rozhodnutie: „Vyznám sa Jehovovi zo svojich priestupkov.“ ​(Žalm 32:5) Spomeň si, že Jehova ťa v Biblii už povzbudil, aby si sa k nemu v modlitbe priblížil a „napravil veci medzi vami“. Preto neváhaj. Vyznaj Jehovovi svoje hriechy a úprimne sa mu zdôver so svojimi pocitmi. Dávid z vlastnej skúsenosti vedel, že sa môže s dôverou modliť: „Očisti ma... od môjho hriechu... Srdcom zlomeným a zdrveným, ó, Bože, nepohrdneš.“ ​(Žalm 51:2, 17)

Po druhé, Dávid prijal pomoc, ktorú mu Boh poskytol prostredníctvom proroka Nátana. (2. Samuelova 12:13) Dnes nám Jehova dáva zborových starších, ktorí sú školení, aby vedeli pomáhať kajúcnym hriešnikom opäť získať Jehovovo priateľstvo. Keď prídeš za staršími, pomocou Biblie a vrúcnych modlitieb prinesú tvojmu srdcu úľavu, zmiernia tvoje negatívne pocity alebo ti pomôžu zbaviť sa ich a duchovne sa uzdraviť. (Jakub 5:14–16)

Jehova chce, aby si aj ty získal čisté svedomie, a tak pocítil úľavu

„Šťastný je ten, ktorého vzbura je odpustená“

Vyznať hriechy Jehovovi a ísť za staršími môže patriť medzi najťažšie veci, aké si kedy mal urobiť. Je to pochopiteľné. Podobne to cítil aj Dávid. Nejaký čas o svojich hriechoch mlčal. (Žalm 32:3) No neskôr si uvedomil, že je oveľa lepšie vyznať ich a napraviť svoje konanie.

Dávidovi to prinieslo veľký úžitok. Opäť získal radosť. Napísal: „Šťastný je ten, ktorého vzbura je odpustená, ktorého hriech je prikrytý.“ ​(Žalm 32:1) Modlil sa tiež: „Ó, Jehova, kiež otvoríš tieto moje rty, aby moje ústa rozprávali tvoju chválu.“ ​(Žalm 51:15) Keď Dávida už neťažil pocit viny, jeho srdce, plné vďaky za odpustenie, ho podnecovalo hovoriť o Jehovovi iným ľuďom.

Jehova chce, aby si aj ty získal čisté svedomie, a tak pocítil úľavu. A chce, aby si ďalším hovoril o ňom a jeho zámeroch s úprimnou radosťou, nie s pocitom viny. (Žalm 65:1–4) Pamätaj, že Jehova chce, aby boli tvoje „hriechy vytreté, aby prišli časy osvieženia“ od neho. (Skutky 3:19)

Presne to zažila Martha. Rozpráva: „Môj syn mi stále posielal časopisy Strážna veža Prebuďte sa! Postupne som si znovu vytvorila vzťah k Jehovovi. Najťažšie na návrate bolo poprosiť o odpustenie za všetky tie hriechy, ktorých som sa dopustila. Ale nakoniec som to dokázala a v modlitbe som poprosila Boha o odpustenie. Ani sa mi nechce veriť, že som sa k Jehovovi vrátila až po 40 rokoch. Som živým dôkazom, že človek môže aj po mnohých rokoch dostať druhú šancu slúžiť Bohu a znovu pocítiť jeho lásku.“