Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Program regionálneho zjazdu 2017

Sobota

Sobota

„Nevzdávajme sa teda v konaní toho, čo je znamenité“(GALAŤANOM 6:9)

DOOBEDA

 • 9.20 Úvodné video

 • 9.30 Pieseň č. 47 a modlitba

 • 9.40 PREDNÁŠKA PREDSEDAJÚCEHO: Nesmieme sa vzdať, zvlášť teraz nie! (Zjavenie 12:12)

 • 10.15 PREDNÁŠKY NA TÉMU: „Bez prestania ďalej“ hovorme o pravde...

  • neformálne (Skutky 5:42; Kazateľ 11:6)

  • z domu do domu (Skutky 20:20)

  • na verejných miestach (Skutky 17:17)

  • na biblických štúdiách (Rimanom 1:14–16; 1. Korinťanom 3:6)

 • 11.05 Pieseň č. 16 a oznamy

 • 11.15 DRAMATIZOVANÉ ČÍTANIE BIBLIE: Jehova vyslobodzuje svoj ľud (2. Mojžišova 3:1–22; 4:1–9; 5:1–9; 6:1–8; 7:1–7; 14:5–10, 13–31; 15:1–21)

 • 11.45 Najlepším príkladom vytrvalosti je Jehova (Rimanom 9:22, 23; 15:13; Jakub 1:2–4)

 • 12.15 PREDNÁŠKA KU KRSTU: „Neobávaj sa žiadneho zastrašovania!“ ​(1. Petra 3:6, 12, 14)

 • 12.45 Pieseň č. 7 a prestávka

POOBEDE

 • 13.45 Úvodné video

 • 13.55 Pieseň č. 24

 • 14.00 PREDNÁŠKY NA TÉMU: Vytrvávajme napriek...

  • nespravodlivému zaobchádzaniu (Matúš 5:38, 39)

  • pokročilému veku (Izaiáš 46:4; Júda 20, 21)

  • vlastnej nedokonalosti (Rimanom 7:21–25)

  • naprávaniu (Galaťanom 2:11–14; Hebrejom 12:5, 6, 10, 11)

  • dlhodobej chorobe (Žalm 41:3)

  • strate milovaného človeka (Žalm 34:18)

  • prenasledovaniu (Zjavenie 1:9)

 • 15.15 Pieseň č. 26 a oznamy

 • 15.25 FILM: Pamätajte na Lótovu manželku (1. časť) (Lukáš 17:28–33)

 • 15.55 PREDNÁŠKY NA TÉMU: Rozvíjajme si vlastnosti, ktoré nám pomôžu vytrvať

  • Viera (Hebrejom 11:1)

  • Cnosť (Filipanom 4:8, 9)

  • Poznanie (Príslovia 2:10, 11)

  • Sebaovládanie (Galaťanom 5:22, 23)

 • 16.35 Čo môžeš urobiť, aby si „určite nikdy nezlyhal“ ​(2. Petra 1:5–10; Izaiáš 40:31; 2. Korinťanom 4:7–9, 16)

 • 17.10 Pieseň č. 23 a záverečná modlitba