Pozvánka na zborové zhromaždenia [posunkový jazyk]

STIAHNUŤ VO FORMÁTE