Dramatizované čítanie Biblie

Pozrite alebo si stiahnite časti z Biblie v posunkovom jazyku s obrázkami a vysvetlivkami. Je možné si stiahnuť aj zvukové nahrávky v rôznych jazykoch.

Zo zoznamu si vyberte jazyk a stlačte Hľadať. Uvidíte, čo je v tom jazyku dostupné. Napíšte názov alebo časť názvu biblickej knihy, ktorú chcete vyhľadať.

 

ZOBRAZENIE