Všemohúci, ale ohľaduplný Boh

Všemohúci, ale ohľaduplný Boh

„[Jehova] sám dobre pozná, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach.“ ​(ŽALM 103:14)

PIESNE: 51, 9

1. Ako Jehova zaobchádza s ľuďmi na rozdiel od vysoko postavených vládcov?

VYSOKO postavení a vplyvní ľudia sa často vyvyšujú nad druhých a správajú sa panovačne. (Mat. 20:25; Kaz. 8:9) Ako veľmi sa odlišujú od Jehovu! Hoci je všemohúci, zaobchádza s nedokonalými ľuďmi veľmi ohľaduplne. Je k nám láskavý a pozorný. Berie ohľad na naše pocity a potreby. „Pamätá, že sme prach“, a nikdy od nás neočakáva viac, než sme mu schopní dať. (Žalm 103:13, 14)

2. O čom budeme uvažovať v tomto článku?

2 Biblia obsahuje mnoho príkladov, ako ohľaduplne Jehova zaobchádza so svojimi služobníkmi. V tomto článku pouvažujeme o troch z nich. Najprv si povieme, ako láskavo Jehova pomohol mladému Samuelovi, aby oznámil prísny rozsudok veľkňazovi Élimu. Potom si ukážeme, ako trpezlivo zaobchádzal s Mojžišom, ktorý mal námietky proti tomu, aby slúžil ako izraelský vodca. Nakoniec sa zameriame na to, ako ohľaduplne vyviedol Izraelitov z Egypta. Pri rozbore týchto správ premýšľajme, čo sa z nich učíme o Jehovovi a ako sa to týka nás osobne.

OHĽADUPLNÝ K MLADÉMU SAMUELOVI

3. Čo nezvyčajné sa jedného večera prihodilo mladému Samuelovi a aká otázka vzniká? (Pozri obrázok v úvode článku.)

3 Samuel začal slúžiť Jehovovi vo svätostánku ešte ako malý chlapec. (1. Sam. 3:1) Jedného večera, keď si ľahol, sa stalo niečo nezvyčajné. Židovský historik Josephus Flavius píše, že Samuel mal v tom čase 12 rokov. (1. Sam. 3:2–10) Počul, ako ho niekto volá. Myslel si, že je to zostarnutý veľkňaz Éli. Poslušne k nemu pribehol a povedal: „Tu som, lebo si ma volal.“ Éli to však poprel. Keď sa to ešte dvakrát zopakovalo, Éli si uvedomil, že Samuela volá Boh. Preto ho poučil, ako má odpovedať, a chlapec ho poslúchol. Prečo sa Jehova, ktorý hovoril prostredníctvom anjela, nepredstavil Samuelovi hneď na začiatku? Biblia o tom nehovorí, ale je možné, že tak postupoval preto, lebo bral do úvahy Samuelovu mladosť a jeho pocity. Z čoho to môžeme usudzovať?

4., 5. a) Ako sa Samuel cítil, keď ho Jehova poveril úlohou odovzdať Élimu posolstvo, ale čo sa ráno stalo? b) Čo sa z tejto správy učíme o Jehovovi?

4 Jehovov Zákon nariaďoval deťom, aby mali úctu k vekovo starším, najmä k tým s určitou autoritou. (2. Mojž. 22:28; 3. Mojž. 19:32) Vieš si predstaviť, že by Samuel išiel ráno za Élim a odvážne mu tlmočil Boží prísny rozsudok? Pravdepodobne nie. Správa hovorí, že „sa bál povedať Élimu videnie“. Ale Boh dal Élimu jasne na vedomie, že Samuela volá on. A tak Éli prikázal Samuelovi, aby pred ním neskrýval ani „jedno slovo zo všetkých slov“, ktoré mu Jehova povedal. Samuel poslúchol a všetko mu vyrozprával.(1. Sam. 3:11–18)

5 Jehovov rozsudok nebol pre veľkňaza Éliho úplným prekvapením. Bol v súlade s tým, čo mu už predtým oznámil nemenovaný „Boží muž“. (1. Sam. 2:27–36) Z tejto správy sa dozvedáme, aký je Jehova ohľaduplný a múdry.

6. Čo sa učíme z toho, ako Boh pomohol mladému Samuelovi?

6 Si mladý? Ak áno, zo správy o mladom Samuelovi môžeš vidieť, že Jehova rozumie tvojim problémom a vie, ako sa cítiš. Možno si nesmelý a je pre teba náročné vydávať svedectvo dospelým alebo odlišovať sa od svojich rovesníkov. Ale buď si istý, že Jehova ti chce pomôcť. Zdôver sa mu so všetkým, čo ťa trápi. (Žalm 62:8) Uvažuj o postavách z Biblie, ako bol napríklad mladý Samuel. A porozprávaj sa so spolukresťanmi rôzneho veku, ktorí možno prekonali rovnaké problémy ako ty. Povedia ti, ako im Jehova pomohol, a to možno úplne nečakaným spôsobom.

OHĽADUPLNÝ K MOJŽIŠOVI

7., 8. Akým mimoriadnym spôsobom Jehova prejavil ohľaduplnosť Mojžišovi?

7 Mojžiš mal 80 rokov, keď mu Jehova zveril náročnú úlohu. Mal oslobodiť izraelský národ z egyptského otroctva. (2. Mojž. 3:10) Dovtedy slúžil 40 rokov ako pastier v madianskej krajine a predstava, že by mal prijať také poverenie, ho zjavne šokovala. Zareagoval: „Kto som ja, že by som mal ísť k faraónovi a že musím vyviesť synov Izraela z Egypta?“ Ale Boh ho uistil: „Dokážem, že som s tebou.“ ​(2. Mojž. 3:11, 12) Okrem toho mu sľúbil, že izraelskí starší „istotne budú počúvať“ jeho hlas. Mojžiš napriek tomu namietol: „Predpokladajme, že... nebudú počúvať môj hlas.“ ​(2. Mojž. 3:18; 4:1) Mojžiš v podstate protirečil Bohu! Ale Jehova bol k nemu trpezlivý. A urobil preňho dokonca ešte viac. Dal mu moc konať zázraky. Mojžiš sa tak stal prvým človekom, o ktorom v Biblii čítame, že mal takú moc. (2. Mojž. 4:2–9, 21)

8 Mojžiš sa však stále vyhováral a tvrdil, že nie je dobrým rečníkom. Boh mu nato povedal: „Ja sám dokážem, že som s tvojimi ústami a ja ťa budem vyučovať, čo máš povedať.“ Dal sa Mojžiš konečne presvedčiť? Zjavne nie, lebo prosil Boha, aby poslal niekoho iného. Teraz sa už Jehova oprávnene rozhneval. Nezaujal však neústupčivý postoj. Ohľaduplne vzal do úvahy Mojžišove pocity a vymenoval Árona za Mojžišovho hovorcu. (2. Mojž. 4:10–16)

9. Ako zapôsobil na Mojžiša Jehovov ohľaduplný spôsob zaobchádzania?

9 Čo sa z tejto správy učíme o Jehovovi? Keďže je všemohúci, mohol Mojžiša prinútiť, aby ho okamžite poslúchol. No namiesto toho bol k nemu trpezlivý a láskavý a uisťoval tohto skromného a pokorného muža, že bude s ním. Zapôsobil na Mojžiša tento ohľaduplný spôsob zaobchádzania? Určite. Stal sa vynikajúcim vodcom Božieho ľudu a zaobchádzal s Izraelitmi rovnako mierne a ohľaduplne, ako Jehova zaobchádzal s ním. (4. Mojž. 12:3)

Napodobňuješ Jehovu pri kontakte s druhými? (Pozri 10. odsek.)

10. Aký úžitok nám to prináša, keď sme k druhým ohľaduplní tak ako Jehova?

10 Ako môžeme Jehovu napodobňovať? Si manželom, rodičom alebo zborovým starším? Ak áno, bola ti zverená určitá autorita. Preto je veľmi dôležité, aby si napodobňoval Jehovu a bol k tým, o ktorých sa staráš, ohľaduplný, láskavý a trpezlivý. (Kol. 3:19–21; 1. Petra 5:1–3) Ak budeš napodobňovať Jehovu a väčšieho Mojžiša, Ježiša Krista, druhí sa budú na teba bez zábran obracať a budeš pre nich zdrojom občerstvenia. (Mat. 11:28, 29) Okrem toho im budeš dávať dobrý príklad. (Hebr. 13:7)

MOCNÝ, ALE OHĽADUPLNÝ ZÁCHRANCA

11., 12. Prečo sa mohli Izraeliti pri odchode z Egypta cítiť v bezpečí?

11 Keď Izraeliti vyšli v roku 1513 pred n. l. z Egypta, mohlo ich byť viac ako tri milióny. Tento národ sa skladal z troch až štyroch generácií a boli medzi nimi deti, vekovo starší a nepochybne aj mnohí chorí a postihnutí. Vyviesť taký nesmierny zástup z Egypta bola náročná úloha, ktorá si vyžadovala chápavého a ohľaduplného vodcu. Jehova bol takýmto Vodcom a ako prostredníka použil Mojžiša. Vďaka tomu sa Izraeliti mohli cítiť v bezpečí, hoci opúšťali Egypt, ktorý bol dovtedy ich jediným domovom. (Žalm 78:52, 53)

12 Čo Jehova urobil, aby sa jeho ľud cítil v bezpečí? Postaral sa napríklad o to, aby vyšli z Egypta dobre zorganizovaní „v bojovom šíku“. (2. Mojž. 13:18) Toto usporiadanie bolo pre Izraelitov dôkazom, že Boh má situáciu pevne v rukách. Okrem toho im poskytol viditeľný dôkaz o svojej prítomnosti — „oblak vo dne a... svetlo ohňa“ v noci. (Žalm 78:14) Akoby im hovoril: Nebojte sa, som s vami. Budem vás viesť a ochraňovať. Takéto uistenie zanedlho veľmi potrebovali.

Ako Jehova prejavil ohľad Izraelitom pri Červenom mori? (Pozri 13. odsek.)

13., 14. a) Ako Jehova prejavil ohľad Izraelitom pri Červenom mori? b) Ako Jehova dokázal svoju prevahu nad Egypťanmi?

13 Predstav si, že putuješ spolu s Izraelitmi. Za vami je faraón so svojím vojskom a pred vami Červené more. Zdá sa, že ste sa dostali do pasce. Ale Boh zasahuje vo váš prospech. Oblakový stĺp sa presúva za tábor, udržiava Egypťanov v tme a bráni im v prenasledovaní. Ale váš rozľahlý tábor je zázračne osvetlený ako vo dne! Potom vidíš, ako Mojžiš dvíha ruku nad more. Začína viať silný východný vietor, ktorý vytvára v mori široký priechod až na druhú stranu. Usporiadane schádzaš so svojou rodinou a domácimi zvieratami na morské dno a za vami postupne ide všetok ľud. Ihneď ťa čosi zaujme. Morské dno nie je blatisté ani šmykľavé. Je suché a dostatočne pevné, aby sa po ňom dalo ľahko kráčať. Preto aj tí najpomalší môžu bezpečne prejsť na druhú stranu. (2. Mojž. 14:19–22)

14 Medzitým sa faraón, hnaný pýchou, dopúšťa veľkej chyby a začne sa po morskom dne hnať za vami. Mojžiš opäť vystiera ruku nad more. Teraz sa dve protiľahlé vodné steny rúcajú a valia sa proti sebe ako vlny cunami. Faraón a jeho hordy nemajú žiadnu šancu na prežitie! (2. Mojž. 14:23, 26–30; 15:8–10)

15. Čo sa zo správy o vyslobodení Izraelitov z Egypta učíme o Jehovovi?

15 Zo správy o týchto udalostiach vidíme, že Jehova je Bohom poriadku. (1. Kor. 14:33) Vďaka tomu sa môžeme cítiť v bezpečí. Jehova sa nám tiež dáva spoznať ako láskavý pastier, ktorý sa o nás denne stará. Jemne nás drží vo svojom náručí a chráni pred nepriateľmi. Preto sa pred koncom tohto systému pozeráme do budúcnosti s dôverou. (Prísl. 1:33)

16. Prečo je užitočné uvažovať o spôsobe, akým Jehova vyslobodil Izraelitov?

16 Aj dnes sa Jehova stará o nás ako o skupinu, a to v duchovnom i v telesnom ohľade. A neprestane sa o nás starať ani v rýchlo sa blížiacom veľkom súžení. (Zjav. 7:9, 10) Medzi nami sú mladí aj starší, zdraví i telesne postihnutí. Ale počas veľkého súženia nepodľahneme panike ani sa nebudeme triasť od strachu. Bude to presne naopak! V tom čase sa budeme riadiť Ježišovým nabádaním: „Vzpriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa približuje vaše vyslobodenie.“ ​(Luk. 21:28) S rovnakou dôverou budeme hľadieť aj v ústrety Gógovmu útoku, keď na nás zaútočí koalícia národov, ktorá bude disponovať oveľa väčšou silou ako faraón. (Ezech. 38:2, 14–16) Prečo môžeme mať takú dôveru? Lebo vieme, že Jehova sa nezmenil. Opäť dokáže, že je starostlivý a ohľaduplný Záchranca svojho ľudu. (Iz. 26:3, 20)

17. a) Aký úžitok môžeme mať zo štúdia biblických správ o tom, ako sa Jehova stará o svoj ľud? b) Čo budeme rozoberať v nasledujúcom článku?

17 V tomto článku sme si uviedli len niekoľko príkladov, ako láskavo a ohľaduplne sa Jehova stará o svojich služobníkov, ako ich vedie a vyslobodzuje. Pri štúdiu takýchto správ sa zamerajme aj na podrobnosti, ktoré sme si doteraz nevšimli a z ktorých môžeme spoznať ďalšie nádherné stránky Jehovovej osobnosti. To na nás určite hlboko zapôsobí, a tak budeme Boha ešte viac milovať a dôverovať mu. V nasledujúcom článku si ukážeme, ako môžeme byť ohľaduplní k druhým tak ako Jehova. Sústredíme sa pri tom na rodinu, kresťanský zbor a zvestovateľskú službu.