STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) September 2018

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 29. októbra do 2. decembra 2018

„Keď to viete, ste šťastní, ak to robíte“

Čím dáme najavo, že sme pokorní, a prečo je to dôležité?

S láskou povzbudzujme jeden druhého

Prečítajte si, ako sa môžeme v týchto náročných posledných dňoch navzájom povzbudzovať.

Šťastní sú tí, ktorí slúžia „šťastnému Bohu“

Ako môžeme byť šťastní, keď zažívame skúšky a ťažkosti?

Všemohúci, ale ohľaduplný Boh

Z čoho vidíme, že Jehova nám dáva vynikajúci príklad v ohľaduplnosti?

Buď ohľaduplný a láskavý tak ako Jehova

Prečítajte si, ako môžeme byť ohľaduplní k členom rodiny, k spolukresťanom a k ľuďom v službe.