Rozvíjaj si sebaovládanie

Rozvíjaj si sebaovládanie

„Ovocie ducha je... sebaovládanie.“ ​(GAL. 5:22, 23)

PIESNE: 52, 11

1. K čomu môže viesť nedostatok sebaovládania?

SEBAOVLÁDANIE je vlastnosť, ktorá má v Božích očiach vysokú hodnotu. (Gal. 5:22, 23) Jehova sa ovláda dokonale. No pre ľudí je náročné ovládať sa. Mnoho problémov dnes vzniká práve preto, že ľuďom chýba sebaovládanie. To môže viesť k odkladaniu úloh či k slabým výkonom v škole alebo v práci. Nedostatok sebaovládania vedie niekedy aj k slovným urážkam, opilstvu, násiliu, rozvodu, zbytočným dlhom, závislosti, uväzneniu, citovým traumám, sexuálne prenášaným chorobám a neželanému tehotenstvu. (Žalm 34:11–14)

2. Prečo je dnes dôležité venovať pozornosť sebaovládaniu?

2 Ľudia, ktorým chýba sebaovládanie, spôsobujú problémy sebe i druhým. A situácia sa stále zhoršuje. Z porovnania prieskumov o sebaovládaní zo 40. rokov 20. storočia s najnovšími štúdiami vyplýva, že ľudia sa v prejavovaní tejto vlastnosti veľmi zhoršili. To nás neprekvapuje, lebo Biblia predpovedala, že jedným zo znakov „posledných dní“ má byť práve to, že ľudia budú „bez sebaovládania“. (2. Tim. 3:1–3)

3. Prečo by si kresťania mali rozvíjať sebaovládanie?

3 Prečo by sme si mali rozvíjať sebaovládanie? Zamyslime sa nad dvoma závažnými dôvodmi. Po prvé, ľudia, ktorí sa dokážu ovládať, majú zvyčajne menej vážnych problémov. Sú emocionálne stabilnejší, dokážu si ľahšie vytvoriť priateľské vzťahy a nie sú takí hnevliví a náchylní na úzkosť a depresiu ako impulzívni ľudia. Po druhé, schopnosť odolávať pokušeniu a ovládať nesprávne sklony je nevyhnutná, ak si chceme zachovať Božiu priazeň. Túto skutočnosť ilustruje zlyhanie Adama a Evy. (1. Mojž. 3:6) A spomeňme si na smutné následky, ktoré pocítili neskôr ďalší ľudia, ktorí neprejavovali túto dôležitú vlastnosť.

4. Čo môže povzbudiť tých, ktorí majú problémy so sebaovládaním?

4 Žiaden nedokonalý človek sa nedokáže dokonale ovládať. Jehova vie, aké úsilie vynakladajú v tomto ohľade jeho služobníci, a chce im pomôcť ovládať hriešne sklony. (1. Kráľ. 8:46–50) Ako milujúci Priateľ vrúcne povzbudzuje úprimných ľudí, ktorí mu chcú slúžiť, ale v niektorých oblastiach života sa ťažko ovládajú. Najprv pouvažujeme o Jehovovom dokonalom príklade. Potom si vezmeme poučenie z dobrých a zlých príkladov zapísaných v Biblii. A nakoniec si uvedieme niekoľko praktických návrhov, ktoré nám pomôžu lepšie sa ovládať.

JEHOVA DÁVA PRÍKLAD

5., 6. Aký príklad v prejavovaní sebaovládania dáva Jehova?

5 Jehova prejavuje sebaovládanie dokonale, pretože vo všetkom, čo robí, je dokonalý. (5. Mojž. 32:4) No my sme nedokonalí. Keď však budeme skúmať Jehovov príklad sebaovládania, pomôže nám to lepšie ho napodobňovať. V akých dôležitých situáciách Jehova prejavil sebaovládanie?

6 Zamyslime sa, ako Jehova prejavil sebaovládanie pri riešení Satanovej bezočivej vzbury. Jehova na ňu musel reagovať. Diablova vzbura nepochybne vyvolala medzi Božími vernými tvormi v nebi rozhorčenie, hnev a pohŕdanie. Možno máš podobné pocity, keď myslíš na všetko to utrpenie, ktoré Satan zapríčinil. No Jehova nereagoval unáhlene. Jeho reakcia bola primeraná a presne zodpovedala danej situácii. Bol „pomalý do hnevu“ a spravodlivý v tom, ako reagoval na Satanovu vzburu. (2. Mojž. 34:6; Jób 2:2–6) Prečo? Jehova nechal plynúť čas, lebo si nepraje, aby bol ktokoľvek zničený, ale „si praje, aby všetci dospeli k pokániu“. (2. Petra 3:9)

7. Čo sa môžeme naučiť z Jehovovho príkladu?

7 Jehovov príklad sebaovládania nás učí, že aj my by sme mali dôkladne zvažovať svoje slová a skutky a nemali by sme konať unáhlene. Keď stojíš pred dôležitým rozhodnutím, vyhraď si dostatok času na to, aby si si veci premyslel a mohol konať múdro. Modli sa o múdrosť, aby si povedal alebo urobil, čo je správne. (Žalm 141:3) Vo vyhrotenej situácii by sme ľahko mohli reagovať pod vplyvom emócií. Komu z nás sa ešte nestalo, aby niekedy neľutoval svoje unáhlené slová alebo skutky? (Prísl. 14:29; 15:28; 19:2)

DOBRÉ A ZLÉ PRÍKLADY BOŽÍCH SLUŽOBNÍKOV

8. a) Kde môžeme nájsť príklady vlastností, ktoré sa páčia Bohu? b) Čo pomohlo Jozefovi správne reagovať, keď sa ho Putifárova manželka pokúšala zviesť? (Pozri obrázok v úvode článku.)

8 Ktoré biblické príklady ukazujú, že je dôležité ovládať svoje reakcie? Určite by si vedel uviesť niekoľko biblických postáv, ktoré sa v skúškach dokázali ovládať. Jedným z nich bol Jakobov syn Jozef. Prejavoval sebaovládanie, keď slúžil v dome Putifára, veliteľa faraónovej stráže. Jozef, ktorý „mal krásnu postavu a krásny vzhľad“, začal priťahovať Putifárovu manželku a tá sa ho snažila zviesť. Čo Jozefovi pomohlo odolať jej opakovaným návrhom? Určite venoval čas tomu, aby premýšľal, aké by to malo následky, keby poľavil v ostražitosti. A keď sa situácia vyhrotila, utiekol. Povedal: „Ako by som sa mohol dopustiť takého veľkého zla a v skutočnosti hrešiť proti Bohu?“ ​(1. Mojž. 39:6, 9; prečítajte Príslovia 1:10.)

9. Ako sa môžeš pripraviť na to, aby si dokázal odolať pokušeniu?

9 Čo sa učíme z Jozefovho príkladu? Napríklad to, že z niektorých situácií, keď sme v pokušení porušiť Boží zákon, budeme musieť utiecť. Niektorí z našich spolukresťanov v minulosti bojovali s prejedaním, opilstvom, fajčením, drogovou závislosťou, sexuálnou nemravnosťou a podobne. Aj po krste môžu byť občas v pokušení vrátiť sa k svojim predošlým zvykom. Ak sa niekedy ocitneš v pokušení porušiť Jehovov zákon, nájdi si čas pouvažovať nad katastrofálnymi duchovnými následkami, ktoré by to mohlo mať. Tak získaš silu na to, aby si ovládol hriešne sklony. Snaž sa predvídať situácie, v ktorých by si sa mohol dostať do pokušenia, a nájdi spôsob, ako sa im vyhnúť. (Žalm 26:4, 5; Prísl. 22:3) Keby si sa niekedy ocitol v takej skúške, pros Jehovu o múdrosť a sebaovládanie.

10. Čo zažívajú mnohí dospievajúci v škole?

10 V podobnej situácii ako Jozef sa dnes ocitajú mnohí mladí kresťania. Patrí k nim aj Kim. Väčšina jej spolužiakov bola sexuálne aktívna a po víkende sa obyčajne chválili svojimi najnovšími sexuálnymi zážitkami. Kim, samozrejme, nemala o čom hovoriť. Pripúšťa, že občas sa cítila „opustená a sama“ a jej spolužiaci ju považovali za hlúpu, lebo s nikým nechodila. Kim však bola múdra, keď sa vyhýbala známosti. Uvedomovala si, že mladí ľudia majú zvyčajne silné sexuálne túžby. (2. Tim. 2:22) Spolužiaci sa jej často pýtali, či je ešte stále panna. Vtedy mala príležitosť vysvetliť im, prečo sa rozhodla nemať sexuálny vzťah. Sme hrdí na mladých kresťanov, ktorí odolávajú tlaku dopustiť sa nemravnosti, a Jehova je na nich hrdý tiež!

11. Čo pomôže mladým kresťanom odolať tlaku dopustiť sa nesprávneho konania?

11 Biblia uvádza varovné príklady ľudí, ktorým chýbalo sebaovládanie v sexuálnej oblasti. Opisuje aj smutné následky, ku ktorým môže viesť takéto správanie. Každý, kto sa ocitne v situácii ako Kim, by mal premýšľať o príklade naivného mladíka opísanom v 7. kapitole Prísloví. Premýšľaj aj o tom, čo urobil Amnón, a o hrozných následkoch jeho konania. (2. Sam. 13:1, 2, 10–15, 28–32) Rodičia môžu pomôcť deťom prejavovať sebaovládanie a múdrosť, keď sa o týchto príkladoch porozprávajú na rodinnom uctievaní.

12. a) Ako Jozef prejavil sebaovládanie pri stretnutí s bratmi? b) V akých situáciách musíme ovládať svoje city?

12 Jozef dal neskôr opäť pekný príklad sebaovládania. Keď prišli do Egypta jeho bratia, aby si kúpili potraviny, zatajil pred nimi svoju totožnosť, aby videl, čo je v ich srdci. A keď boli jeho city veľmi intenzívne, odišiel do súkromia, aby ho nevideli plakať. (1. Mojž. 43:30, 31; 45:1) Keď spolukresťan alebo niekto blízky prejaví nesprávny úsudok, môžeš napodobniť Jozefov príklad sebaovládania a vyhnúť sa impulzívnej reakcii. (Prísl. 16:32; 17:27) Ak je niekto z tvojich príbuzných vylúčený, možno budeš musieť ovládnuť svoje pocity, aby si sa vyhol zbytočnému kontaktu. Ovládať sa v takých situáciách nie je jednoduché. Bude to však ľahšie, keď si uvedomíme, že naše konanie je v súlade s Božím príkladom a s jeho radami.

13. Čo sa môžeme naučiť zo situácií, ktoré zažil kráľ Dávid?

13 Biblia opisuje aj pozoruhodný príklad kráľa Dávida. Mal veľkú moc, ale keď ho Saul a Šimei provokovali, ovládal sa a nepoužil ju v hneve. (1. Sam. 26:9–11; 2. Sam. 16:5–10) To neznamená, že sa Dávid vždy ovládol, ako vidíme z jeho hriechu s Bat-šebou či z jeho prvotnej reakcie na Nábalovu chamtivosť. (1. Sam. 25:10–13; 2. Sam. 11:2–4) No od Dávida sa môžeme naučiť niečo dôležité. Po prvé, dozorcovia v Božom ľude sa musia mimoriadne snažiť prejavovať sebaovládanie, aby nezneužívali svoju autoritu. Po druhé, nikto z nás by nemal byť príliš sebavedomý a myslieť si, že pokušeniu nikdy nepodľahne. (1. Kor. 10:12)

PRAKTICKÉ TIPY

14. a) Čo zažil jeden brat? b) Prečo je dôležité, ako reagujeme vo vypätých situáciách?

14 Ako si môžeš rozvíjať sebaovládanie? Zamysli sa nad touto situáciou zo života. Do Luigiho auta nacúvalo iné vozidlo. Hoci bol jeho vodič v nepráve, začal Luigimu nadávať a pokúsil sa vyvolať hádku. Luigi sa pomodlil, poprosil Jehovu, aby mu pomohol ovládnuť sa, a pokúšal sa druhého vodiča upokojiť — ale márne. Luigi si poznačil informácie potrebné pre poisťovňu a odišiel, zatiaľ čo ten druhý muž stále vykrikoval. O týždeň išiel Luigi na opätovnú návštevu k istej žene a zistil, že jej manžel je ten vodič! Muž bol v rozpakoch a ospravedlnil sa za svoj výstup. Navrhol, že sa spojí s Luigiho poisťovňou, aby urýchlil riešenie poistnej udalosti. Muž sa zapojil do duchovného rozhovoru a to, čo počul, sa mu páčilo. Luigi si spätne uvedomil, aké bolo dôležité, že zostal pri nehode pokojný, a aké negatívne dôsledky by to malo, keby sa neovládol. (Prečítajte 2. Korinťanom 6:3, 4.)

Sebaovládanie alebo jeho nedostatok môže priamo či nepriamo ovplyvniť našu kresťanskú službu (Pozri 14. odsek.)

15., 16. Ako môže štúdium Biblie pomôcť tebe i tvojej rodine rozvíjať si sebaovládanie?

15 Usilovné a svedomité štúdium Biblie môže kresťanom pomôcť rozvíjať si sebaovládanie. Spomeň si, čo povedal Boh Jozuovi: „Táto kniha zákona sa nemá vzdialiť od tvojich úst, a budeš si ju čítať tlmeným hlasom dňom a nocou, aby si dbal na konanie podľa všetkého, čo je v nej napísané, lebo potom bude tvoja cesta úspešná a potom budeš konať múdro.“ ​(Joz. 1:8) Ako ti štúdium Biblie pomôže rozvíjať si sebaovládanie?

16 Videli sme, že Písmo obsahuje príbehy, ktoré živo opisujú pozitívne aj negatívne dôsledky nejakého konania. Jehova dal tieto príbehy zapísať z určitého dôvodu. (Rim. 15:4) Je múdre čítať si ich, rozjímať o nich a študovať ich. Snaž sa pochopiť, ako môžu pomôcť tebe i tvojej rodine. Pros Jehovu, aby ti pomohol uplatňovať jeho Slovo. Ak zistíš, že máš v niektorej oblasti nedostatok sebaovládania, priznaj si to. Potom sa modli a snaž sa zistiť, ako sa môžeš zlepšiť. (Jak. 1:5) Výskum v našich kresťanských publikáciách ti určite pomôže nájsť užitočné rady.

17. Ako môžu rodičia pomáhať deťom rozvíjať si sebaovládanie?

17 Ako môžeš pomôcť svojim deťom rozvíjať si sebaovládanie? Rodičia vedia, že táto vlastnosť sa u detí neobjaví sama od seba. A tak ako pri ostatných vlastnostiach, ktorým sa deti musia učiť, aj tu musia ísť rodičia príkladom. (Ef. 6:4) Teda ak vidíte, že vaše deti majú problém ovládať sa, spýtajte sa sami seba, či im dávate dobrý príklad. Nepodceňujte pozitívny účinok toho, že pravidelne chodíte do služby, na zhromaždenia a že máte pravidelné rodinné uctievanie. Ak je to potrebné, nebojte sa povedať svojim deťom nie. Jehova dal Adamovi a Eve obmedzenia, ktoré im mohli vštepiť náležitú úctu voči jeho autorite. Podobne aj cieľom rodičovskej výchovy a príkladu je učiť deti sebaovládaniu. Láska k Božej autorite a úcta k jeho normám patria medzi to najcennejšie, čo môžete svoje deti naučiť. (Prečítajte Príslovia 1:5, 7, 8.)

18. Prečo si musíme múdro vyberať priateľov?

18 Či už si rodič, alebo nie, nemal by si podceňovať to, s kým sa stretávaš. Vyhľadávaj spoločnosť takých ľudí, ktorí ťa budú povzbudzovať k dobrým cieľom a pomôžu ti vyhnúť sa problémom. (Prísl. 13:20) Duchovne zmýšľajúci priatelia, ktorí v živote prejavujú sebaovládanie, budú mať na teba pozitívny vplyv. A tvoje dobré správanie zas bude motivovať ich. Sebaovládanie je nevyhnutným predpokladom na to, aby si sa mohol tešiť zo života v Božej priazni a z dobrých vzťahov so svojimi blízkymi.