„Buď odvážny... a konaj“

„Buď odvážny... a konaj“

„Buď odvážny a silný a konaj. Neboj sa, ani sa nedes, lebo Jehova... je s tebou.“ ​(1. PAR. 28:20)

PIESNE: 23, 29

1., 2. a) Akú dôležitú úlohu dostal Šalamún? b) Čoho sa Dávid obával?

ŠALAMÚN dostal za úlohu dozerať na výstavbu jedného z najvýznamnejších objektov všetkých čias — chrámu v Jeruzaleme. Chrám mal byť stavbou „výnimočnej nádhery a krásy“ a mal sa presláviť vo „všetkých krajinách“. A čo je ešte dôležitejšie, mal to byť „dom Jehovu, pravého Boha“. Dozorom nad výstavbou chrámu poveril Šalamúna sám Jehova. (1. Par. 22:1, 5, 9–11)

2 Kráľ Dávid bol presvedčený, že Boh bude výstavbu podporovať, ale Šalamún bol „mladý a útly“, čiže neskúsený. Bude mať odvahu podujať sa na túto úlohu? Dokáže to aj napriek tomu, že je mladý a neskúsený? Šalamún to zvládne, jedine keď prejaví odvahu a bude konať.

3. Čo sa mohol Šalamún naučiť o odvahe od svojho otca?

3 Šalamún sa o odvahe pravdepodobne veľa naučil od svojho otca. V mladosti Dávid bojoval s divými zvieratami, ktoré odniesli ovce zo stáda jeho otca. (1. Sam. 17:34, 35) Mimoriadnu odvahu prejavil, keď sa postavil zoči-voči obrovitánskemu skúsenému bojovníkovi Goliátovi. A s Božou pomocou ho zabil hladkým kameňom. (1. Sam. 17:45, 49, 50)

4. Prečo musel byť Šalamún odvážny?

4 Teda bolo úplne namieste, že Dávid neskôr vyzval Šalamúna, aby bol odvážny a postavil chrám. (Prečítajte 1. Paralipomenon 28:20.) Keby Šalamún neprejavil odvahu a dovolil by, aby ho premohol strach, nič by neurobil. To by bolo horšie, ako keby sa mu práca nepodarila.

5. Prečo potrebujeme odvahu?

5 Podobne ako Šalamún, aj my potrebujeme Jehovovu pomoc, aby sme boli odvážni a dokončili to, čím nás Jehova poveril. Preto sa pozrime na príklad niekoľkých ľudí z minulosti. Premýšľajme pritom, ako môžeme prejavovať odvahu a splniť úlohy od Jehovu.

PRÍKLADY ODVAHY

6. Čím ťa zaujal Jozefov príklad odvahy?

6 Zamyslime sa nad tým, akú odvahu prejavil Jozef, keď ho Putifárova manželka navádzala na nemravnosť. Iste vedel, že keď ju odmietne, draho za to zaplatí. Napriek tomu sa nepoddal. Prejavil odvahu a rázne ju odmietol. (1. Mojž. 39:10, 12)

7. Opíš, ako prejavila odvahu Rachab. (Pozri obrázok v úvode článku.)

7 Ďalším príkladom odvahy je Rachab. Keď k nej do Jericha prišli dvaja izraelskí vyzvedači, mohla sa zľaknúť a hneď ich poslať preč. Dôverovala však Jehovovi a prejavila odvahu. Ukryla ich a pomohla im bezpečne ujsť. (Joz. 2:4, 5, 9, 12–16) Pochopila, že Jehova je pravý Boh, a bola si istá, že tak alebo onak dá krajinu Izraelitom. Nepripustila, aby ju ochromil strach z kráľa Jericha a jeho mužov. Svojím konaním zachránila seba i svoju rodinu pred istou smrťou. (Joz. 6:22, 23)

8. Ako zapôsobila Ježišova odvaha na apoštolov?

8 Vynikajúcim príkladom odvahy sú pre nás aj Ježišovi verní apoštoli. Videli, aký je Ježiš odvážny. (Mat. 8:28–32; Ján 2:13–17; 18:3–5) Vďaka tomu sa aj oni naučili prejavovať odvahu. Keď im saduceji zakazovali vyučovať na základe Ježišovho mena, neposlúchli ich. (Sk. 5:17, 18, 27–29)

9. Vďaka čomu môžeme byť podľa 2. Timotejovi 1:7 odvážni?

9 Jozef, Rachab, Ježiš i apoštoli ukázali vnútornú silu, ktorá ich podnecovala konať dobro. Prejavili skutočnú odvahu, nie neprimeranú sebaistotu. Dokázali to, lebo sa spoliehali na Jehovu. Aj my sa dostávame do situácií, keď musíme prejaviť odvahu. Musíme sa spoliehať na Jehovu, nie na seba. (Prečítajte 2. Timotejovi 1:7.) Pouvažujme teraz o dvoch oblastiach, v ktorých potrebujeme odvahu: o rodine a zbore.

KEDY MUSÍME BYŤ ODVÁŽNI

10. Prečo mladí kresťania potrebujú odvahu?

10 Mladí kresťania musia často prejaviť odvahu, keď chcú slúžiť Jehovovi. Poučiť sa môžu od Šalamúna. Môžu ho napodobniť v tom, ako prejavil odvahu a múdro sa rozhodoval, keď chcel postaviť chrám. Mladí sa síce môžu a majú radiť s rodičmi, ale predsa sa v rôznych závažných otázkach musia rozhodnúť sami. (Prísl. 27:11) Aby sa v otázke výberu priateľov, zábavy, morálky a krstu rozhodli múdro, musia byť odvážni. Je to tak preto, lebo tým robia presný opak toho, čo od nich chce Satan, ktorý sa posmieva Bohu.

11., 12. a) Prečo je pre nás Mojžiš vynikajúcim príkladom odvahy? b) Ako môžu mladí napodobniť Mojžiša?

11 Závažnou otázkou, v ktorej sa musia mladí rozhodnúť, je to, aké ciele si dajú. V niektorých krajinách sa na mladých tlačí, aby si dávali za cieľ vysokoškolské vzdelanie a dobre platenú prácu. Inde zas hospodárske pomery vytvárajú v mladých dojem, že sa musia sústrediť hlavne na to, aby finančne pomohli rodine. Či už je tvoja situácia taká, alebo taká, môžeš sa zamyslieť nad príkladom Mojžiša. Keďže ho vychovávala faraónova dcéra, mohol si dať za cieľ dosiahnuť významné postavenie alebo sa finančne zabezpečiť. A jeho egyptskí príbuzní, učitelia a poradcovia mu s tým určite nedali pokoj. Ale on odolal. Prejavil odvahu a rozhodol sa, že sa postaví na stranu pravého uctievania. Spoľahol sa na Jehovu a opustil Egypt s jeho bohatstvom. (Hebr. 11:24–26) Vďaka tomu už za svojho života zažil veľa požehnaní od Jehovu a ďalšie ho celkom iste čakajú v budúcnosti.

12 Keď sú dnes mladí ľudia dosť odvážni na to, aby si dali duchovné ciele a uprednostnili v živote záujmy Kráľovstva pred všetkým ostatným, môžu si byť istí, že ich Jehova požehná podobne ako Mojžiša. Pomôže im postarať sa o potreby ich rodiny. Mladý Timotej v prvom storočí sa zameral na duchovné ciele a rovnako to môžeš urobiť aj ty. (Filipanom 2:19–22)

Si rozhodnutý byť odvážny vo všetkých oblastiach svojho života? (Pozri 13. – 17. odsek.)

13. Ako odvaha pomohla istej mladej sestre dosiahnuť ciele, ktoré si dala?

13 Sestra z amerického štátu Alabama musela prejaviť odvahu, aby si dala duchovné ciele. Píše: „V detstve som bola neuveriteľne hanblivá. S bratmi a sestrami v sále Kráľovstva som sa ešte ako tak dokázala porozprávať, ale aby som zaklopala na dvere úplne neznámym ľuďom, na to som nedokázala ani pomyslieť.“ S pomocou rodičov a ďalších členov zboru dosiahla sestra svoj cieľ a stala sa pravidelnou priekopníčkou. Ďalej píše: „Satanov svet tvrdí, že dobrými cieľmi sú vysokoškolské vzdelanie, sláva, peniaze a veľký majetok. Tieto ciele sa často nedajú dosiahnuť a vedú len k stresu a sklamaniu. V službe Jehovovi som však našla šťastie, ktoré sa nedá s ničím porovnať, a mám super pocit, že robím niečo, čo má zmysel.“

14. Napríklad v akých situáciách potrebujú kresťanskí rodičia odvahu?

14 Odvahu potrebujete aj vy, kresťanskí rodičia. Napríklad zamestnávateľ vás možno často žiada, aby ste robili nadčasy po večeroch a cez víkendy, teda v čase, ktorý máte vyhradený na rodinné uctievanie, zvestovateľskú službu a kresťanské zhromaždenia. Odmietnuť také požiadavky a dať deťom dobrý príklad si vyžaduje odvahu. Alebo možno niektorí rodičia zo zboru dovoľujú svojim deťom robiť niečo, čo vy svojim deťom nechcete dovoliť. Možno sa vás pýtajú, prečo máte taký postoj. Prejavíte odvahu a taktne im to vysvetlíte?

15. Ako môže rodičom pomôcť uistenie zo Žalmu 37:25 a z Hebrejom 13:5?

15 Rodičia prejavujú odvahu aj tak, že deťom pomáhajú dávať si a dosahovať duchovné ciele. Pre niektorých rodičov napríklad nie je ľahké povzbudiť dieťa, aby si dalo za cieľ priekopnícku službu, službu na mieste, kde treba viac zvestovateľov, službu v Bételi alebo prácu na výstavbe teokratických objektov. Títo rodičia sa možno boja, že keď zostarnú, deti sa o nich nedokážu postarať. Ale múdri rodičia sú odvážni a veria Jehovovým sľubom. (Prečítajte Žalm 37:25; Hebrejom 13:5.) Tak deťom pomáhajú, aby aj ony prejavovali odvahu a dôverovali Jehovovi. (1. Sam. 1:27, 28; 2. Tim. 3:14, 15)

16. a) Ako niektorí rodičia pomohli deťom dať si duchovné ciele? b) Čo dobré sa tým dosiahlo?

16 Istí manželia zo Spojených štátov pomohli svojim deťom dať si duchovné ciele. Manžel hovorí, ako to dosiahli: „Deti ešte nevedeli ani chodiť, ani hovoriť, ale my sme im už rozprávali, aké príjemné je byť v priekopníckej službe a slúžiť zboru. Teraz to majú za cieľ. Vďaka tomu, že majú duchovné ciele a dosahujú ich, je pre ne ľahšie odolávať tlaku Satanovho sveta a zameriavať sa na Jehovu, lebo iba to má skutočnú hodnotu.“ Brat, ktorý má dve deti, napísal: „Mnohí rodičia vynakladajú veľa energie a peňazí, aby deťom pomohli dosiahnuť rôzne ciele v športe, voľnočasových aktivitách, vzdelaní a podobne. Ale oveľa väčší zmysel má vynakladať energiu a peniaze, aby sme deťom pomohli dosahovať ciele, ktoré im umožnia udržať si dobrý vzťah k Jehovovi. Človeka veľmi napĺňa nielen to, že vidí, ako deti dosahujú duchovné ciele, ale aj to, že im v tom môže pomáhať.“ Môžete si byť istí, že Boh odmení rodičov, ktorí pomáhajú deťom dávať si a dosahovať duchovné ciele.

ODVAHA V ZBORE

17. Na príkladoch ukáž, ako je možné prejaviť odvahu v kresťanskom zbore.

17 Odvahu treba prejavovať aj v zbore. Napríklad starší musia byť odvážni, keď sa zaoberajú právnymi otázkami alebo keď pomáhajú členom zboru v kritickom zdravotnom stave. Niektorí starší navštevujú väzenia, kde sa starajú o duchovné potreby väzňov. A čo slobodné sestry? Tie majú v súčasnosti rôzne možnosti prejaviť v službe Jehovovi odvahu. Môžu byť priekopníčkami alebo sa môžu presťahovať na miesto, kde je potrebných viac zvestovateľov. Ďalšou možnosťou je spolupracovať s miestnym projekčným a stavebným oddelením alebo sa prihlásiť do školy pre zvestovateľov Kráľovstva. Niektoré môžu dokonca absolvovať Gileád.

18. Ako môžu prejavovať odvahu staršie sestry?

18 Požehnaním pre zbor sú tiež staršie ženy. Tieto naše drahé sestry máme veľmi radi! Niektoré už nevládzu robiť v službe Bohu toľko, čo kedysi, ale stále sú odvážne a konajú Božiu vôľu. (Títovi 2:3–5) Napríklad staršia sestra potrebuje odvahu, keď ju požiadajú, aby sa s mladšou sestrou pozhovárala o tom, aké oblečenie je cudné. Neskritizuje mladšiu sestru za to, čo si oblieka, ale pokúsi sa ju povzbudiť, aby sa zamyslela, ako môže jej oblečenie vplývať na okolie. (1. Tim. 2:9, 10) Keď staršie sestry takto prejavujú lásku a záujem, robia veľa dobrého.

19. a) Ako môžu prejaviť odvahu pokrstení bratia? b) Ako sa môžu bratia stať odvážnejšími vďaka Filipanom 2:13 a 4:13?

19 Ďalšou skupinou kresťanov, ktorí by mali byť odvážni a mali by konať, sú pokrstení bratia. Odvážni muži, ktorí ochotne prijímajú väčšiu zodpovednosť, sú pre zbor požehnaním. (1. Tim. 3:1) Niektorí sa však zdráhajú usilovať o úlohy v zbore. Brat sa možno kedysi dopustil nejakých chýb a teraz má pocit, že nemôže byť služobným pomocníkom alebo starším. Alebo si myslí, že nejakú úlohu by nezvládol. Ak máš také pocity aj ty, Jehova ti môže pomôcť nabrať odvahu. (Prečítajte Filipanom 2:13; Izaiáš 40:29.) Nezabúdaj, že ani Mojžiš si v istom období netrúfal na jednu úlohu. (2. Mojž. 3:11) Ale Jehova mu pomohol. Mojžiš časom nabral odvahu a pridelenú úlohu splnil. Podobne sa môže stať odvážnym aj pokrstený brat, keď sa bude k Bohu vrúcne modliť o pomoc, keď bude denne čítať Bibliu a keď bude rozjímať nad správami o ľuďoch, ktorí prejavili odvahu. Okrem toho môže poprosiť starších, aby ho školili, a môže sa ponúknuť, že pomôže s čímkoľvek treba. Všetkých pokrstených bratov vyzývame, aby prejavili odvahu a usilovne pracovali pre zbor!

„JEHOVA... JE S TEBOU“

20., 21. a) O čom Dávid uistil Šalamúna? b) Čím si môžeme byť istí?

20 Kráľ Dávid pripomenul Šalamúnovi, že Jehova bude s ním, až kým nepostaví chrám. (1. Par. 28:20) Otcove slová sa hlboko vryli do Šalamúnovej mysle a srdca a vďaka tomu Šalamún dokončil prácu, hoci bol mladý a neskúsený. Prejavil veľkú odvahu, konal a s Jehovovou pomocou za sedem a pol roka dokončil úchvatný chrám.

21 Jehova môže aj nám podobne ako Šalamúnovi pomôcť prejavovať odvahu a dokončiť to, čo robíme, či už v rodine, alebo v zbore. (Iz. 41:10, 13) Keď sme v uctievaní Jehovu odvážni, môžeme si byť istí, že dnes i v budúcnosti dostaneme od neho veľa dobrého. Preto „buď odvážny... a konaj“.