Vyučujeme pravdu

Vyučujeme pravdu

 

„Ó, Jehova... podstata tvojho slova je pravda.“ (ŽALM 119:160)

PIESNE: 34, 45

1. Predovšetkým čomu sa Ježiš venoval a prečo?

JEŽIŠ KRISTUS bol tesárom a neskôr učiteľom. (Mar. 6:3; Ján 13:13) Obe tieto činnosti dokonale ovládal. Vo svojom tesárskom remesle sa naučil používať rôzne nástroje a s ich pomocou zhotovoval užitočné výrobky z dreva. Pri vyučovaní dobrého posolstva obratne používal dôkladné poznanie Božieho Slova a obyčajným ľuďom pomáhal rozumieť pravdám od Boha. (Mat. 7:28; Luk. 24:32, 45) Keď mal 30 rokov, odložil tesárske nástroje nabok, lebo sa začal venovať oveľa dôležitejšej činnosti. Povedal, že jedným z dôvodov, prečo ho Boh poslal na zem, je oznamovať dobré posolstvo o Kráľovstve. (Mat. 20:28; Luk. 3:23; 4:43) Sústredil sa predovšetkým na službu a chcel, aby sa k nemu pridali aj druhí. (Mat. 9:35–38)

2. Čo musíme robiť, aby sme boli dobrými Božími spolupracovníkmi?

2 Málokto z nás je tesárom, ale všetci sme služobníkmi, ktorí učia druhých o pravde. Táto činnosť je taká dôležitá, že je do nej zapojený aj Boh. V Biblii sa píše, že „sme Božími spolupracovníkmi“. (1. Kor. 3:9; 2. Kor. 6:4) Stotožňujeme sa so slovami žalmistu, že „podstata [Jehovovho] slova je pravda“. (Žalm 119:159, 160) Preto sa chceme uistiť, že v službe „správne zaobchádzame so slovom pravdy“. (2. Timotejovi 2:15) A tak sa stále zdokonaľujeme v používaní Biblie, ktorá je naším najdôležitejším nástrojom pri vyučovaní ľudí o Jehovovi, Ježišovi a Kráľovstve. Aby sa nám v službe darilo, Jehovova organizácia nám zaobstarala ďalšie užitočné nástroje. Potrebujeme sa naučiť dobre ich používať. Budeme ich nazývať vybrané nástroje do služby.

3. Na čo by sme sa mali v službe zameriavať a koho hľadáme podľa Skutkov 13:48?

3 Vybrané nástroje do služby sú určené nielen na to, aby sme ľuďom vydali svedectvo, ale aj na to, aby sme ich vyučovali. Vyučovať znamená vysvetľovať niečo druhým tak, aby to pochopili a aby ich to podnietilo k činu. V zostávajúcom čase pred Armagedonom sa musíme zameriavať na zavádzanie biblických štúdií a na vyučovanie. To znamená, že musíme starostlivo hľadať všetkých, ktorí sú „správne naklonení k večnému životu“, a pomáhať im, aby začali slúžiť Jehovovi. (Skutky 13:44–48)

4. Čím sa vyznačujú ľudia, ktorí sú „správne naklonení k večnému životu“, a ako ich môžeme nájsť?

4 Ako spoznáme, kto je „správne naklonený k večnému životu“? Tak ako v prvom storočí je len jeden spôsob, ako to zistiť: hovoriť s ľuďmi o biblickej pravde. Mali by sme sa riadiť Ježišovým pokynom: „Do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny vojdete, skúmajte, kto si to tam zaslúži.“ (Mat. 10:11) Neúprimní, pyšní ľudia alebo tí, ktorí sa nezaujímajú o duchovné veci, nezareagujú priaznivo na dobré posolstvo. Od nich to ani neočakávame. Hľadáme tých, ktorí sú úprimní, pokorní a duchovne hladní. Robíme niečo podobné ako Ježiš, keď bol tesárom. Hľadal ten správny druh dreva, z ktorého by vyrobil nábytok, dvere, jarmá alebo niečo iné. Keď ho našiel, pomocou rôznych nástrojov vedel zručne zhotoviť požadovaný výrobok. Aj my musíme najskôr nájsť úprimných ľudí a potom použiť nástroje do služby a svoje schopnosti, aby sme im pomohli stať sa učeníkmi. (Mat. 28:19, 20)

5. Čo potrebujeme vedieť o vybraných nástrojoch do služby? Znázorni to. (Pozri obrázky v úvode článku.)

5 V kufríku na náradie slúži každý nástroj na konkrétny účel. Zoberme si ako príklad tesárske náradie, ktoré používal Ježiš. Potreboval nástroje na meranie, značenie, rezanie, vŕtanie, zarovnávanie a spájanie jednotlivých častí. Podobne aj vybrané nástroje do služby slúžia na konkrétny účel. Pozrime sa na ne bližšie, aby sme ich vedeli správne používať.

NÁSTROJE, KTORÉ NÁS PREDSTAVIA

6. Ako používaš vizitky?

6 Vizitky. Vďaka tomuto malému, ale efektívnemu nástroju sa môžeme ľuďom predstaviť a odkázať ich na našu webovú stránku. Tam sa môžu o nás dozvedieť viac a dokonca požiadať o biblické štúdium. Doteraz prišlo už viac ako 400 000 takýchto online žiadostí a každý deň pribúdajú stovky ďalších. Čo keby si stále mal niekoľko vizitiek pri sebe? Môžu sa ti hodiť, keď sa ti naskytne príležitosť hovoriť s niekým o Biblii.

7. Na čo slúži pozvánka?

7 Pozvánky. To, čomu bežne hovoríme pozvánka na zborové zhromaždenia, slúži dvojakému účelu. Píše sa na nej: „Pozývame vás spoznávať Bibliu s Jehovovými svedkami.“ Ďalej sa tam hovorí, že je to možné robiť buď „na verejných zhromaždeniach“, „alebo súkromne“. Takže táto pomôcka nás nielenže predstavuje, ale aj pozýva tých, ktorí „si uvedomujú svoje duchovné potreby“, aby s nami študovali Bibliu. (Mat. 5:3) Samozrejme, na našich zhromaždeniach sú vítaní všetci, či už prijmú ponuku biblického štúdia, alebo nie. Keď prídu, uvidia, čo všetko sa môžu dozvedieť z Biblie.

8. Prečo je dôležité, aby sa ľudia prišli aspoň raz pozrieť na naše zhromaždenie? Uveď príklad.

8 Je dôležité pozývať ľudí, aby sa aspoň raz prišli pozrieť na naše zhromaždenie. Prečo? Pretože uvidia ostrý kontrast medzi duchovným blahobytom na našich zhromaždeniach a duchovne biednym stavom, v ktorom sa nachádza Veľký Babylon. (Iz. 65:13) Práve to si pred niekoľkými rokmi všimli manželia Ray a Linda zo Spojených štátov. Rozhodli sa, že budú chodiť do kostola. Verili v Boha a chceli sa o ňom dozvedieť viac, a tak začali chodiť z jedného kostola do druhého. V meste bolo veľa kostolov patriacich rôznym denomináciám. Hneď na začiatku si povedali, že sa pripoja len k takému náboženstvu, ktoré bude spĺňať dve podmienky: po prvé, počas bohoslužby sa musia niečo naučiť a po druhé, ľudia, ktorí tam chodia, musia svojím oblečením reprezentovať Boha. Trvalo to niekoľko rokov, kým ponavštevovali bohoslužby všetkých denominácií v meste, ale boli trpko sklamaní. Nič sa nenaučili a členovia cirkví boli oblečení všelijako, len nie dôstojne. Po odchode z posledného kostola, ktorý mali na zozname, išla Linda do práce a Ray domov. Cestou míňal sálu Kráľovstva a povedal si: Čo keby som tam zašiel a pozrel sa, čo sú to za ľudia? Samozrejme, to, čo tam zažil, bolo zo všetkého najlepšie. Všetci v sále boli láskaví, priateľskí a pekne oblečení. Ray si sadol do prvého radu a z toho, čo si tam vypočul, bol nadšený. Jeho reakcia nám pripomína Pavlov opis človeka, ktorý príde prvýkrát na zhromaždenie a vyhlási: „Boh je skutočne medzi vami.“ (1. Kor. 14:23–25) Od tej chvíle začal Ray chodiť na každé zhromaždenie v nedeľu a neskôr aj v týždni. Linda sa k nemu pridala, a hoci mali obaja už vyše 70 rokov, začali študovať Bibliu a dali sa pokrstiť.

NÁSTROJE, POMOCOU KTORÝCH ZAČNEME ROZHOVOR

9. Prečo sa s letákmi ľahko pracuje?

9 Letáky. Medzi vybranými nástrojmi do služby máme osem letákov. Ľahko sa používajú a dobre sa s nimi dá začať rozhovor. Prvý z nich vyšiel v roku 2013 a odvtedy ich bolo vytlačených už vyše päť miliárd! Najlepšie na nich je to, že keď sa naučíme pracovať s jedným, dokážeme ich používať všetky, lebo text je v nich usporiadaný rovnako. Ako môžeš pomocou letáka začať rozhovor?

10. Vysvetli, ako pracovať s letákom Čo je Božie Kráľovstvo?

10 Dajme tomu, že chceš použiť leták Čo je Božie Kráľovstvo? Oslovenému človeku ukáž otázku na prednej strane a opýtaj sa ho: „Uvažovali ste niekedy, čo je Božie Kráľovstvo? Je to podľa vás...?“ Potom sa ho opýtaj, ktorú z troch odpovedí by vybral. Nehovor mu, či je to správna alebo nesprávna odpoveď. Jednoducho otvor leták, ukáž mu časť „Čo hovorí Biblia“ a prečítaj uvedené biblické verše, teda Daniela 2:44Lukáša 1:33. Ak je to možné, pokračuj v rozhovore. Nakoniec mu na zadnej strane letáka ukáž časť „Na zamyslenie“ a polož mu vytlačenú otázku: „Ako bude vyzerať život na zemi pod vládou Božieho Kráľovstva?“ Tak budeš mať možnosť porozprávať sa s ním aj nabudúce. Keď sa znova stretnete, poukáž na siedmu lekciu brožúry Dobrá správa od Boha. Táto brožúra je jedným z nástrojov, pomocou ktorých zavádzame biblické štúdiá.

NÁSTROJE, KTORÝMI ROZVÍJAME ZÁUJEM

11. Na čo slúžia naše časopisy a čo by sme o nich mali vedieť?

11 Časopisy. Strážna veža Prebuďte sa! sú najrozšírenejšie a najprekladanejšie časopisy na svete! Keďže vychádzajú na celom svete, rozoberajú sa v nich témy, ktoré zaujímajú všetkých ľudí. Pomocou týchto časopisov môžeme vzbudiť záujem ľudí o to, čo je v živote najdôležitejšie. Aby sme vybrali pre človeka ten správny časopis, musíme vedieť, akému publiku sú určené naše časopisy.

12. a) Komu je určený časopis Prebuďte sa! a čo je jeho cieľom? b) Ako sa ti v poslednom čase darilo používať tento nástroj?

12 Časopis Prebuďte sa! je určený čitateľom, ktorí poznajú Bibliu málo alebo takmer vôbec. Možno nevedia nič o kresťanských náukách, nedôverujú náboženstvu alebo nepoznajú praktickú hodnotu Biblie. Hlavným cieľom Prebuďte sa! je pomôcť čitateľom uveriť, že Boh existuje. (Rim. 1:20; Hebr. 11:6) Okrem toho im pomáha presvedčiť sa, že Biblia „je naozaj... Božie slovo“. (1. Tes. 2:13) V roku 2018 sa v Prebuďte sa! rozoberajú tieto tri námety: „Šťastie — cesta alebo cieľ?“, „12 krokov k šťastiu v rodine“ a „Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho človeka“.

13. a) Komu je určené verejné vydanie Strážnej veže? b) Ako sa ti v poslednom čase darilo používať tento nástroj?

13 Verejné vydanie Strážnej veže vysvetľuje biblické náuky ľuďom, ktorí už majú určitú úctu k Bohu a k jeho Slovu. Aj keď o Biblii už niečo vedia, nerozumejú jej správne. (Rim. 10:2; 1. Tim. 2:3, 4) V roku 2018 sa v Strážnej veži rozoberajú tieto tri otázky: „Má nám dnes Biblia čo povedať?“, „Dá sa zistiť, aká budúcnosť nás čaká?“ a „Zaujíma sa o nás Boh?

NÁSTROJE, KTORÉ POVZBUDZUJÚ K ŠTÚDIU

14. a) Na čo slúžia štyri videá, ktoré sú medzi vybranými nástrojmi do služby? b) Ako sa ti v poslednom čase darilo používať tieto videá?

14 Videá. V Ježišových dňoch mal tesár k dispozícii len ručné náradie. Ale dnes môže použiť aj elektrické náradie, ako je motorová píla, vŕtačka, brúska, nastreľovacia pištoľ a ďalšie. Podobne i my máme okrem tlačených publikácií aj krásne videá. Štyri z nich sú medzi vybranými nástrojmi do služby: Prečo je dobré študovať Bibliu?, Ako prebieha štúdium Biblie?, Ako prebiehajú zhromaždenia v sále Kráľovstva?Kto sú Jehovovi svedkovia? Videá, ktoré sú kratšie ako dve minúty, sú vhodné pri prvom rozhovore. Tie dlhšie môžeme prehrať na opätovnej návšteve alebo ľuďom, ktorí majú viac času. Sú to nádherné nástroje, ktoré môžu podnietiť ľudí, aby začali študovať Bibliu alebo prišli na zhromaždenie.

15. Ako to môže zapôsobiť na ľudí, keď počujú niektoré z našich videí vo svojom jazyku? Uveď príklad.

15 Uveďme si dva príklady. Istá sestra stretla ženu, ktorá sa prisťahovala z Mikronézie a jej materinským jazykom je japčina. Sestra jej pustila video Prečo je dobré študovať Bibliu? v tomto jazyku. Žena už po chvíli zvolala: „To je v mojom jazyku! Nemôžem tomu uveriť! A podľa prízvuku je ten muž dokonca z môjho ostrova. Hovorí mojím jazykom!“ Potom povedala, že si na stránke jw.org prečíta a pustí všetko, čo vyšlo v japčine. (Porovnaj Skutky 2:8, 11.) Druhý príklad je zo Spojených štátov. Jedna sestra poslala svojmu synovcovi, ktorý žije na inom kontinente, odkaz na video Prečo je dobré študovať Bibliu? v jeho jazyku. Keď si ho pozrel, v e-maile jej napísal: „Zaujala ma najmä tá časť, v ktorej sa hovorí, že tento svet ovláda zlá moc. Požiadal som o biblické štúdium.“ Stojí za zmienku, že jej synovec žije v krajine, kde je naša činnosť zakázaná.

NÁSTROJE, POMOCOU KTORÝCH VYUČUJEME PRAVDU

16. Na čo slúži brožúra a) Počúvajte Boha a budete žiť navždy? b) Dobrá správa od Boha? c) Kto dnes koná Jehovovu vôľu?

16 Brožúry. Ako môžeš vyučovať pravdu niekoho, kto nevie dobre čítať alebo v jeho jazyku nevyšli žiadne biblické publikácie? Práve v takejto situácii ti poslúži brožúra Počúvajte Boha a budete žiť navždy. Ak záujemca nevie čítať, môžeš s ním rozoberať brožúru Počúvajte Boha, ktorá obsahuje hlavne obrázky. A vynikajúcou pomocou na zavádzanie štúdií je brožúra Dobrá správa od Boha. Oslovenému človeku môžeš ukázať 14 námetov, ktoré sú uvedené na zadnej strane, a opýtať sa ho, ktorý ho najviac zaujíma. Potom s ním začni rozoberať vybranú lekciu. Už si vyskúšal na opätovných návštevách tento postup? Tretia brožúra Kto dnes koná Jehovovu vôľu? je ďalšou pomôckou medzi našimi nástrojmi do služby. Bola pripravená s cieľom oboznámiť záujemcov s našou organizáciou. Keď sa chceš dozvedieť, ako ju môžeš používať na každom štúdiu, pozri si Pracovný zošit z marca 2017.

17. a) Na čo slúžia naše študijné knihy? b) Čo sa vyžaduje od každého, kto sa dá pokrstiť, a prečo?

17 Knihy. Keď s niekým začneš študovať brožúru, môžeš kedykoľvek prejsť na knihu Čo učí Biblia? Vďaka tomuto nástroju záujemca lepšie spozná základné biblické náuky. Ak doštudujete túto knihu a on robí pokroky, pokračujte knihou „Zachovávajte sa v Božej láske“. * V nej sa dozvie, ako môže uplatňovať biblické zásady v každodennom živote. Nezabudni, že aj keď sa dá pokrstiť, je potrebné pokračovať s ním v štúdiu, dokiaľ nepreberiete obidve tieto knihy. Tak si posilní vieru v Jehovu a zostane mu verný. (Prečítajte Kolosanom 2:6, 7.)

 18. a) Čo by sme mali robiť podľa 1. Timotejovi 4:16 a k čomu to povedie? b) Aký cieľ by sme mali sledovať pri práci s vybranými nástrojmi do služby?

18 Nám Jehovovým svedkom bola zverená „pravda tohto dobrého posolstva“, vďaka ktorej môžu ľudia získať večný život. (Kol. 1:5; prečítajte 1. Timotejovi 4:16.) Chceme im v tom pomôcť, a práve preto sme dostali nástroje do služby, o ktorých sme hovorili v tomto článku. Tieto nástroje sú presne tým, čo potrebujeme. (Pozri rámček „ Vybrané nástroje do služby“.) Používajme ich čo najlepšie. Každý zvestovateľ sa môže rozhodnúť, ktorý z týchto nástrojov použije a kedy. Naším cieľom nie je rozdávať publikácie ani ich dávať tým, ktorí sa nezaujímajú o naše posolstvo. Naším cieľom je robiť učeníkov z ľudí, ktorí sú úprimní, pokorní a duchovne hladní. Hľadáme tých, čo sú „správne naklonení k večnému životu“. (Sk. 13:48; Mat. 28:19, 20)

^ 17. ods. Keď dostaneme v slovenskom posunkovom jazyku knihy Čo sa môžeme naučiť z Biblie? Ako zostať v Božej láske, mali by sme ich začať používať.