Ako ťa chránia dvojkolesové vozy a koruna

Ako ťa chránia dvojkolesové vozy a koruna

„Stane sa to — ak budete plne počúvať hlas Jehovu, svojho Boha.“ ​(ZECH. 6:15)

PIESNE: 17, 16

1., 2. V akej situácii boli Židia v Jeruzaleme, keď Zechariáš dostal siedme videnie?

PO SKONČENÍ siedmeho videnia má prorok Zechariáš veľa o čom premýšľať. Jehova sa zaručil, že nečestných ľudí bude za nesprávne konanie brať na zodpovednosť. Jeho sľub Zechariáša určite posilnil. No v reálnom živote sa nič nezmenilo. Nečestnosť ani iné nesprávne konanie nevymizli a dokončenie obnovy Jehovovho chrámu v Jeruzaleme bolo v nedohľadne. Ako to, že Židia tak rýchlo prestali robiť, čo im Boh prikázal? Vrátili sa do domoviny len preto, aby sledovali osobné záujmy?

2 Zechariáš vedel, že Židia, ktorí sa presťahovali do Jeruzalema, boli ľudia so silnou vierou. Ich „ducha vzbudil pravý Boh“, aby sa zriekli pocitu bezpečia, ktoré im dával ich domov a podnikanie. (Ezdr. 1:2, 3, 5) Z krajiny, ktorú dobre poznali, odišli na miesto, ktoré väčšina z nich nikdy nevidela. Keby pre nich obnova Jehovovho chrámu nebola dôležitá, neboli by podnikli ťažkú asi 1 600-kilometrovú cestu nehostinnou krajinou.

3., 4. S akými prekážkami sa Židia borili?

3 Aké to asi bolo na ceste z Babylona? Židia iste dlhé hodiny premýšľali o novom domove a rozprávali sa o ňom. Najstarší spomedzi nich im opisovali, aký krásny bol kedysi Jeruzalem a jeho chrám. (Ezdr. 3:12) Ako by si sa cítil, keby si cestoval s nimi a prvýkrát zahliadol Jeruzalem, svoj nový domov? Sklamal by ťa pohľad na zrúcané budovy, zarastené burinou? Porovnával by si zborené hradby Jeruzalema, tu a tam prerušované na miestach, kde boli kedysi brány a strážne veže, s mohutnými dvojitými hradbami Babylona? Ich ten pohľad neodradil. Prečo? Lebo už počas dlhej cesty domov cítili, ako im Jehova pomáha. Na mieste, kde kedysi stál chrám, postavili krátko po príchode oltár a začali Jehovovi denne prinášať obete. (Ezdr. 3:1, 2) Boli nadšení a zdalo sa, že ich nič nezastaví.

4 Okrem toho, že museli postaviť chrám, museli tiež postaviť domy a mestá, aby mali kde bývať. Museli tiež obrobiť polia, aby mali čo jesť. (Ezdr. 2:70) Zdalo sa, že to nemôžu zvládnuť. Potom narazili na odpor — tvrdý a prudký. Spočiatku síce v práci pokračovali, ale 15 rokov pôsobenia nepriateľov nezostalo bez následkov. (Ezdr. 4:1–4) V roku 522 pred n. l. prišiel zdrvujúci úder. Perzský kráľ zakázal ďalšiu výstavbu v Jeruzaleme. Nad budúcnosťou mesta visel veľký otáznik. (Ezdr. 4:21–24)

5. Ako Jehova zareagoval na to, že jeho služobníci prestali s výstavbou?

5 Jehova vedel, čo jeho ľud potrebuje, a tak dal svojmu prorokovi posledné videnie. Židov ním uistil, že ich miluje a že si cení všetko, čo preňho dovtedy urobili. Ubezpečil ich tiež, že ak sa vrátia k práci, ktorou ich poveril, bude ich chrániť. V súvislosti s výstavbou chrámu im sľúbil: „Stane sa to — ak budete plne počúvať hlas Jehovu, svojho Boha.“ ​(Zech. 6:15)

VOJSKO ANJELOV

6. a) Ako sa začína ôsme Zechariášovo videnie? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Prečo má každý kôň inú farbu?

6 Posledné z ôsmich Zechariášových videní azda najviac posilňuje vieru. (Zechariáša 6:1–3) Predstav si nasledujúci výjav: Spomedzi dvoch „medených vrchov“ vychádzajú štyri dvojkolesové vozy, pravdepodobne vychystané do boja. Ťahajú ich kone rôznych farieb, vďaka čomu môžeme ľahšie rozlíšiť, ktorý je ktorý. Zechariáš sa pýta: „Kto sú tieto?“ ​(Zech. 6:4) To zaujíma aj nás, lebo videnie sa nás bezprostredne dotýka.

Jehova aj dnes používa anjelov, aby chránil a posilňoval svoj ľud

7., 8. a) Čo predstavujú dva vrchy? b) Prečo sú vrchy z medi?

7 V Biblii vrchy niekedy predstavujú kráľovstvá, čiže vlády. Vrchy zo Zechariášovho videnia sú podobné dvom vrchom opísaným v Danielovom proroctve. Jeden predstavuje Jehovovu večnú a neobmedzenú vládu. Druhý predstavuje mesiášske Kráľovstvo s Ježišom na čele. (Dan. 2:35, 45) Odkedy bol na jeseň 1914 Ježiš dosadený na trón, existujú už oba vrchy a oba významne prispievajú k uskutočňovaniu Božej vôle na zemi.

8 Prečo sú vrchy z medi? Meď je podobne ako zlato žiarivý a veľmi cenný kov. Jehova prikázal, aby sa meď použila pri stavbe svätostánku i neskôr chrámu v Jeruzaleme. (2. Mojž. 27:1–3; 1. Kráľ. 7:13–16) Jej použitie pri oboch symbolických vrchoch nám pripomína, že Jehovova zvrchovaná vláda i mesiášske Kráľovstvo sú výnimočne kvalitné a všetkým ľuďom sa postarajú o šťastný život v stabilných pomeroch.

9. Kto sú jazdci na vozoch a čo majú za úlohu?

9 Vráťme sa späť k dvojkolesovým vozom a jazdcom na nich. Čo predstavujú? Predstavujú anjelov, pravdepodobne skupiny či oddiely anjelov. (Zechariáša 6:5, 8) Vychádzajú spred „Pána celej zeme“ so špeciálnou úlohou. Čo majú robiť? Majú sa starať o konkrétne územia. Majú chrániť Jehovov ľud, a to najmä pred „krajinou severu“, pred Babylonom. Jehova sa postará, aby Babylon už nikdy nezotročil jeho ľud. Predstav si, ako to v Zechariášových časoch muselo staviteľov chrámu upokojiť! Nemuseli sa báť, že nepriatelia im zabránia pokračovať vo výstavbe.

10. O čom uisťuje Božích služobníkov Zechariášovo proroctvo o vozoch a jazdcoch na nich?

10 Dnes Jehova vojsk ochraňuje a posilňuje svoj ľud prostredníctvom anjelov rovnako ako v Zechariášových časoch. (Mal. 3:6; Hebr. 1:7, 14) Od roku 1919, keď bol duchovný Izrael vyslobodený zo symbolického zajatia vo Veľkom Babylone, sa pravé uctievanie Boha nezadržateľne šíri aj napriek neutíchajúcemu odporu. (Zjav. 18:4) Keďže nás chránia anjeli, nemusíme sa báť, že Jehovova organizácia znova zažije obdobie duchovného útlaku. (Žalm 34:7) Naopak, môžeme si byť istí, že Božím služobníkom na celom svete sa bude ďalej duchovne dariť. Po úvahe o Zechariášovom videní nemáme ani najmenšie pochybnosti o tom, že dva vrchy nás chránia.

11. Prečo sa nemusíme báť blížiaceho sa útoku na Boží ľud?

11 Už o veľmi krátky čas vytvoria politické mocnosti Satanovho sveta koalíciu, ktorá bude mať v úmysle zničiť Boží ľud. (Ezech. 38:2, 10–12; Dan. 11:40, 44, 45; Zjav. 19:19) V Ezechielovom proroctve sa opisuje, že pokrývajú celú krajinu ako oblaky a rozzúrené sa proti nám rútia na koňoch. (Ezech. 38:15, 16) Mali by sme sa niečoho báť? Vôbec nie! Na našej strane je Jehovovo vojsko anjelov, ktoré v tomto rozhodujúcom okamihu veľkého súženia zakročí: ochráni Jehovov ľud a zničí všetkých, čo odporujú Jehovovej zvrchovanosti. (2. Tes. 1:7, 8) Bude to deň ako žiaden iný! Kto však Jehovovmu nebeskému vojsku velí?

JEHOVA KORUNUJE KŇAZA ZA KRÁĽA

12., 13. a) Čo má teraz Zechariáš urobiť? b) Ako vieme, že Výhonkom je Ježiš Kristus?

12 Zechariáš dostal osem videní, ktoré videl len on sám. Teraz však urobí niečo, čo uvidia aj iní ľudia a čo má povzbudiť staviteľov Božieho chrámu. (Zechariáš 6:9–12) Zechariáš dostáva príkaz prijať od Cheldaja, Tobijaha a Jedajaha, ktorí sa práve vrátili z Babylona, darované zlato a striebro a urobiť z nich „veľkolepú korunu“. (Zech. 6:11) Pre koho? Pre miestodržiteľa Zorobábela, ktorý je z kmeňa Júda a je potomkom Dávida? Nie. Prizerajúcich určite prekvapí, že ju kladie na hlavu veľkňaza Jozuu.

13 Stáva sa po tejto korunovácii veľkňaz Jozua kráľom? Nie, lebo nie je z rodovej línie kráľa Dávida, a preto nemôže byť kráľom. Jeho korunovácia má prorocký význam a poukazuje na to, že raz príde večný kráľ a kňaz. Veľkňaz, ktorý sa stane kráľom, sa volá Výhonok. Z Písma jasne vyplýva, že Výhonkom je Ježiš Kristus. (Iz. 11:1; Mat. 2:23)

14. Čo robí Ježiš v úlohe Kráľa a Veľkňaza?

14 Práve Ježiš, Kráľ a Veľkňaz, je veliteľom Jehovovho nebeského vojska. Z tejto pozície robí všetko pre to, aby bol Boží ľud ako celok v bezpečí, i keď žije uprostred tohto nepriateľského sveta. (Jer. 23:5, 6) V blízkej budúcnosti pôjde na čele vojsk, ktoré porazia národy, a tak sa zastane Božej zvrchovanosti a Božieho ľudu. (Zjav. 17:12–14; 19:11, 14, 15) Ešte pred vykonaním rozsudku však musí Výhonok dokončiť veľké dielo.

JEŽIŠ STAVIA CHRÁM

15., 16. a) Aká obnova a očisťovanie prebieha v našich časoch a kto ich uskutočňuje? b) Čo sa dosiahne na konci Kristovej tisícročnej vlády?

15 Okrem úlohy Kráľa a Veľkňaza dostal Ježiš aj inú úlohu: „vystavať Jehovov chrám“. (Zechariáš 6:13) V našich časoch to znamenalo, že v roku 1919 Ježiš vyslobodil pravých Božích služobníkov z Veľkého Babylona a obnovil kresťanský zbor. Okrem toho vymenoval „verného a rozvážneho otroka“, aby viedol činnosť Božieho ľudu na pozemských nádvoriach veľkého duchovného chrámu. (Mat. 24:45) Usilovne tiež očisťuje Boží ľud a pomáha mu uctievať Boha čistým spôsobom. (Mal. 3:1–3)

16 V priebehu tisícročnej vlády Ježiš spolu so 144 000 spolukráľmi a spolukňazmi pomôže verným ľuďom dosiahnuť dokonalosť. Potom budú na očistenej zemi už iba praví Boží služobníci. Pravé uctievanie Jehovu bude konečne obnovené v plnom rozsahu!

ZAPOJ SA DO VÝSTAVBY

17. a) Ako na Židov zapôsobilo Jehovovo posolstvo? b) O čom ďalej Jehova uistil Židov?

17 Ako však Zechariášovo posolstvo zapôsobilo na Židov v tých časoch? Jehovovo uistenie, že chrám bude postavený a že Jehova sa postará o neprerušené napredovanie a ochranu stavebných prác, im istotne vlialo nové sily. Ale ako mohlo niekoľko staviteľov vykonať toľko práce? Posledné zvyšky pochybností a obáv rozptýlili Zechariášove ďalšie slová. Boh povedal, že okrem Cheldaja, Tobijaha a Jedajaha a iných verných Božích služobníkov, ktorí už výstavbu podporili, aj mnohí ďalší „prídu a budú stavať v Jehovovom chráme“. (Zechariáš 6:15) Presvedčení o Božej podpore, Židia sa rýchlo pustili do práce a napriek zákazu opäť rozbehli výstavbu. Jehova zanedlho odstránil prekážku podobnú vrchu, ktorou bol úradný zákaz, a v roku 515 pred n. l. bol chrám hotový. (Ezdr. 6:22; Zech. 4:6, 7) Jehovove slová však opisujú niečo oveľa významnejšie, čo sa deje v našich časoch.

Jehova nikdy nezabudne na to, akú lásku mu prejavujeme! (Pozri 18. a 19. odsek.)

18. Ako sa dnes spĺňajú slová zo Zechariáša 6:15?

18 Dnes sa k pravému Božiemu ľudu pripájajú milióny ľudí, ktorí zo srdca dávajú svoje „hodnotné veci“, čiže čas, sily i prostriedky, aby podporili Jehovov veľký duchovný chrám. (Prísl. 3:9) Ako si môžeme byť istí, že Jehova si našu vernosť a podporu cení? Pripomeňme si, že materiál na korunu, ktorú urobil Zechariáš, priniesli Cheldaj, Tobijah a Jedajah. Vtedy slúžila koruna „ako pamiatka“ ich príspevku na podporu čistého uctievania Jehovu. (Zech. 6:14) Podobne Jehova nikdy nezabudne ani na našu prácu a lásku, ktorú mu prejavujeme. (Hebr. 6:10) Po celú večnosť si ju bude veľmi ceniť.

19. Ako by na nás malo vplývať Zechariášovo videnie?

19 To, čo sa Jehovovmu ľudu podarilo v týchto posledných dňoch, je skutočne výnimočné. Je to presvedčivý dôkaz, že mu žehná Jehova a že ho vedie sám Kristus. Patríme do stabilnej, bezpečnej a večnej organizácie. Jehovovo predsavzatie s čistým uctievaním „sa stane“. Veľmi si váž svoje miesto v Jehovovom ľude a neprestaň „plne počúvať hlas Jehovu, svojho Boha“. A náš Kráľ a Veľkňaz ťa bude potom spolu s nebeskými jazdcami na vozoch chrániť. Čo najviac podporuj pravé uctievanie. Potom si budeš môcť byť istý, že Jehova vojsk ti zaručí ochranu a bezpečie do samého konca tohto systému a po celú večnosť!