Ako sa ťa týkajú Zechariášove videnia

Ako sa ťa týkajú Zechariášove videnia

„Vráťte sa ku mne... a ja sa vrátim k vám.“ ​(ZECH. 1:3)

PIESNE: 6, 20

1. – 3. a) V akej situácii bol Jehovov ľud, keď začal prorokovať Zechariáš? b) Prečo Jehova vyzýval svojich služobníkov, aby sa k nemu vrátili?

LETIACI zvitok, žena zavretá v nádobe a dve ženy vznášajúce sa na krídlach podobných bocianím — to sú pútavé obrazy z knihy Zechariáš. (Zech. 5:1, 7–9) Prečo dal Jehova svojmu prorokovi tieto pozoruhodné videnia? V akej situácii boli Židia v tých časoch? A ako sa videnia, ktoré zapísal Zechariáš, týkajú nás?

2 V roku 537 pred n. l. sa Jehovovi služobníci veľmi tešili. Po 70 rokoch sa vrátili z babylonského zajatia. Plní nadšenia sa pustili do obnovy pravého uctievania Jehovu v Jeruzaleme. V roku 536 pred n. l. položili základy chrámu. Vtedy „ľud pokrikoval silným krikom, a ten zvuk bolo počuť až do veľkej vzdialenosti“. (Ezdr. 3:10–13) Ale zanedlho narazila výstavba na odpor a veľké ťažkosti sa premietli na postoji Židov. Prestali stavať chrám, začali sa starať o svoje domy a obrábať si polia. O 16 rokov výstavba Jehovovho chrámu ešte stále prešľapovala na mieste. Božím služobníkom bolo treba pripomenúť, že sa majú vrátiť k Jehovovi a prestať uprednostňovať osobné záujmy. Jehova si želal, aby ho znova uctievali bez strachu a zo všetkých síl.

3 V roku 520 pred n. l. poslal Boh za Židmi svojho proroka Zechariáša, aby im pripomenul hlavný dôvod ich prepustenia z Babylona. Už samotné meno Zechariáš, ktoré znamená „Jehova si spomenul“, im mohlo pripomenúť jednu dôležitú pravdu: Oni síce zabudli, ako ich Jehova zachraňoval, ale on na nich nezabudol. (Prečítajte Zechariáša 1:3, 4.) Láskavo ich ubezpečil, že im pomôže znova mu slúžiť čistým spôsobom, ale súčasne ich dôrazne upozornil, že v službe nemieni tolerovať polovičatosť. Pozrime sa teraz, ako ich Jehova pomocou šiesteho a siedmeho Zechariášovho videnia podnietil konať. Zamyslime sa tiež, čo sa z toho môžeme naučiť.

ZLODEJI NEUJDÚ BOŽIEMU TRESTU

4. a) Čo vidí Zechariáš v šiestom videní? (Pozri prvý obrázok v úvode článku.) b) Prečo je zvitok popísaný z oboch strán?

4 Piata kapitola knihy Zechariáš sa začína zvláštnym videním. (Zechariáš 5:1, 2) Zechariáš vidí letieť zvitok dlhý takmer 9 metrov a široký asi 4,5 metra! Je rozprestretý, a tak sa z neho dá čítať. Rozsudok, ktorý je na ňom napísaný, zapĺňa obe strany. (Zech. 5:3) Na zvitky sa zvyčajne písalo iba z jednej strany, takže ak je zvitok popísaný z oboch strán, jeho posolstvo musí byť mimoriadne závažné.

Medzi kresťanmi nemá miesto nijaká krádež (Pozri 5. – 7. odsek.)

5., 6. Ako sa Jehova pozerá na akúkoľvek krádež?

5 (Zechariáš 5:3, 4) Všetci ľudia sa budú za svoje skutky zodpovedať pred Jehovom. Zvlášť veľkú zodpovednosť však majú Jehovovi služobníci, lebo nosia Jehovovo meno. Človek, ktorý miluje Boha, si uvedomuje, že každá krádež znevažuje Božie meno. (Prísl. 30:8, 9) Niekedy sa môže zdať, že za určitých okolností je krádež ospravedlniteľná. Ale bez ohľadu na pohnútky či okolnosti zlodej ukazuje, že hmotné veci, po ktorých baží, sú preňho dôležitejšie ako Jehova, jeho zákony a jeho meno.

6 Všimol si si, že v Zechariášovi 5:3, 4 sa píše, že „kliatba... vstúpi do zlodejovho domu... ubytuje sa uprostred jeho domu“ a zničí ho? Jehovovi nič nezabráni odhaliť niekoho, kto uprostred jeho ľudu tajne koná nesprávne. Vykoná nad ním nepriaznivý rozsudok. Aj keby sa zlodejovi darilo skrývať svoje konanie pred políciou, zamestnávateľom, staršími alebo rodičmi, pred Bohom sa mu to nepodarí. On sa postará, aby každá krádež vyšla najavo. (Hebr. 4:13) Nie je príjemné pohybovať sa medzi ľuďmi, ktorí sa vždy snažia „správať vo všetkom poctivo“? (Hebr. 13:18)

7. Kedy sa na nás nebude vzťahovať kliatba z letiaceho zvitku?

7 Každá krádež uráža Jehovu. Keďže považujeme za česť žiť podľa Jehovových vysokých morálnych zásad, stále si počíname tak, aby sme nijako neznevažovali Jehovovo meno. Vďaka tomu sa na nás nebude vzťahovať rozsudok, ktorý Jehova vyniesol nad ľuďmi, ktorí úmyselne porušujú jeho zákony.

DODRŽIAVAJ SVOJ SĽUB „DEŇ ČO DEŇ“

8. Čo je prísaha?

8 Posolstvo zapísané na letiacom zvitku je varovaním aj pre ľudí, ktorí „falošne skladajú prísahu v [Božom] mene“. (Zech. 5:4) Prísahou človek dosvedčuje, že niečo je pravda, prípadne sa ňou zaväzuje, že niečo urobí alebo, naopak, neurobí.

9,  10. Akú prísahu porušil kráľ Cedekijah?

9 Prisahať v Jehovovom mene je veľmi vážna vec. Takúto prísahu zložil napríklad Cedekijah, posledný kráľ, ktorý vládol v Jeruzaleme. Prisahal na Jehovu, že zostane verným poddaným babylonského kráľa. Prísahu však nedodržal. Preto nad ním Jehova vyniesol rozsudok: „Akože žijem... v mieste toho kráľa, ktorý dosadil za kráľa toho, ktorý pohrdol jeho prísahou a ktorý porušil jeho zmluvu, u neho, uprostred Babylonu zomrie.“ ​(Ezech. 17:16)

10 Cedekijahovou morálnou povinnosťou voči Jehovovi bolo dodržať prísahu, ktorú v jeho mene zložil. (2. Par. 36:13) On však požiadal o pomoc Egypt a celkom zbytočne očakával, že ho vyslobodí spod babylonskej nadvlády. (Ezech. 17:11–15, 17, 18)

11. Ktorý sľub je najdôležitejší?

11 Jehova si všíma aj naše sľuby a berie ich vážne. Preto ak chceme, aby nás schvaľoval, musíme ich plniť. (Žalm 76:11) Najdôležitejší sľub, aký môže človek dať, je zasvätenie, sľub bezpodmienečne slúžiť Jehovovi.

12. Ako by malo to, že sme sa zasvätili Jehovovi, vplývať na náš každodenný život?

12 Ako tento sľub plníme? Tak, že „deň čo deň“ svojím konaním v malých i veľkých skúškach dodržiavame záväzok chváliť Jehovu. (Žalm 61:8) Napríklad v práci alebo v škole začne s nami niekto flirtovať. Považujeme to za príležitosť ukázať, že máme „potešenie v [Jehovových] cestách“, a odmietneme nevhodné návrhy? (Prísl. 23:26) Alebo možno žijeme v nábožensky rozdelenej rodine. Prosíme Jehovu, aby nám pomohol stále sa správať v súlade s kresťanskými zásadami, i keď sa o to okrem nás nikto iný z rodiny nesnaží? Modlíme sa denne k nášmu milujúcemu nebeskému Otcovi a ďakujeme mu za česť patriť k jeho ľudu a pociťovať jeho lásku? Čítame si denne Bibliu? V určitom zmysle sme to všetko sľúbili Jehovovi, a keby sme to nerobili, neboli by sme poslušní. Horlivou službou mu tiež vyjadrujeme svoju lásku a úprimnú oddanosť. Naša služba Bohu je spôsob života, nie číra formalita. Keď budeme plniť sľub, ktorý sme dali Jehovovi, aj on splní svoj sľub a my budeme mať pred sebou nádhernú budúcnosť. (5. Mojž. 10:12, 13)

13. Čo sa učíme zo šiesteho Zechariášovho videnia?

13 Šieste Zechariášovo videnie nám pomohlo pochopiť, že ľudia, ktorí milujú Jehovu, nesmú kradnúť ani porušovať prísahy. Okrem toho vidíme, že Jehova na svojich služobníkov v dávnych časoch nezanevrel, hoci sa dopúšťali chýb. Chápal, aký ťažký je život v obkľúčení nepriateľov. Jehova nám dáva príklad v plnení sľubov a pomáha nám plniť sľuby, ktoré sme dali my. Ako to robí? Dáva nám napríklad nádej, že zakrátko na celej zemi skoncuje so všetkou skazenosťou. Zárukou tejto krásnej nádeje je ďalšie Zechariášovo videnie.

„SKAZENOSŤ“ PÔJDE TAM, KAM PATRÍ

14., 15. a) Čo vidí Zechariáš v siedmom videní? (Pozri druhý obrázok v úvode článku.) b) Čo predstavuje žena v nádobe a čo znamená to, že anjel uzavrel nádobu ťažkým vekom?

14 Po videní letiaceho zvitku dostáva Zechariáš ďalšie videnie, keď mu anjel hovorí, aby sa pozrel hore. Čo znamená toto siedme videnie? Zechariáš vidí vystupovať nádobu nazývanú „efa“. (Zechariáš 5:5–8) Na tejto stredne veľkej nádobe je „okrúhle olovené veko“. Keď sa veko zodvihne, Zechariáš vidí vnútri sedieť „nejakú ženu“. Anjel mu hovorí, že žena v nádobe je „Skazenosť“. Predstav si, ako sa vydesí, keď sa žena snaží vyliezť z nádoby! Anjel však pohotovo zasiahne: hodí ju späť do nádoby a tú potom uzavrie ťažkým vekom. Čo to znamená?

15 Táto časť videnia ukazuje, že Jehova vo svojom ľude netoleruje nijakú skazenosť. Keď nejakú uvidí, rýchlo zakročí a odstráni ju. (1. Kor. 5:13) Anjel nás o tom uisťuje tým, že olovené veko hádže späť na nádobu.

Jehova urobil všetko pre to, aby jeho organizácia zostala čistá (Pozri 16. – 18. odsek.)

16. a) Čo sa ďalej stalo s nádobou? (Pozri tretí obrázok v úvode článku.) b) Kam ženy s krídlami odnášajú nádobu?

16 V ďalšej scéne sa zjavujú dve ženy s mocnými krídlami podobnými krídlam bocianov. (Zechariáš 5:9–11) Tieto ženy sú úplným protikladom spomínanej ženy z nádoby! Na mocných krídlach sa spúšťajú k zemi a nádobu so „Skazenosťou“ dvíhajú do vzduchu. Kam ju odnášajú? Do „krajiny Sineár“, čiže do Babylona. Ale prečo práve tam?

17., 18. a) Prečo je Babylon vhodným miestom pre „Skazenosť“? b) Čo si odhodlaný robiť?

17 Zechariášovým židovským súčasníkom bolo jasné, prečo je Babylon vhodným miestom pre „Skazenosť“. Všetci vedeli, že toto skazené mesto je plné nemravnosti a modlárstva. Kým v ňom boli, museli každý deň odolávať vplyvu pohanského sveta. Toto videnie ich určite veľmi potešilo, veď Jehova ním zaručoval, že jeho ľud zostane čistý!

18 Videnie však Židom okrem toho pripomínalo morálny záväzok starať sa o čistotu Božieho ľudu. Jehovovi služobníci nemôžu pripustiť, aby medzi nich prenikla skazenosť a aby medzi nimi pretrvávala. A ani to nepripustia! Keď nás už Jehova prijal do svojej čistej organizácie, v ktorej cítime ochranu a lásku, je našou povinnosťou prispievať k ochrane jej čistoty. Si odhodlaný robiť to? Veď do duchovného raja nepatrí nijaká skazenosť!

ČISTÝ ĽUD ROBÍ JEHOVOVI ČESŤ

19. Ako sa nás týkajú Zechariášove dramatické videnia?

19 Rozoberané Zechariášove videnia sú vážnym varovaním pre všetkých, ktorí konajú nesprávne. Pripomínajú, že Jehova ich konanie nemieni tolerovať. Praví Boží služobníci musia skazenosť z duše nenávidieť. Videnia nás tiež uisťujú, že ak sa budeme veľmi snažiť páčiť nášmu láskavému nebeskému Otcovi, bude nás schvaľovať a chrániť. Zostať v tomto skazenom svete čistý síce vôbec nie je ľahké, ale s Jehovovou pomocou to dokážeme! A on nás potom nebude musieť prekliať, ale s radosťou nás bude môcť požehnať. No ako vieme, že Jehovova organizácia sa v tomto bezbožnom svete neznečistí? A čo zaručuje, že Jehova ju bude chrániť až do veľkého súženia? O týchto otázkach budeme uvažovať v nasledujúcom článku.