STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) Október 2017

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 27. novembra do 24. decembra 2017.

Milujme „skutkom a pravdou“

Čím dokážeme, že naša láska je úprimná a bez pokrytectva?

Pravda neprináša „pokoj, ale meč“

Čo je obrazný meč, o ktorom hovoril Ježiš? S čím môžeš počítať, keď prijmeš Ježišovo učenie?

Ako sa ťa týkajú Zechariášove videnia

Letiaci zvitok, žena zavretá v nádobe a dve ženy vznášajúce sa na krídlach. Prečo dal Jehova Zechariášovi tieto pozoruhodné videnia?

Ako ťa chránia dvojkolesové vozy a koruna

Medené vrchy, bojové dvojkolesové vozy a korunovácia veľkňaza. Akú istotu čerpá Boží ľud z posledného Zechariášovho videnia?