„Kúp si pravdu a nepredaj ju“

„Kúp si pravdu a nepredaj ju“

„Kúp si pravdu a nepredaj ju — múdrosť a kázeň a porozumenie.“ ​(PRÍSL. 23:23)

PIESNE: 37, 55

1., 2. a) Čo je naším najcennejším vlastníctvom? b) Ktoré biblické pravdy si ceníme a prečo? (Pozri obrázky v úvode článku.)

ČO JE tvojím najcennejším vlastníctvom? Bol by si ochotný vymeniť to za niečo, čo má menšiu hodnotu? Pre Jehovových služobníkov nie je ťažké nájsť odpoveď na tieto otázky. Naším najcennejším vlastníctvom je vzťah k Jehovovi a nevymenili by sme ho za nič na svete. Veľmi si ceníme aj pravdu z Biblie, lebo vďaka nej sme si vytvorili vzťah k nášmu nebeskému Otcovi. (Kol. 1:9, 10)

2 Jehova je náš Vznešený Učiteľ a prostredníctvom svojho Slova nás vyučuje mnohým veciam. Učí nás, aký je význam jeho mena a aké má príťažlivé vlastnosti. Objasňuje nám význam vynikajúceho opatrenia výkupného, ktoré láskavo zaobstaral prostredníctvom svojho Syna. Dáva nám spoznať aj pravdu o mesiášskom Kráľovstve. Pomazaným ponúka nádej na život v nebi a „iným ovciam“ nádej na život v pozemskom raji. (Ján 10:16) Učí nás tiež, ako máme žiť. Tieto biblické pravdy si veľmi ceníme, lebo vďaka nim si môžeme vytvoriť blízky vzťah k nášmu Stvoriteľovi. Nášmu životu dávajú zmysel.

3. Za čo si nemôžeme kúpiť pravdu?

3 Jehova je štedrý Boh. Tým, ktorí hľadajú pravdu, neodopiera nič dobré. Dokonca za nás obetoval svojho vlastného Syna. Nikdy by od nás nechcel, aby sme si pravdu kupovali za peniaze. Keď istý muž, ktorý sa volal Šimon, ponúkol apoštolovi Petrovi peniaze, pretože chcel získať právomoc dávať dar svätého ducha, Peter ho prísne napomenul: „Nech zahynie tvoje striebro s tebou, lebo si si myslel, že si za peniaze nadobudneš veľkorysý Boží dar.“ ​(Sk. 8:18–20) Čo teda znamenajú inšpirované slová, že si máme kúpiť pravdu?

ČO ZNAMENÁ „KÚPIŤ SI PRAVDU“?

4. Čo sa v tomto článku dozvieme o pravde?

4 Nájsť pravdu z Božieho Slova si vyžaduje úsilie. Musíme byť ochotní niečo obetovať. Múdry pisateľ Prísloví napísal, že keď si ju raz „kúpime“, čiže získame, musíme dávať pozor, aby sme ju „nepredali“, inými slovami, aby sme o ňu neprišli. (Prísl. 23:23) V tomto článku sa dozvieme, čo znamená kúpiť si pravdu a akú cenu možno musíme za ňu zaplatiť. Keď nad tým pouvažujeme, ešte viac si ju budeme ceniť a budeme odhodlaní nikdy sa jej nevzdať. Ukážeme si, že kúpiť si ju je veľmi dobrá investícia.

5., 6. a) Ako si môžeme kúpiť pravdu, hoci je zadarmo? Znázorni to. b) Aký úžitok nám prináša pravda?

5 Aj keď je nejaká vec zadarmo, môže nás niečo stáť. Hebrejské slovo, ktoré je v Prísloviach 23:23 preložené ako „kúpiť“, môže tiež znamenať „získať“. Obidve tieto slová vyjadrujú myšlienku, že ak má človek získať nejakú hodnotnú vec, musí vynaložiť určité úsilie alebo sa musí niečoho vzdať. Uveďme si príklad. Dajme tomu, že v obchode majú akciu „Banány zadarmo!“ Objavia sa nám tieto banány zázračne na stole? Nie. Musíme pre to niečo urobiť — ísť do obchodu a priniesť si ich domov. Sú tieto banány zadarmo? Áno, ale musíme vynaložiť čas a energiu, aby sme ich získali. Rovnako je to s pravdou. Je síce zadarmo, ale na to, aby sme ju získali, musíme niečo urobiť.

6 Jehova nám aj prostredníctvom proroka Izaiáša pomáha chápať, čo znamená „kúpiť si pravdu“. (Izaiáš 55:1–3) V tejto biblickej pasáži Jehova prirovnáva pravdu k vode, mlieku a vínu. Božie pravdy sú osviežujúce tak ako studená pramenitá voda. A tak ako mlieko, ktoré nám dodáva výživné látky a u detí podporuje rast, aj Jehovove výroky nám dodávajú silu a prispievajú k nášmu duchovnému rastu. Jehova prirovnáva svoje slová aj k vínu. V akom zmysle? V Biblii sa víno spája s radovaním. (Žalm 104:15) Teda Jehova nás pokynom „kupujte víno“ uisťuje, že keď sa budeme riadiť jeho radami, budeme zažívať radosť. (Žalm 19:8) Toto znázornenie zapísané v Izaiášovi nádherne objasňuje, aký úžitok získavame, keď sa učíme pravdu od Boha a keď podľa nej žijeme. Teraz si ukážeme, ktorých päť vecí sme sa možno museli vzdať, aby sme si kúpili pravdu.

ČOHO SI SA VZDAL, ABY SI SI KÚPIL PRAVDU?

7., 8. a) Prečo nás pravda stojí čas? b) Koľko času bola ochotná venovať pravde istá mladá žena a k čomu to viedlo?

7 Čas. To je cena, ktorú musí zaplatiť za pravdu každý z nás. Vypočuť si správu o Kráľovstve, čítať si a študovať Bibliu a biblické publikácie, pripravovať sa na zhromaždenia a chodiť na ne — to všetko si od nás vyžaduje čas. Ale kde ho brať? Musíme si ho „vykupovať“, čiže musíme využívať čas, ktorý by sme inak venovali menej dôležitým činnostiam. (Ef. 5:15, 16) Koľko času to zaberie, kým človek spozná základné biblické náuky? To závisí od okolností každého jednotlivca. A je pravda, že o Jehovovej múdrosti, uvažovaní a činnosti nikdy nebudeme vedieť všetko. (Rim. 11:33) V prvom čísle Strážnej veže bola pravda pripodobnená k „skromnému kvietku“. Ďalej sa tam písalo: „Neuspokojte sa s jedným kvetom pravdy. Keby stačil jeden, neboli by vytvorené žiadne ďalšie. Stále zbierajte, stále hľadajte.“ Každý z nás si môže položiť otázku: Aká bohatá je moja kytica pravdy? I keď budeme žiť navždy, stále sa budeme môcť učiť o Jehovovi niečo nové. Dnes je však dôležité, aby sme múdro využívali svoj čas a kupovali si zaň toľko pravdy, koľko nám naše okolnosti dovoľujú. Pozrime sa teraz na jeden príklad.

8 Mladá žena Mariko * z Japonska sa kvôli škole presťahovala do New Yorku. V tom čase bola spojená s náboženským hnutím, ktoré vzniklo v Japonsku koncom 50. rokov. Istá priekopníčka jej v službe z domu do domu vydala svedectvo. Začala s ňou študovať Bibliu a Mariko bola pravdou taká nadšená, že poprosila sestru, aby študovali dvakrát do týždňa. Hoci toho mala v škole veľa a popritom ešte pracovala na čiastočný úväzok, ihneď začala chodiť na zhromaždenia. Aby mala viac času na duchovné veci, obmedzila svoje spoločenské aktivity. Vďaka tomu, že sa obetavo niečoho vzdala, robila rýchle duchovné pokroky. O necelý rok bola pokrstená. V roku 2006, pol roka po krste, začala slúžiť v pravidelnej priekopníckej službe a slúži v nej dodnes.

9., 10. a) Ako pravda zmení náš pohľad na hmotné veci? b) Čoho sa vzdala jedna mladá žena a ako to hodnotí?

9 Hmotné výhody. Ak si chceme kúpiť pravdu, možno sa musíme vzdať dobre platenej práce alebo sľubnej kariéry. Pri jednej príležitosti Ježiš pozval rybárov Petra a Andreja, aby sa stali „rybármi ľudí“. Zareagovali tak, že „zanechali siete“. (Mat. 4:18–20) To, samozrejme, neznamená, že keď niekto spozná pravdu, mal by odísť z práce. Človek musí pracovať, aby sa postaral o svoju rodinu. (1. Tim. 5:8) Ale často je to tak, že ľudia, ktorí sa učia o Jehovovi, musia zmeniť postoj k hmotným veciam a prehodnotiť svoje priority. Ježiš to jasne vyjadril slovami: „Prestaňte si ukladať poklady na zemi... Radšej si ukladajte poklady v nebi.“ ​(Mat. 6:19, 20) Presne to urobila istá mladá žena.

10 Maria sa začala venovať golfu ešte ako malé dievčatko. Na strednej škole už bola skúsenou hráčkou a nakoniec získala vysokoškolské štipendium. Golf bol jej životom a chcela sa venovať lukratívnej kariére profesionálnej golfistky. Potom začala študovať Bibliu a to, čo sa dozvedala, sa jej veľmi páčilo. Bola vďačná, že pravda jej pomohla urobiť zmeny v živote. Hovorí: „Čím viac som zosúlaďovala svoje názory a spôsob života s Bibliou, tým som bola šťastnejšia.“ Uvedomila si, že by bolo náročné usilovať sa o duchovné a súčasne aj o materiálne bohatstvo. (Mat. 6:24) A tak sa rozhodla, že sa vzdá svojho celoživotného sna a vyhliadky na bohatstvo a slávu. Namiesto toho si kúpila pravdu. Teraz je priekopníčkou a hovorí, že vedie „ten najšťastnejší a najzmysluplnejší život“.

11. Čo sa môže stať s niektorými našimi vzťahmi, keď si kúpime pravdu?

11 Vzťahy s druhými. Keď sa rozhodneme žiť v súlade s biblickou pravdou, naše vzťahy s priateľmi a príbuznými sa možno zmenia. Prečo? Ježiš sa za svojich nasledovníkov modlil: „Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.“ ​(Ján 17:17) „Posväť ich“ môže tiež znamenať „oddeľ ich“. Keď spoznáme pravdu, oddelíme sa od sveta, pretože už sa nedávame vtlačiť do jeho formy. Ľudia sa na nás začnú pozerať inak, lebo sme zmenili svoje hodnoty a žijeme v súlade s biblickými zásadami. Aj keď sa snažíme mať s druhými dobré vzťahy, niektorí priatelia a príbuzní si od nás už držia odstup alebo sú dokonca proti našej viere. To nás však neprekvapuje. Ježiš povedal: „Skutočne, nepriateľmi človeka sa stanú členovia jeho vlastnej domácnosti.“ ​(Mat. 10:36) Na druhej strane nám sľúbil, že aj keď pre pravdu budeme musieť niečo obetovať, dostaneme mnohonásobnú odmenu. (Prečítajte Marka 10:28–30.)

12. Akú cenu zaplatil za pravdu jeden muž židovského pôvodu?

12 Aaron bol obchodník židovského pôvodu a už odmalička sa učil, že Božie meno sa nesmie vyslovovať. Túžil však spoznať pravdu o Bohu. Mal nesmiernu radosť, keď mu jeden svedok ukázal, že keď k štyrom hebrejským spoluhláskam, ktoré tvoria Božie meno, pridá určité samohlásky, môže ho vysloviť ako „Jehova“. Išiel do synagógy a celý nadšený povedal rabínom, čo úžasné sa dozvedel. No ich reakcia ho sklamala. Namiesto toho, aby sa z toho tešili, začali naňho pľuvať a zaobchádzali s ním ako s vyvrheľom. Zhoršili sa aj jeho vzťahy s príbuznými. Nedal sa však odradiť. Bol rozhodnutý kúpiť si pravdu. Stal sa odvážnym svedkom a verne slúžil Jehovovi do konca života. Ak chceme ďalej chodiť v pravde tak ako Aaron, mali by sme byť ochotní slúžiť Bohu aj za cenu toho, že sa zmení naše spoločenské postavenie alebo rodinné vzťahy.

13., 14. Aké zmeny musíme urobiť vo svojom zmýšľaní a konaní, aby sme si kúpili pravdu? Uveď príklad.

13 Nesprávne zmýšľanie a konanie. Ak chceme spoznať pravdu a žiť v súlade s biblickými mravnými normami, musíme byť ochotní zmeniť svoje zmýšľanie i správanie. Apoštol Peter o tom napísal: „Ako poslušné deti prestaňte sa utvárať podľa žiadostí, ktoré ste mali skôr, v svojej nevedomosti, ale... staňte sa aj vy sami svätými v celom svojom správaní.“ ​(1. Petra 1:14, 15) V starovekom Korinte žili mravne skazení ľudia. Ak si chceli kúpiť pravdu, museli v živote urobiť zásadné zmeny. (1. Kor. 6:9–11) Aj mnohí ľudia v dnešnej dobe si cenia pravdu tak veľmi, že zavrhli nesprávne skutky. Peter ďalej pripomenul kresťanom: „Veď stačí, že ste v minulosti konali vôľu národov, keď ste žili v skutkoch voľného správania, rozkošiach, nadmernom pití vína, hýrení, pijatikách a nezákonných modlárstvach.“ ​(1. Petra 4:3)

14 Devynn a Jasmine boli mnoho rokov alkoholikmi. Hoci Devynn bol dobrý účtovník, pre opilstvo si nedokázal udržať žiadnu prácu. Jasmine mala povesť agresívnej a násilníckej ženy. Jedného dňa kráčala opitá po ulici, keď ju stretol manželský pár misionárov. Dohovorili sa s ňou, že budú spolu študovať Bibliu, ale keď o týždeň prišli k nej domov, Devynn i Jasmine boli opití. Neverili, že misionári im skutočne chcú pomôcť a navštívia ich. Ale druhá návšteva vyzerala úplne inak. Obaja sa s nadšením pustili do štúdia a to, čo sa učili, začali ihneď uplatňovať. O necelé tri mesiace sa rozhodli skoncovať s alkoholom a neskôr sa vzali. Mnohí ľudia v dedine si všimli zmeny, ktoré Devynn a Jasmine urobili, a tiež požiadali o biblické štúdium.

15. Čo môže byť tou najvyššou cenou, ktorá sa platí za pravdu, a prečo?

15 Nebiblické zvyky a tradície. Vzdať sa nebiblických zvykov a tradícií je pre mnohých tou najvyššou cenou, ktorú musia zaplatiť za pravdu. Pre niekoho môže byť ľahké zavrhnúť nebiblické zvyky, keď spozná pravdu, ale iný sa možno zdráha zaplatiť takú cenu, lebo členovia rodiny, kolegovia alebo priatelia naňho vyvíjajú nátlak. Taká situácia môže byť citovo náročná, najmä pokiaľ ide o zvyky, ktoré sa týkajú uctievania mŕtvych príbuzných. (5. Mojž. 14:1) Čo nám môže pomôcť vzdať sa zvykov, ktoré sa nepáčia Bohu? Môže to byť príklad druhých, ktorí to odvážne urobili. Všimnime si, čo urobili niekoľkí raní kresťania z Efezu.

16. Čo urobili niektorí Efezania, aby si kúpili pravdu?

16 V starovekom Efeze bolo bežné venovať sa mágii. Čo urobili obyvatelia tohto mesta, ktorí sa zaoberali mágiou, ale potom sa stali kresťanmi? Akú cenu zaplatili, aby sa vzdali nebiblických zvykov a kúpili si pravdu? V Biblii čítame: „Mnohí, ktorí sa zapodievali magickým umením, poznášali svoje knihy a pred všetkými ich spálili. A keď spočítali ich cenu, zistili, že mali hodnotu päťdesiattisíc kúskov striebra. Tak Jehovovo slovo mocne rástlo a rozmáhalo sa.“ ​(Sk. 19:19, 20) Verní kresťania boli ochotní priniesť takúto veľkú obeť a Jehova im za to dal odmenu, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu.

17. a) Napríklad čo môže byť cenou, ktorú musíme zaplatiť za pravdu? b) Aké otázky budeme rozoberať v nasledujúcom článku?

17 Koľko si za pravdu zaplatil ty? Každý z nás venuje čas tomu, aby zbieral kvety do svojej kytice biblických právd. Niektorí sa vzdali možnosti zbohatnúť alebo sa musia vyrovnávať s tým, že ich vzťahy s druhými už nie sú ako predtým. Mnohí museli zmeniť svoje názory a správanie alebo sa vzdať nebiblických zvykov a tradícií. Ale nech už sme zaplatili akúkoľvek cenu, sme si istí, že biblická pravda stojí za to. Získali sme totiž to najcennejšie vlastníctvo — blízky vzťah k Jehovovi. Keď sa zamyslíme nad tým, akú úžasnú odmenu sme vďaka pravde získali, ťažko si vieme predstaviť, že by ju niekto chcel predať. Ako by sa niečo také mohlo stať? A ako môžeme zabrániť tomu, aby sme neurobili takú fatálnu chybu? Na tieto otázky si odpovieme v nasledujúcom článku.

^ 8. ods. Niektoré mená v tomto článku boli zmenené.