STRÁŽNA VEŽA (ŠTUDIJNÉ VYDANIE) November 2017

Toto číslo obsahuje študijné články, ktoré sa budú študovať od 25. decembra 2017 do 28. januára 2018.

Spievajme s radosťou!

Cítiš sa trápne, keď máš spievať na zhromaždení? Ako môžeš prekonať takéto pocity a chváliť svojím spevom Jehovu?

Hľadáš útočisko u Jehovu?

Zo zákona o útočištných mestách v starovekom Izraeli sa môžeme veľa naučiť o Božej ochote odpúšťať.

Napodobňuj Jehovu, spravodlivého a milosrdného Boha

Čo sa zo zákona o útočištných mestách učíme o tom, aký je Jehova milosrdný a ako sa pozerá na život? A čo sa z neho dozvedáme o Jehovovej dokonalej spravodlivosti?

Odmietni svetské zmýšľanie

Všetci si musíme dávať pozor, aby všeobecne rozšírené predstavy neskazili našu myseľ. Pouvažuj o piatich príkladoch svetského zmýšľania.

Nech vás nič nepripraví o cenu

Apoštol Pavol najprv pripomenul spolukresťanom ich úžasnú nádej a potom im poskytol láskyplné varovanie.